Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Maatalous-metsätiede - kurssilaisten kommentteja

Maatalous-metsätieteen tavoitteena on luonnonvarojen kestävän käytön ja turvallisen elinympäristön takaaminen sekä kilpailukykyisen maa- ja metsätaloustuotannon turvaaminen.

Kurssilaisten kommentteja

”Opettaja toimi selventäjänä” 

”Opettaja selitti omin sanoin ja toi esiin hyviä esimerkkejä oikeasta elämästä” 

”Opettaja oli todella perillä talouden asioista” 

”Esimerkkien käyttö havainnollisti asioita” 

”Opettaja osasi opettaa lähellä oppilaan ajatusmaailmaa” 

”Opettaja oli selkeästi myös itse kiinnostunut kirjan sisältämistä asioista” 

”Paljon hyviä ja havainnollistavia esimerkkejä” 

”Selkeytti asiat ymmärrettävään muotoon” 

”Piirrokset selkeyttivät asioita” 

”Opettaja oli innostava ja asiansa osaava” 

”Opettaja piti tsemppihenkeä yllä”