Psykologia Takuu tammikuu, Turku 2020

kaupunki
Turku
kurssin laajuus
101 ot
96 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
1115
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

Psykologian valintakoevaatimuksena ei ole enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, mutta valintakoevaatimuksissa mainitaan edelleen, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. Kevään 2019 kokeessa yli puolet tehtävistä käsitteli tilastotiedettä ja matemaattis-loogista päättelyä. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen osana tilastollisten menetelmien perusteiden osuus.

Psykologia Takuu tammikuu –kurssi sisältää Tilastollisten menetelmien perusteet sekä huhtikuussa julkaistavan valintakoemateriaalin opetuksen.

Paikka: Turku

Ajankohta: 
Tilastollisten menetelmien perusteet 8.1.-28.3.2020 kerran viikossa arki-iltana klo 17-20.30 tai viikonloppuna klo 10-13.30.
Valintakoemateriaalin osuus 5.4.-15.5.2020 2-3 kertaa viikossa arki-iltoina klo 16.30-20.30 / 17-20.30 tai viikonloppuna klo 10-13.30.
Psykanetti 12.11.2019-20.5.2020. Saat sen sisältämän materiaalin sekä hyödyt käyttöösi saman tien ilmoittautumisesi jälkeen.
HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin: Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoeaineiston ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 1115 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä. Varausmaksun osuus hinnasta on 280 euroa. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Kurssin laajuus: 101 oppituntia + KOTI -kurssin opetusvideot 96 oppituntia sekä tutortapaamiset 10 tuntia.

Kurssiin kuuluu Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI sekä Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssien opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Saat KOTI –kurssin videoiden katselua varten sähköisen oppimisympäristön Moodlen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

Kenelle kurssi sopii?: Tammikuun kurssi sopii erityisesti hakijoille, jotka vaativat enemmän aikaa asioiden sisäistämiseen sekä niille, jotka haluavat aloittaa matematiikan harjoittelun ajoissa. Kurssi sopii hyvin myös aiemmin pyrkineille, jotka haluavat tulla ylläpitämään ja kertaamaan tilastomatemaattista perustaa. Mikäli peruslaskutaidot mm. yhtälönratkaisu ja prosenttilaskut kaipaavat perusteellisempaa kertausta, suosittelemme myös Psykologian matemaattiset työkalut -kurssia tai KOTI -kurssia: Psykologian matemaattiset apuneuvot KOTI -kurssi 

Kurssin sisältö:

1) Opetus:

Valmistautuminen kurssikerroille: Kunkin opetusosuuden ensimmäisellä kerralla saat tarkemman sisällön, jonka avulla tiedät mitä aihetta milläkin kurssikerralla käsitellään. Välipäivinä, ennen seuraavaa kurssikertaa, on hyvä tutustua tulevaan aihealueeseen itsenäisesti ja merkitä epäselviä kohtia, joista voi esittää kurssilla kysymyksiä. Lisäksi tulee kerrata aiempien kurssikertojen aiheita sekä tehdä annetut kotitehtävät. Näin olet parhaiten selvillä osaamisesi edistymisestä.

Tilastollisten menetelmien perusteet (39 oppituntia): Kurssiosuuteen on koottu lukion matematiikan lyhyen, laajan sekä lisäkurssien tilastot ja todennäköisyys –osuuksien opetussuunnitelman sisältö, psykologian tutkimuksessa yleisimmin käytetyt testausmenetelmät, joita on usein edellytetty valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi sekä matemaattis-loogista päättelyä. Lukion Tilastot ja todennäköisyys –kurssin sisällöt on koottu laajimman mahdollisen sisällön mukaan, huomioiden käytössä olevien eri kirjasarjojen ja lukion oppimateriaalien sisällölliset erot ja mahdolliset toisista kirjasarjoista puuttuvat aihealueet. Opetusta on kerran viikossa.

Kurssimateriaali sisältää teoriatietoa selventäviä esimerkkejä, vanhoja pääsykoetehtäviä sekä runsaasti harjoituksia, joiden avulla tutustut tilastotieteelliseen ajatteluun, matemaattiseen päättelyyn ja eri menetelmiin, joita pääsykokeessa edellytetään. Tunti- ja kotitehtäviä tekemällä saat pohjan päättelyä ja soveltamista vaativille tehtäville sekä kokeessa tarvittavalle laskurutiinille. Materiaalin jaetaan kurssin edetessä.

Valintakoeaineiston osuus (46,5 oppituntia): Ensimmäisellä kurssikerralla opetellaan artikkelilukutekniikkaa ja yleisellä tasolla psykologisen tutkimustekstin käsittelyä. Ohjeiden avulla pääset heti lukuvauhtiin valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssin aikana käyt perusteellisesti läpi valintakoemateriaalin niin artikkelit kuin mahdollisen tilastomatemaattisen sisällön, käsitteistön, terminologian sekä ymmärrät materiaalin keskeiset painotukset ja johtopäätökset. Kurssin kuluessa saat kertausmateriaalin, joka sisältää mm. käsitelistan, apukysymyksiä, opetusmonisteet sekä tehtäviä. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

2) Harjoituspääsykokeet (16 oppituntia): 

Kurssiin kuuluu kolme harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa. Opettaja palauttaa kokeen arvioituna ja pisteytettynä. Kurssin päätteeksi olevan kokeen palautusillan aikana voit vielä kerrata ja tarkentaa epäselviä kohtia sekä saat viime hetken ohjeet opettajalta pääsykoetilannetta varten.

3) KOTI –opetusvideot:

Kurssiin kuuluu seuraavat opetusvideokokonaisuudet:

  • Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI (56 ot)
  • Psykologia valintakoeaineisto KOTI (40 ot)

Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen jo heti ilmoittautumisen jälkeen. Videoiden avulla voit tutustua ennakkoon aihealueisiin, kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan pääsykokeeseen saakka.

4) Psykanetti

Psykanetti sisältää tilastotieteen kurssimateriaalin sähköisessä muodossa. Psykanetissä voit asettaa itsellesi tavoitekäyrän, joka avulla voit seurata oman osaamisesi edistymistä reaaliajassa. Lisäksi Psykanetti ohjaa automaattisesti kertaamaan tehtävät, joita et ole osannut.

5) Tutorointi ja laskuharjoitukset (10 tuntia): 

Tutorin avustuksella laadit työskentely- ja ajankäytönsuunnitelman, saat kannustusta ja henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutorisi on tavattavissa kurssipaikalla noin kerran viikossa tuntia ennen kurssikertojen alkua. Tutortapaamisista ja tutoreiden pitämistä ylimääräisistä laskuharjoituksista saat tarkemmat tiedot kurssin alkaessa.