Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Opiskelutekniikka - kurssilaisten kommentteja

Opiskelutekniikka kehittää taitoa hyödyntää tekstirakennetta tiedon jäsentämiseksi ja ymmärtämiseksi, harjoittaa muistiinpano- ja kertausmenetelmiä sekä taitoa johtaa itseään kohti haluttua tavoitetta.

Oppilaiden kommentteja opiskelutekniikkakursseiltamme:

"Mahtava opettaja. :) Opetti käsittelemään asioita uudella tavalla."

"Oli monipuolinen kurssi ja oikein innostuin asiasta."

"Opettaja käytti loistavasti erilaisia opetusmenetelmiä, osasi asiansa ja oli hyvä esiintyjä. Opetusta elävöitettiin esimerkkien avulla."

"Innosti. Erityisesti opettajan asenne oli avoimesti kannustava."

"Opettaja painotti oikeita asioita, ohjasi omaan opiskeluun ja otti esille opiskelijoiden omia käsityksiä."

"Kurssilla ja materiaalissa tuli paljon uutta ajateltavaa ja uusia menetelmiä, joita en ennen edes ajatellut."

"Opettaja todella osasi selittää hyvin asiat ja antoi hyviä vinkkejä ja esimerkkejä kevättä varten."

"Opettaja teki asiat hyvin selviksi, käytti havainnollistavia opetusmenetelmiä ja harjoituksia. Hän oli myös kaikin tavoin motivoiva ja innostava."

"Odotin kurssilta vinkkejä lukemisen tueksi, nopeuttamiseksi ja syventämiseksi - tavoitteni toteutuivat yli odotusten."

"Oli mukavaa ja mielenkiintoista kuunnella, seurata opetusta! Hyviä harjoituksia ja tehtäviä."

"Materiaalissa oli monipuolisia ja pohdiskelevia tehtäviä, selkeä kokonaisuus."

"Kurssimateriaalissa on paljon hyödyllisiä harjoituksia ja teoriaa. Tehtävien avulla saa selville mm. että millainen oppija itse on jne."

"Kurssin suurimmat hyödyt minulle oli muistiinpanotekniikka ja niiden tekemisen merkitys sekä aikataulutus ja suunnitelmallisuus."

"Kurssista on ollut paljon hyötyä ja nyt voin lähteä hyvillä mielillä kohti tulevaa koitosta."