AMK-kursseille ehtii vielä mukaan - tule nettikurssille!

Miksi maatalous-metsätieteen valmennuskurssille?

1. Keskittyminen oikeisiin asioihin

Valintakokeen asiantuntijoina kokeneet opettajamme ohjaavat opiskelusi valintakokeen kannalta olennaisiin asioihin. Pääsykoekirjojen sisältö voi olla hyvinkin vaikeaselkoista ja siksi tärkeimpien asioiden esiin nostaminen ja vaikeiden kohtien selvittäminen onnistuvat parhaiten asiantuntevan opettajan johdolla.

2. Opetuksen korkea laatu ja kurssien suunnittelu

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajakoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen kiitettävin arvosanoin on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin valmennuskurssien kehittämisessäkin. Kehittämisessä keskitytään erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen. Maatalous-metsätieteellisen valmennuskursseilla on asiantuntijaopettaja, jonka ohjauksessa oivallat pääsykokeen kannalta oleellisimmat asiat.

3. Ajanhallinta ja motivointi

Koska valmentautumisaika on lyhyt, nousee ajanhallinnan merkitys keskeiseen asemaan. Maatalous-metsätieteelliseen valmentavien valmennuskurssien avulla kohdennat ajankäyttösi oikein. Innostavat opettajat, tutor sekä muiden valmennuskurssilaisten läsnäolo varmistavat taisteluvireesi säilymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun.

4. Oppimisen seuranta

Valmennuskursseilla saat runsaasti palautetta osaamisesi edistymisestä. Jokaisen luennon aikana tehdään tuntitehtäviä/kotitehtäviä. Kurssilla tehdään 3 harjoituspääsykoetta. Tällöin näet omien tulostesi kehittymisen ja sen, miten muut Valmennuskeskuksen kurssilaiset ovat pärjänneet.

5. Tutorointi

Parhaan mahdollisen teoriaopetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen kaikilla maatalous-metsätieteellisen valmennuskursseilla on mukana tutor, joka toimii kurssilaisten tukena koko valmennuskurssin ajan. Tutor auttaa sinua tekemään lukusuunnitelman ja vastaa pääsykoekirjoja ja pyrkimistä koskeviin kysymyksiisi. Tutorisi on suorittanut pääsykokeen menestyksekkäästi, joten hän on Sinulle kullanarvoinen keskustelukumppani sekä käytännön kysymyksissä että henkisen valmentautumisen asioissa.