Miksi oikeustieteen valmennuskurssille?

1. Opetus

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjistä 2017)

Valmennuskeskuksen oikeustieteen valmennuskursseilla opettavat Suomen kokeneimmat pääsykoevalmentamiseen erikoistuneet lakimiehet. Opettajamme ovat oman oikeudenalansa huippuasiantuntijoita; jokainen opettajamme on erikoistunut siihen oikeudenalaan, jota hän oikiksen valmennuskursseilla opettaa. Opettajinamme toimii muun muassa tuomareita, asianajajia ja yrityslakimiehiä. Jokainen opettaja on lisäksi suorittanut hyvin arvosanoin Valmennuskeskuksen opettajankoulutusohjelman. Monet opettajistamme ovat opettaneet valmennuskursseillamme jo yli 10 vuotta. 

Tutustu valmennuskursseihimme

2. Valmentajat oikiksen valmennuskursseilla

Jokaisella oikeustieteellisen valmennuskurssilla on opettajien lisäksi mukana valmentajat eli tutorit. Tutor on oikeustieteen opiskelija, jolla on vielä pyrkiminen tuoreessa muistissaan. Tutor auttaa sinua kaikissa pyrkimiseen liittyvissä asioissa, kuten lukusuunnitelman laatimisessa, kurssin käytännöissä, pääsykoekirjoihin liittyvissä kysymyksissä jne. Oikiksen valmennuskurssin laajuudesta ja tietysti kurssilaisesta itsestään riippuu se, kuinka intensiivinen valmentajan ja kurssilaisen yhteistyö kevään mittaan tulee olemaan.

Oikis -kurssi on markkinoiden laajin oikeustieteen valmennuskurssi, ja siihen luonnollisesti kuuluu eniten valmennusta. Mikäli taas et katso tarvitsevasi niin paljon henkilökohtaista valmennusta, saattaa esim. Oikeustiede Takuu 1 olla sinulle oikeampi vaihtoehto.

3. Kurssipäälliköt ja muu henkilökunta

Valmennuskeskuksen kurssipäälliköt ja kurssikoordinaattorit ovat käytössäsi koko pyrkimisprosessin ajan. He vastaavat valmennuskurssisi laadusta ja onnistumisesta. Voit kääntyä heidän puoleensa kaikissa pyrkimiseen liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä kurssipäällikköön

4. Valmennuskurssien suunnittelu ja rakenne

Oikeustieteen valmennuskurssien suunnitteluun osallistuvat opettajat, valmentajat, kurssipäälliköt ja Valmennuskeskuksen kasvatustieteilijät. Tällöin tulevat oikealla tavalla huomioiduksi kokemus, uudet näkemykset ja oppimisen lainalaisuudet. Kurssilaisilta tullut palaute analysoidaan tarkoin ja huomioidaan valmennuskurssien kehittämisessä. Kurssien rakenne ja aikataulutus laaditaan siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edesauttaa sinun sisäänpääsyäsi.

5. Opetuksen korkea laatu

Laadukas opetus on oikeustieteellisten valmennuskurssiemme ydin. Käymme kurssilla läpi koko pääsykoealue keskittyen nimenomaan sisäänpääsyn kannalta olennaisiin asioihin. Kokeneet opettajat pystyvät selvittämään kursseilla kaikkein ongelmallisimmatkin normit ja oikeudelliset käsitteet. Kurssin tarkoitus on, ettei sinulle jää yhtään pääsykoealueeseen kuuluvaa epäselvää asiaa kurssin käytyäsi.

Kirjoissa oleva normitieto ei yksin riitä, vaan sitä on osattava soveltaa pääsykoetehtäviin. Haastavimpia vastaustekniikan kannalta ovat oikeustapaustehtävät. Valmennuskursseilla opetellaan oikea vastaustekniikka kaikkiin pääsykoetyyppisiin tehtäviin, ja sitä harjoitellaan kotitehtävissä ja harjoituspääsykokeissa.

6. Kurssimateriaalit ja harjoittelu

Kurssimateriaalit uudistetaan vuosittain. Kurssimateriaaliin kuuluu kaikki valmistautumiseen tarvittava materiaali, mm. teoriakoosteet kaikista pääsykoekirjoista, runsaasti pääsykoetyyppisiä harjoitustehtäviä mallivastauksineen, harjoituspääsykokeet korjattuina mallivastauksineen, pääsykoeanalyysit, luku- ja vastaustekniikkaopas, tehokkaan oppimisen opas, vanhat valintakokeet jne. Ainoastaan pääsykoekirjat ostat itse, mikäli haluat ne painettuna. Sähköisenä ne ovat myös ladattavissa ilmaiseksi. 

7. Oikea opiskelutekniikka

Pääsykoetta varten sinun tulee omaksua valtava määrä oikeudellista tietoa - melkein ulkoa. Oikeanlainen valmistautumistekniikka on välttämätön taito onnistuneen tuloksen takaamiseksi. Oppiminen on taito, jota voit harjaannuttaa kehittämällä luku- ja muistiinpanotekniikkaa. Hyvällä opiskelutekniikalla voitkin moninkertaistaa oppimistuloksesi käytettävissä olevan ajan puitteissa. Opiskelutekniikalla on tämän vuoksi tärkeä osa valmennuskursseillamme. 

8. Sisäänpääsy kursseilta

Sisäänpääsyprosentit oikeustieteen valmennuskursseiltamme ylittävät huomattavasti yleiset sisäänpääsyprosentit. Esim. Helsingin Super-Takuukurssin sisäänpääsyprosentti on vuosittain noin 40-80 %. Turku-Supertakuulta pääsi vuonna 2017 sisään tiedekuntaan peräti 92 % kurssilaisista!

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!