Oikeustiede Viptakuu Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
max 299 ot
122 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
3390
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Paikka: Helsinki 

Ajankohta: Kurssin aloitusajankohta on valittavissa joko 11.1. tai 18.2. tai 27.2. Kurssin aikataulu on suunniteltu niin, että se soveltuu myös abiturienteille.

Hinta: 3390 euroa + toimituskulut 15 euroa. Voit maksaa kurssin verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai 1-6 erässä sähköpostitse toimitettavilla laskuilla. Varausmaksun osuus kurssihinnasta on 520 e. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssin laajuus: max 299 oppituntia

Oikeustiede Viptakuu -kurssi moninkertaistaa mahdollisuutesi päästä opiskelemaan Helsingin (Helsinki ja Vaasa), Turun, Lapin tai Itä-Suomen (Joensuu) yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Valmennusohjelmamme tarjoaa parhaan mahdollisen opetuksen lisäksi opiskelua tukevan henkisen tuen sekä oppimisen järjestelmällisen seurannan.

Investointi omaan osaamiseen ja opiskelupaikkaan maksaa itsensä nopeasti moninkertaisena takaisin. Lisäksi me jaamme riskin kanssasi: mikäli et saa opiskelupaikkaa oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2020, pääset Oikeustiede Viptakuu -kurssille keväällä 2021 pelkän materiaalimaksun hinnalla (520 euroa).

Ainoana kurssinjärjestäjänä kaikkiin oikeustieteen kursseihimme kuuluu lähiopetuksen lisäksi Oikeustiede Koti -kurssin opetusvideot, joihin sinulla on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ajan. Tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kerrata ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useaan kertaan. Vastaavaa etua et saa mistään muualta!

Kurssin kuvaus

Oikeustiede Viptakuu –kurssin ovat suunnitelleet yhdessä juridiikan ja koulutusalan huippuammattilaiset. Kurssin kehittämiseen ovat osallistuneet Valmennuskeskuksen opettajien ja kasvatustieteilijöiden lisäksi aikaisempien vuosien kurssilaiset. Lopputuloksena on kurssi, joka huomioi kaikki valintakokeessa onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Mikäli et halua jättää valmistautumisessasi mitään sattuman varaan, on Oikeustiede Vip–kurssi sinulle paras vaihtoehto.

Oikeustiede Viptakuu -kurssin hyödyt

1. Yksilöllinen opiskeluun ohjaaminen ja aikainen aloitus

Valmistautumisaika valintakokeeseen on hyvin lyhyt. On erittäin tärkeää, että orientoidut pääsykoeurakkaan jo ennen kirjojen ilmestymistä. Tämä tapahtuu opiskelutekniikkakurssilla, johdantokurssilla sekä vastaustekniikkakurssilla jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä. Henkilökohtainen valmentajasi tukee sinua alusta alkaen ja laadit yhdessä hänen kanssaan sinulle parhaiten soveltuvan valmennuskurssiaikataulun. Abien osalta huomioidaan luonnollisesti ylioppilaskirjoitusten aikataulu. 

2. Opetus

Oikeudenalakohtaisen opetuksen tarkoituksena on, ettei sinulle jää epäselväksi yhtään asiaa kurssin käytyäsi. Jokaista oikeudenalaa opettaa oma asiantuntijaopettajansa. Opettajinamme toimivat juridiikan huippuammattilaiset, joista kukin on erikoistunut juuri siihen oikeudenalaan jota opettaa. Voit oman aikataulusi ja lukurytmisi mukaan valita itsellesi parhaiten soveltuvanopetusryhmän - tai osallistua vaikka kaikkien ryhmien opetukseen. Opetusryhmät ovat Takuu 1Takuu 2 ja Takuu 3. Ensimmäisen ryhmän opetus (Takuu 1) aloitetaan johdantokurssilla maaliskuussa ja toinen johdantokurssi (Takuu 2) ylioppilaskirjoitusten loputtua maalis-huhtikuun taitteessa. Lisäksi saat käyttöösi Oikeustiede Koti-kurssin opetusvideot ja sähköisen oppimisympäristön koko kurssin ajaksi.

3. Henkilökohtainen valmentaja

Henkilökohtainen valmentajasi on tukenasi koko kevään ajan valintakokeeseen asti. Valmentajat ovat itse Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita, joten heillä on tuoreessa muistissa, kuinka opiskelupaikka saavutetaan. Valmentajaltasi saat käytännössä oikeudenalakohtaista yksityisopetusta jatkuvan henkilökohtaisen palautteen ja lukemisen ohjauksen lisäksi. Kevään aikana sinulla on käytettävissäsi 10 henkilökohtaista tapaamista valmentajasi kanssa. Tapaamisten tarkoituksena on käydä läpi sinulle epäselviä asioita ja muutenkin varmistaa, että olet jatkuvasti tuloksekkaassa lukuvireessä. 

