Psykologia Takuu helmikuu, Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
93 ot
101 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
1115
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Kevään 2020 psykologian valintakoevaatimuksena ei ole enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, mutta valintakoevaatimuksissa mainitaan edelleen, että kokeen tehtävät edellyttävät tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen osana tilastollisten menetelmien perusteiden osuus.

Psykologia Takuu helmikuu –kurssi sisältää Tilastollisten menetelmien perusteet sekä huhtikuussa julkaistavan valintakoemateriaalin opetuksen.

Paikka: Helsinki

Ajankohta: Tilastollisten menetelmien perusteet 6.2.2020-30.3.2020 ja valintakoemateriaalin osuus 2.4.-3.5.2020. Tilastollisten menetelmien perusteet –osuuden opetus on kerran viikossa klo 17-20.30 ja valintakoemateriaalin osuus huhtikuussa 2-3 kertaa viikossa klo 16.30-20.30 / 17-20.30.

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: 1115 euroa + toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä. Varausmaksun osuus hinnasta on 280 e. Laskut lähetetään sähköpostitse. Tarkemmat maksutiedot.

Hyödynnä ennakkovaraajan edut!

  • Saat valmennuskurssin vanhan kauden hinnalla.
  • Todistusvalintatakuu: saat 50 % kurssihinnasta takaisin, jos pääset todistuksella sisään ensimmäiseen hakukohteeseen, joka liittyy valmennuskurssin alaan.
  • Ilmainen Yo-koevalmennus: saat yhden Yo-koevalmennuksen veloituksetta, kun ostat valmennuskurssin.
  • Täysi tyytyväisyystakuu: saat rahasi takaisin, jos et ole tyytyväinen valitsemaasi kurssiin. Ilmoita päätöksestäsi viimeistään kahden opetuskerran jälkeen.

Edut ovat voimassa 15.9.2019 asti.

Kurssin laajuus: 93 oppituntia + KOTI -kurssin opetusvideot 102 oppituntia sekä tutortapaamiset + tutoreiden pitämät laskuharjoitukset 10 tuntia.

Kurssiin kuuluu Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI sekä Psykologia valintakoeaineisto KOTI –kurssien opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Saat KOTI –kurssin videoiden katselua varten sähköisen oppimisympäristön Moodlen käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan.

Annamme kurssinsa varanneille vanhan pääsykoekirjan (Nummenmaa, Holopainen ja Pulkkinen: Tilastollisten menetelmien perusteet) Psykologia tilastotiede KOTI -kurssin opetusvideot heti käyttöön eli voit aloittaa tilastotieteen harjoittelun välittömästi ilmoittautumisen jälkeen. Kuvaamme uudet kevään 2019 vaatimusten mukaiset KOTI –kurssin opetusvideot lokakuun kurssiopetuksen tahdissa ja lisäämme uudet videot kurssilaistemme käyttöön sitä mukaa, kun kokonaisuus valmistuu.

Abiturientit saavat lisäksi valitsemansa aineen Yo-koevalmennuksen (paikkoja rajoitetusti), Yo-koevalmennus KOTI -kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi.

Kenelle kurssi sopii?: Kurssi sopii pyrkijöille, jotka haluavat tulla ylläpitämään tai kertaamaan tilastomatemaattista perustaa hyvissä ajoin alkukevään ajan ennen valintakoemateriaalin julkaisua. Mikäli peruslaskutaidot mm. yhtälönratkaisu ja prosenttilaskut kaipaavat perusteellisempaa kertausta, suosittelemme myös Psykologian matemaattiset työkalut -kurssia tai KOTI -kurssia: Psykologian matemaattiset apuneuvot KOTI -kurssi 


Kurssin sisältö:

1) Opetus:

Valmistautuminen kurssikerroille: Kunkin opetusosuuden ensimmäisellä kerralla saat tarkemman sisällön, jonka avulla tiedät mitä aihetta milläkin kurssikerralla käsitellään. Välipäivinä, ennen seuraavaa kurssikertaa, on hyvä tutustua tulevaan aihealueeseen itsenäisesti ja merkitä epäselviä kohtia, joista voi esittää kurssilla kysymyksiä. Lisäksi tulee kerrata aiempien kurssikertojen aiheita sekä tehdä annetut kotitehtävät. Näin olet parhaiten selvillä osaamisesi edistymisestä.

