Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Maatalous-metsätiede ja metsäalan koulutus, opiskelu ja työelämä

Maatalous-metsätieteen tavoitteena on luonnonvarojen kestävän käytön ja turvallisen elinympäristön takaaminen sekä kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustuotannon turvaaminen. Lue lisää siitä, että millaista on opiskelu maatalous-metsätieteiden ja metsäalan kohdalla. Vinkit myös metsätieteiden alan työllistymiseen ja työelämään.

Maatalous-metsätiede ja metsäalan koulutus sekä opiskelu

Maatalous-metsätieteitä voi opiskella ja metsäalalle kouluttautua Helsingin yliopistossa. Joensuun yliopistossa voi opiskella metsätieteitä. Maisteriksi valmistumisen ihanneaika maatalous-metsätieteen alalla on viitisen vuotta. Osa opiskelijoista jatkaa maisteriksi valmistuttuaan opintojaan suorittaakseen alan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Nämä ovat tieteellisiä jatkotutkintoja, joilla on merkitystä ennen kaikkea tutkijan urakehityksessä.

Opiskelu maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla on monipuolista. Opiskelumenetelmät ovat pääasiassa luonnontieteelliset, mutta opintojen pohjana ovat ennen kaikkea humanistiset ja toisaalta taloudelliset arvoasetelmat ja kiinnostuksen kohteet.

Metsäalan koulutus ja opinnot koostuvat luennoista, pienryhmäopiskelusta, itsenäisestä työskentelystä esimerkiksi kirjatentteihin valmistauduttaessa sekä runsaasta määrästä käytännön läheistä opiskelua. Laboratoriotyöskentely, työharjoittelut, maastokurssit, pienimuotoiset tutkimustyöharjoitukset ja case-analyysien suorittaminen ovat tästä esimerkkejä.

Metsätieteet työllistyminen ja työelämä

Maatalous-metsätieteellinen tieteenala tutkii maa- ja metsätaloustieteiden, kuluttaja- ja kotitaloustieteiden sekä elintarvike- ja ympäristötieteiden alaan kuuluvia ilmiöitä. Lähtökohtana ja lopullisena tavoitteena on luonnonvarojen kestävän käytön ja turvallisen elinympäristön takaaminen sekä kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustuotannon turvaaminen. 

Maatalous-metsätiedettä opiskelleet sijoittuvat työelämässä tavallisimmin tutkimustyöhön, yrittäjiksi sekä asiantuntija-, tiedotus-, markkinointi-, tuotekehittely- ja suunnittelutehtäviin erilaisissa yhteyksissä.

Useissa alan työtehtävissä korostuu tieteellisyyden ohella läheinen kosketus tutkittaviin kohteisiin. Tänä päivänä maatalous-metsätieteellisen ammattitaidon ja tietouden ohella olisi kaikenlaisissa alan tehtävissä hyvä hallita tietojenkäsittely- ja tilastomenetelmiä. Myös vieraita kieliä, etenkin englantia, on hyvä osata sujuvasti, sillä alalla kansainvälinen yhteistyö on nykyään jokapäiväistä arkea.