Psykologia Takuu maaliskuu ilta, Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
86,5 ot
40 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
990
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

Psykologian valintakoevaatimuksena ei ole enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, mutta valintakoevaatimuksissa mainitaan edelleen, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. Kevään 2019 kokeessa yli puolet tehtävistä käsitteli tilastotiedettä ja matemaattis-loogista päättelyä. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen osana tilastollisten menetelmien perusteiden osuus.

Psykologia TAKUU maaliskuu –kurssilla keskitytään valintakoemateriaalin sisällön opetukseen, mutta ennen materiaalin julkaisua kerrataan intensiivisesti psykologian valintakokeen kannalta keskeisimmät tilastotieteen aiheet. Kurssiin kuuluu yksi harjoituspääsykoe.

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 
Tilastollisten menetelmien perusteiden kertaus 28.3.-16.4.2020 klo 17-20.30 ja muutamana viikonloppuna klo 10-13.30 2-3 kertaa viikossa.
Valintakoemateriaalin osuus 6.4.-15.5.2020 klo 16.30-20.30 / 17-20.30 2-3 kertaa viikossa. 
Psykanetti 12.11.2019-20.5.2020. Saat sen sisältämän materiaalin sekä hyödyt käyttöösi saman tien ilmoittautumisesi jälkeen.
HUOM! Pidätämme oikeudet muutoksiin: Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoeaineiston ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 990 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä. Varausmaksun osuus hinnasta on 280 euroa. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Kurssin laajuus: 86,5 oppituntia + KOTI -kurssin opetusvideot 40 oppituntia sekä tutortapaamiset 6 tuntia.

Kurssiin kuuluu Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssien opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Saat KOTI –kurssin videoiden katselua varten sähköisen oppimisympäristön Moodlen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

Kenelle kurssi sopii?: Kurssi sopii henkilöille, jotka hallitsevat jo tilastotieteen perusteet ja haluavat keskittyä pelkän valintakoemateriaalin omaksumiseen. Mikäli peruslaskutaidot tai tilastomatemaattinen perusosaaminen kaipaavat perusteellisempaa kertausta, suosittelemme myös Psykologian matemaattiset työkalut –kurssia: Psykologian matemaattiset apuneuvot KOTI -kurssi  tai Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI –kurssia

Kurssin sisältö:

1) Opetus:

Valmistautuminen kurssikerroille: Kurssiosuuksien ensimmäisellä kerralla saat tarkemman sisällön, jonka avulla tiedät mitä aihetta milläkin kurssikerralla käsitellään. Välipäivinä, ennen seuraavaa kurssikertaa, on hyvä tutustua tulevaan aihealueeseen itsenäisesti ja merkitä epäselviä kohtia, joista voi esittää kurssilla kysymyksiä. Lisäksi tulee kerrata aiempien kurssikertojen aiheita sekä tehdä annetut kotitehtävät. Näin olet parhaiten selvillä osaamisesi edistymisestä.

Tilastollisten menetelmien kertaus (34,5 oppituntia): Kurssiosuudella kerrataan keskeisimmät aihealueet tilastotieteen kannalta mm. todennäköisyyslaskenta ja tärkeimmät testausmenetelmät.

Kurssimateriaali sisältää teoriatietoa selventäviä esimerkkejä, vanhoja pääsykoetehtäviä sekä harjoituksia, joiden avulla kertaat tilastotieteelliseen ajatteluun, matemaattiseen päättelyyn ja eri menetelmiin liittyvät keskeisimmät aihealueet, joita pääsykokeessa edellytetään. Tunti- ja kotitehtäviä tekemällä vahvistat laskurutiinia. Materiaalin jaetaan kurssin edetessä.

Valintakoeaineiston osuus (46,5 oppituntia): Ensimmäisellä kurssikerralla opetellaan artikkelilukutekniikkaa ja yleisellä tasolla psykologisen tutkimustekstin käsittelyä. Ohjeiden avulla pääset heti lukuvauhtiin valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssin aikana käyt perusteellisesti läpi valintakoemateriaalin niin artikkelit kuin mahdollisen tilastomatemaattisen sisällön, käsitteistön, terminologian sekä ymmärrät materiaalin keskeiset painotukset ja johtopäätökset. Kurssin kuluessa saat kertausmateriaalin, joka sisältää mm. käsitelistan, apukysymyksiä, opetusmonisteet sekä tehtäviä. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

2) Harjoituspääsykoe (5 oppituntia): 

Kurssiin kuuluu harjoituspääsykoe, jonka avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa. Opettaja palauttaa kokeen arvioituna ja pisteytettynä. Kurssin päätteeksi olevan kokeen palautusillan aikana voit vielä kerrata ja tarkentaa epäselviä kohtia sekä saat viime hetken ohjeet opettajalta pääsykoetilannetta varten.

3) Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssin opetusvideot (40 oppituntia):

Opetusvideoiden avulla voit kerrata valintakoeaineiston sisältöjä ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan pääsykokeeseen saakka.

4) Psykanetti

Psykanetti sisältää tilastotieteen kurssimateriaalin sähköisessä muodossa. Psykanetissä voit asettaa itsellesi tavoitekäyrän, jonka avulla voit seurata oman osaamisesi edistymistä reaaliajssa. Lisäksi Psykanetti ohjaa automaattisesti kertaamaan tehtävät, joita et vielä ole osannut.

5) Tutorointi ja laskuharjoitukset (6 tuntia): 

Tutorin avustuksella laadit työskentely- ja ajankäytönsuunnitelman, saat kannustusta ja henkilökohtaisia ohjeita pääsykoetta varten.