Oikeustieteellisen pääsykoe

60 % oikeustieteen uusista opiskelijoista valitaan pääsykokeella. Koe perustuu 27.4.2020 julkaistavaan ennakkomateriaaliin sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Oikeustieteellisen pääsykoe

Oikeustieteen pääsykokeen kautta valitaan 60 % oikeustieteen uusista opiskelijoista. Oikiksen pääsykoe perustuu 27.4.2020 julkaistavaan ennakkomateriaaliin sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon.

Katso videolta, miten voit valmistautua pääsykokeeseen jo ennen pääsykoekirjojen julkaisua.

Oikiksen eli oikeustieteellisen pääsykoe

Oikiksen eli oikeustieteen pääsykoe pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 10.00-14.00. Koeaika on aiempina vuosina ollut viisi tuntia, mutta keväällä 2020 se vähenee neljään tuntiin. Oikeustieteen valintakoe perustuu 27.4.2020 julkaistavaan ennakkomateriaaliin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Sähköinen valintakoemateriaali on hakijoiden käytössä maksutta. Kirjat on mahdollista tilata painettuna versiona, jolloin ne ovat maksulliset. 

60 % prosenttia uusista oikeustieteen opiskelijoista valitaan opiskelemaan pääsykokeen kautta ja 40 % todistusvalinnalla. Pääsykokeella valittaessa ei huomioida lainkaan opintomenestystä, vaan opiskelemaan valitaan pelkän pääsykokeen pisteiden perusteella. Oikeustieteellisellä alalla on käytössä yhteisvalinta. Yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki Suomen oikeustieteelliset: Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Oikeustieteellisen pääsykokeessa olevat monivalintatehtävät toimivat karsivana. Ensimmäisessä tarkistusvaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkistetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Toisessa vaiheessa tarkistetaan monivalintatehtävissä parhaiten pärjänneiden kokeet kokonaisuudessaan. Toiseen tarkistusvaiheeseen otetaan nelinkertainen määrä suhteessa kaikkiin yhteisvalinnassa jaossa oleviin paikkoihin. Valintakoevalinnassa aloituspaikkoja on yhteensä 312 eli koko koe tarkistetaan 1248 henkilöltä (312 x 4). 

Oikeustieteen pääsykokeessa on aiempina vuosina monivalintatehtävien lisäksi ollut monenlaisia tehtävätyyppejä kuten oikeustapauksia, esseetehtäviä, aineistotehtäviä, monivalintoja, aukkotäydennystehtäviä ja määrittelytehtäviä. Pääsykokeessa menestymiseen vaaditaan sisällöllisen osaamisen lisäksi hyvää vastaustekniikkaa, jota on tärkeää harjoitella ennen pääsykokeeseen osallistumista. Vastaustekniikan harjoittelu kannattaa aloittaa jo ennen valintakoekirjallisuuden ilmestymistä. 

Ilmoittaudu oikeustieteen kursseillemme ja menesty pääsykokeessa!