Haetko opiskelemaan korkeakouluun? Ilmoittaudu hakuinfoihin!

Maatalous-metsätiede - Miten pääset opiskelemaan

Maatalous-metsätieteen tavoitteena on luonnonvarojen kestävän käytön ja turvallisen elinympäristön takaaminen sekä kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustuotannon turvaaminen.

Miten opiskelemaan maatalous-metsätiedettä?

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan valitaan 51 % tulevista opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella. Loput 49 % valitaan pääsykokeen perusteella.

Metsätiedettä voi Helsingin yliopiston lisäksi opiskella Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Sinne todistuksella valittavien opiskelijoiden osuus keväällä 2021 on 53 % ja kynnysehtona valintaan on pitkän matematiikan hyväksytty suorittaminen tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosana C. Helsingin yliopistolla kynnysehtoja ei ole. 

Maataloustieteen opintoihin hakeva saa todistuksesta pisteitä viidestä aineesta: 

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Kolmesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta: fysiikasta tai kemiasta, yhdestä reaaliaineesta ja yhdestä kielestä

Metsätieteen opintoihin hakeva saa todistuksesta pisteitä neljästä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Parhaat pisteet tuottavasta reaaliaineesta
 • Parhaat pisteet tuottavasta kielestä

Pitkä matematiikka tuottaa parhaimmat pisteet kummankin tieteen todistusvalinnassa. Maataloustieteen todistusvalinnassa reaaliaineista parhaimmat pisteet tuottavat biologia ja psykologia, kun taas metsätieteen todistusvalinnassa ainereaaleista eniten pisteitä saa fysiikasta, historiasta ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta. 

Tarkat pistetaulukot voit katsoa Opintopolusta

Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi saada pääsykokeella. Pääsykoe on eri jokaisella hakukohteella, osassa on oma ennakkomateriaali ja osassa vaatimuksena lukion tiettyjen kurssien osaaminen. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakokeet ovat haastavia, sillä ne sisältävät yksityiskohtaisten monivalinta- ja väittämätehtävien lisäksi mm. essee- ja aineistotehtäviä. Kokeessa tarvitaan niin asiatietojen hallintaa kuin hyvää vastausrutiiniakin. 

Meiltä löydät valmennuskurssit Helsingin yliopiston ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman valintakokeeseen. Lisäksi voit panostaa todistusvalintaan abikursseillamme

Opiskelu maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa kuusi erilaista koulutusohjelmaa:

 • Elintarviketieteiden kandiohjelman
 • Maataloustieteiden kandiohjelman
 • Metsätieteiden kandiohjelman
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelman
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman
 • Ympäristötieteiden kandiohjelman

Maatalous-metsätieteen opinnot ovat monipuolisia. Luonnontieteellisten opiskelumenetelmien lisäksi monipuolisuutta luovat humanistiset ja taloudelliset arvoasetelmat opinnoissa.

Maatalous-metsätiedettä opiskelleet sijoittuvat työelämässä usein tutkimustyöhön, yrittäjiksi tai asiantuntijatehtäviin. Kielitaitoinen osaaja pärjää myös kansainvälistä yhteistyötä vaativissa tehtävissä. 

Tarkemmin alan opinnoista ja työelämästä voit lukea täältä

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!