4. Vastaustekniikan harjoittelua

Vastaustekniikkakurssilla opetetaan ja harjoitellaan vastaustekniikka kaikkiin valintakokeessa esiintyviin kysymystyyppeihin (oikeustapaus-, essee-, monivalinta-, määrittely-, aineistokoe-, aukkotäydennys- sekä oikein/väärin -väittämätehtävät). Vastaustekniikalla on ratkaiseva merkitys vastattaessa esim. oikeustapaus- ja aineistokoetehtäviin, joihin vastaaminen edellyttää omanlaistaan vastaustekniikkaa ja vaatii runsaasti harjoittelua kevään aikana. Vastaustekniikkaopetus pidetään jo ennen kirjojen ilmestymistä. Vastaustekniikkaa harjoittelet koko kevään ajan myös harjoituspääsykokeissa (6 kpl), pienryhmäpäivillä, tuntikokeissa ja omatoimisesti kotitehtäviä tehdessäsi.

5. Kurssimateriaali

Kattava kurssimateriaali, joka uudistetaan vuosittain, sisältää teoriatiivistelmät valintakoekirjoista, harjoitustehtävät mallivastauksineen, sähköiset monivalintatehtävät, harjoituspääsykokeet korjattuina mallivastauksineen ja tilastoineen, edellisvuosien valintakokeet, luku- ja vastaustekniikkaohjeet sekä Tehokkaan oppimisen oppaan.

6. Harjoituspääsykokeet

Osaamisesi kehittymistä seurataan jatkuvasti harjoituspääsykokeilla. Valmistautumisesi kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tiedät jatkuvasti realistisesti oman tasosi. Harjoituspääsykokeet ovat oikean valintakokeen kaltaisia ja laajuisia, ja niitä on kevään aikana 6 kpl. 5 koetta korjataan ja palautetaan pisteytettynä. Kuudenteen kokeen voit tarkistaa itsenäisesti mallivastauksien avulla. Lisäksi saat aina käyttöösi anonyymin tuloslistan kaikkien kokeeseen osallistuneiden kurssilaisten tuloksista.

7. Pienryhmäpäivät

Kevään aikana pidetään 2 pienryhmäpäivää. Tuolloin käydään valmentajien johdolla läpi vaikeiksi koettuja asioita, tehdään tehtäviä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa.

8. Kertausvaihe

Kertauspäivät pidetään valintakoetta edeltävänä viikonloppuna keväällä 2020. Kertauspäivillä käydään vielä opettajien johdolla läpi valintakokeen kannalta olennaisimmat asiat. Tuolloin sinulla on lisäksi mahdollisuus kysyä opettajilta viime hetken vinkit koetta varten.

Oikeustiede Viptakuu –kurssin rakenne

Kyseessä on alustava aikataulu, joten muutokset aikataulun suhteen ovat mahdollisia.

Opiskelutekniikkakurssi: 3 vaihtoehtoista ryhmää, joista voit valita (11.1., 18.2. tai 27.2. alkaen)

Johdantokurssi: aloitus ajankohta tarkentuu (valittavissa maalis- tai huhtikuussa)

Vastaustekniikkakurssi: aloitus ajankohta tarkentuu (valittavissa maalis- tai huhtikuussa)

Orientaatioilta: Huhtikuussa heti valintakoekirjallisuuden ilmestymisen jälkeen.

Oikeudenalakohtainen opetus: Voit osallistua haluamasi ryhmän opetukseen Oikeustiede Takuu 1, Oikeustiede Takuu 2 tai Oikeustiede Takuu 3 - aikataulun mukaisesti. Oikeudenalakohtainen opetus kestää valintakoekirjojen ilmestymisestä valintakokeeseen saakka.

Nettiopetus: Johdanto- ja vastaustekniikkakurssien videot ovat käytössäsi heti ilmoittautumisen jälkeen. Oikeudenalakohtainen opetus kuvataan valintakoekirjallisuuden julkaisun jälkeen. Videoilla on rajaton katseluoikeus valintakokeisiin saakka.

Harjoituspääsykokeet (6 kpl): oikean valintakokeen kaltaisia

Tutorointi: Kurssitutor on tavattavissa kurssipaikalla ennen jokaisen kurssikerran alkua.

Yksityisopetus / henkilökohtainen valmennus: 10 henkilökohtaista tapaamista valmentajasi kanssa

Valmentajien vetämät pienryhmäpäivät: 2 kpl kurssin aikana 

Kertauspäivät: toukokuussa ennen valintakoetta

Sähköinen oppimisympäristö Moodle koko kurssin ajan: aikataulut, pyrkimisohjeet, monivalinta- ja väittämätehtäviä, kaikki kurssimateriaalit (tehtäväkirjat, teoriatiivistelmät, opettajien luentomateriaalit, harjoituspääsykokeet mallivastauksineen) sähköisessä muodossa paperimateriaalien lisäksi.

Oikeustiede Vip-Takuu –kurssin lopullinen oppituntimäärä määräytyy sen perusteella, kuinka paljon käyt pääkurssin lisäksi muiden kurssien luennoilla.

Tarkat kurssiaikataulut Johdanto- ja Vastaustekniikka -kursseista, sekä Oikeustiede 1, Oikeustiede 2, Oikeustiede 3 ja Oikeustiede KOTI  –kursseista saat keväällä 2020 (mikäli tarvitset lisätietoja, kysy: janne.nousiainen@valmennuskeskus.fi tai tytti.luuri@valmennuskeskus.fi).