Nappaa tästä ilmainen kauppatieteen lukusuunnitelma!

Miksi Valmennuskeskuksen oikeustieteen valmennuskurssille?

 

Näin valitset itsellesi sopivan valmennuskurssin

1. Loistava opetus ja huippuopettajat

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjistä 2017)

Laadukas opetus on valmennuskurssiemme ydin. Oikiksen valmennuskursseilla opettavat Suomen kokeneimmat pääsykoevalmentamiseen erikoistuneet lakimiehet. Opettajamme ovat oman oikeudenalansa huippuasiantuntijoita; jokainen opettajamme on erikoistunut siihen oikeudenalaan, jota hän kurssilla opettaa. Kaikki opettajamme ovat myös suorittaneet hyvin arvosanoin Valmennuskeskuksen opettajankoulutusohjelman. Monet opettajistamme ovat opettaneet valmennuskursseillamme jo yli 10 vuotta. Tutustu opettajiimme!

2. Laadukas kurssimateriaali

Kurssimateriaalimme sisältää kaiken valmistautumiseen tarvittavan materiaalin. Oikiksen kursseihin kuuluu sähköinen oppimisympäristö, josta löydät mm. opetusvideot, tiivistelmät kaikista pääsykoekirjoista, runsaasti pääsykoetyyppisiä harjoitustehtäviä mallivastauksineen, harjoituspääsykokeet korjattuina mallivastauksineen, aineistoharjoituksia sekä luku- ja vastaustekniikkaohjeita. 

3. Tutoreiden tuki 

Jokaisella oikeustieteellisen valmennuskurssilla on opettajien lisäksi mukana valmentajat eli tutorit. Tutorit ovat oikeustieteen opiskelijoita. Omien kokemustensa kautta he osaavat auttaa sinua pyrkimiseen liittyvissä asioissa, kuten lukusuunnitelman laatimisessa, kurssin käytännöissä sekä pääsykoekirjoihin liittyvissä kysymyksissä. Oikiksen valmennuskurssin laajuudesta ja tietysti kurssilaisesta itsestään riippuu se, kuinka intensiivinen valmentajan ja kurssilaisen yhteistyö kevään mittaan tulee olemaan. Tutustu tutoreihin!

4. Valmennuskurssi rytmittää lukemisen

Kursseillamme sinun on mahdollista opiskella vastaustekniikkaa ja oikeustieteen perusteita jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä. Valintakoemateriaalin osalta lyhyt valmistautumisaika edellyttää tehokasta ajankäyttöä heti materiaalin julkaisusta lähtien. Kurssimme aikatauluttaa valmistautumisesi ja pääset hyvään opiskelurytmiin välittömästi materiaalin ilmestyttyä. Opetuksessa käsitellään heti alusta lähtien kaikkia kirjoja, jotta osaamisesi kehittyy valintakoemateriaalin osalta jo alusta lähtien kokonaisvaltaisesti.

5. Oikea vastaustekniikka

Pääsykoetta varten sinun tulee omaksua oikea vastauskteniikka. Kirjoissa oleva normitieto ei yksin riitä, vaan sitä on osattava soveltaa pääsykoetehtäviin. Haastavimpia vastaustekniikan kannalta ovat oikeustapaustehtävät. Valmennuskursseilla opetellaan oikea vastaustekniikka kaikkiin pääsykoetyyppisiin tehtäviin ja sitä harjoitellaan kotitehtävissä sekä harjoituspääsykokeissa. Saat myös henkilökohtaista palautetta omasta vastaustekniikastasi. 

6. Tehokkaat opiskelumenelmät

Pääsykoetta varten sinun tulee omaksua valtava määrä oikeudellista tietoa - melkein ulkoa. Oikeanlainen opiskelutekniikka on tärkeää onnistuneen tuloksen takaamiseksi. Oppiminen on taito, jota voit harjaannuttaa kehittämällä luku- ja muistiinpanotekniikkaa. Hyvällä opiskelutekniikalla voitkin moninkertaistaa oppimistuloksesi käytettävissä olevan ajan puitteissa. Opiskelutekniikalla on tämän vuoksi tärkeä osa valmennuskursseillamme. 

Videolla kevään 2020 kurssiltamme sisäänpäässyt Eveliina esittelee omat toimivat opiskelutekniikkansa pääsykokeisiin valmistautumisessa ja kertoo, kuinka hän hyödynsi omien opiskelutekniikoidensa kehittämisessä Oikisnettiä.
 

6. Sisäänpääsy kursseilta

Sisäänpääsyprosentit oikeustieteen valmennuskursseiltamme ylittävät huomattavasti yleiset sisäänpääsyprosentit. Esim. Helsingin Supertakuu-kurssin sisäänpääsyprosentti on vuosittain noin 40-80 %. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!