Oikeustieteen pääsykoe

60 % oikeustieteen uusista opiskelijoista valitaan pääsykokeella. Koe perustuu ennakkomateriaaliin sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Oikeustieteen pääsykoe

Oikeustieteen pääsykoe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00-14.00. Koeaika on aiempina vuosina ollut viisi tuntia, mutta keväällä 2020 se vähenee neljään tuntiin. Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Ennakkomateriaalin tarkka julkaisupäivä ilmoitetaan oikeustieteet.fi -sivustolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Luettavan aineiston laajuudeksi on etukäteen määritelty 200−300 sivua.

60 % prosenttia uusista oikeustieteen opiskelijoista valitaan opiskelemaan pääsykokeen kautta ja 40 % todistusvalinnalla. Pääsykokeen kautta haettaessa ei huomioida lainkaan opintomenestystä, vaan opiskelemaan valitaan pelkän pääsykokeessa menestymisen perusteella. Oikeustieteellisellä alalla on käytössä yhteisvalinta. Yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki Suomen oikeustieteelliset: Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Kokeessa olevat monivalintatehtävät toimivat karsivana. Ensimmäisessä tarkistusvaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkistetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Toisessa vaiheessa tarkistetaan monivalintatehtävissä parhaiten pärjänneiden kokeet kokonaisuudessaan. Toiseen tarkistusvaiheeseen otetaan nelinkertainen määrä suhteessa kaikkiin yhteisvalinnassa jaossa oleviin paikkoihin. Valintakoevalinnassa aloituspaikkoja on yhteensä 312 eli koko koe tarkistetaan 1248 henkilöltä (312 x 4). 

Oikeustieteen pääsykokeessa on aiempina vuosina monivalintatehtävien lisäksi ollut monenlaisia tehtävätyyppejä kuten oikeustapauksia, esseetehtäviä, aineistotehtäviä, monivalintoja, aukkotäydennystehtäviä ja määrittelytehtäviä. Pääsykokeessa menestymiseen vaaditaan sisällöllisen osaamisen lisäksi hyvää vastaustekniikkaa, jota on tärkeää harjoitella ennen pääsykokeeseen osallistumista. Vastaustekniikan harjoittelu kannattaa aloittaa jo ennen valintakoekirjallisuuden ilmestymistä. 

Ilmoittaudu oikeustieteen kursseillemme ja menesty pääsykokeessa!