Oikeustieteen pääsykoe

Oikeustiede on oikeusjärjestykseen, oikeudenmukaisuuteen ja oikeudellisiin käytäntöihin erikoistunut tieteenala. Oikeustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla.

Oikeustieteen pääsykoe

Oikeustieteellisellä alalla on käytössä yhteisvalinta. Yhteisvalinnassa ovat mukana kaikki Suomen oikeustieteelliset: Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä valintaperusteita.

Oikeustieteen pääsykokeessa on aiempina vuosina ollut monenlaisia tehtävätyyppejä kuten oikeustapauksia, esseetehtäviä, aineistotehtäviä, monivalintoja, aukkotäydennystehtäviä ja määrittelytehtäviä. Pääsykokeessa menestymiseen vaaditaan sisällöllisen osaamisen lisäksi hyvää vastaustekniikkaa, jota on tärkeää harjoitella ennen pääsykokeeseen osallistumista. Vastaustekniikan harjoittelu kannattaa aloittaa jo ennen valintakoekirjallisuuden ilmestymistä. 

Kokeessa olevat monivalintatehtävät toimivat karsivana. Ensimmäisessä tarkistusvaiheessa kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkistetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Toisessa vaiheessa tarkistetaan monivalintatehtävissä parhaiten pärjänneiden kokeet kokonaisuudessaan. Toiseen tarkistusvaiheeseen otetaan kolminkertainen määrä suhteessa kunkin hakukohteen lopulliseen sisäänottomäärään. 

Kevään 2020 pääsykoe

Kevään 2020 valintakoetiedot julkaistaan opintopolussa syksyn aikana. Päivitämme ne myös sivuillemme niiden julkaisun jälkeen. 

Kevään 2020 valintakokeesta on jo julkistettu, että ennakkoon luettavaa materiaalia tullaan käyttämään edelleen. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Luettavan aineiston laajuudeksi on etukäteen määritelty 200­−300 sivua. Materiaali on mahdollista ladata sähköisenä sen ilmestettyä. Koeaika vähenee aiempina vuonna olleesta viidestä tunnista neljään tuntiin.  

60 % prosenttia uusista opiskelijoista valitaan opiskelemaan pääsykokeen kautta ja 40 % todistusvalinnalla. Pääsykokeen kautta haettaessa ei huomioida lainkaan opintomenestystä, vaan opiskelemaan valitaan pelkän pääsykokeessa menestymisen perusteella.