Maatalous-metsätieteen pääsykoe

Maatalous-metsätieteen tavoitteena on luonnonvarojen kestävän käytön ja turvallisen elinympäristön takaaminen sekä kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustuotannon turvaaminen.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Pääsykoetietoa

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe perustuu hakukohteesta riippuen ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin (hakukohteen alan kirjallisuus ja/tai lukion oppimäärään) sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Ennakkoon opiskeltava materiaali voi kirjojen ohella sisältää artikkeleita, kirjoista erikseen osoitettuja kappaleita sekä muuta mahdollista materiaalia.

Katso lisää mm. hakemisesta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kotisivuilta.