Tilastollisten menetelmien perusteet (32 oppituntia): Kurssiosuuteen on koottu lukion matematiikan lyhyen, laajan sekä lisäkurssien tilastot ja todennäköisyys –osuuksien opetussuunnitelman sisältö, psykologian tutkimuksessa yleisimmin käytetyt testausmenetelmät, joita on usein edellytetty valintakoeartikkelien sisältöjen ja tutkimusten ymmärtämiseksi sekä matemaattis-loogista päättelyä. Lukion Tilastot ja todennäköisyys –kurssin sisällöt on koottu laajimman mahdollisen sisällön mukaan, huomioiden käytössä olevien eri kirjasarjojen ja lukion oppimateriaalien sisällölliset erot ja mahdolliset toisista kirjasarjoista puuttuvat aihealueet. Opetusta on kerran viikossa.

Kurssimateriaali sisältää teoriatietoa selventäviä esimerkkejä, vanhoja pääsykoetehtäviä sekä runsaasti harjoituksia, joiden avulla tutustut tilastotieteelliseen ajatteluun, matemaattiseen päättelyyn ja eri menetelmiin, joita pääsykokeessa edellytetään. Tunti- ja kotitehtäviä tekemällä saat pohjan päättelyä ja soveltamista vaativille tehtäville sekä kokeessa tarvittavalle laskurutiinille. Materiaalin jaetaan kurssin edetessä.

Valintakoeaineiston osuus (45 oppituntia): Ensimmäisellä kurssikerralla opetellaan artikkelilukutekniikkaa ja yleisellä tasolla psykologisen tutkimustekstin käsittelyä. Ohjeiden avulla pääset heti lukuvauhtiin valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kurssin aikana käyt perusteellisesti läpi valintakoemateriaalin niin artikkelit kuin mahdollisen tilastomatemaattisen sisällön, käsitteistön, terminologian sekä ymmärrät materiaalin keskeiset painotukset ja johtopäätökset. Kurssin kuluessa saat kertausmateriaalin, joka sisältää mm. käsitelistan, apukysymyksiä, opetusmonisteet sekä tehtäviä. Opetusta on 2-3 kertaa viikossa.

2) Harjoituspääsykokeet (16 oppituntia): 

Kurssiin kuuluu kolme harjoituspääsykoetta. Harjoituspääsykokeiden avulla testaat omaa osaamistasi sekä harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa. Opettaja palauttaa kokeen arvioituna ja pisteytettynä. Kurssin päätteeksi olevan kokeen palautusillan aikana voit vielä kerrata ja tarkentaa epäselviä kohtia sekä saat viime hetken ohjeet opettajalta pääsykoetilannetta varten.

3) KOTI –opetusvideot: 

Kurssiin kuuluu seuraavat opetusvideokokonaisuudet:

  • Tilastollisten menetelmien perusteet KOTI (56 ot)
  • Psykologia valintakoeaineisto KOTI 2020 (45 ot)

Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen jo heti ilmoittautumisen jälkeen. Videoiden avulla voit tutustua ennakkoon aihealueisiin, kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan pääsykokeeseen saakka.

4) Tutorointi ja laskuharjoitukset (10 tuntia): 

Tutorin avustuksella laadit työskentely- ja ajankäytönsuunnitelman, saat kannustusta ja henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutorisi on tavattavissa kurssipaikalla noin kerran viikossa tuntia ennen kurssikertojen alkua. Tutortapaamisista ja tutoreiden pitämistä ylimääräisistä laskuharjoituksista saat tarkemmat tiedot kurssin alkaessa.