Maantiede - yleistä tietoa

Maantiede sijoittuu ihmistä tutkivien tieteiden ja luonnontieteiden välille. Se tutkii inhimillistä kulttuuria ja luonnonjärjestelmien toimintaa sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta alueellisella tasolla.

Maantiede

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja sekä luonnon-, kulttuuri- ja kehitysmaantiede.-

Valintakokeessa menestymisen edellytyksenä ovat lukion laajan oppimäärän tiedot. Monissa valintakoetehtävissä on käsitelty ajankohtaisia tapahtumia, joten esim. tiedotusvälineiden seuraaminen ja harrastuneisuus maantieteessä ovat avuksi valintakokeessa.

Tiedon lisäksi valintakokeessa korostuu vastaustekniikan hallinta. Vastauksissa edellytetään laaja-alaista tehtävän käsittelyä ja maantieteelle tyypillistä eri maantieteellisten tasojen huomioimista.

Pääsykoemenestyksen ensimmäinen ja tärkein askel on päätös pyrkimisestä. Päätöksen jälkeen älä emmi, vaan aloita huolellinen ja suunnitelmallinen valmistautuminen. Oikotietä sisäänpääsyyn maantieteen laitokselle ei ole; kiinnostus opiskeltavaan aineeseen ja huolellinen, suunnitelmallinen työn teko sekä tarmo ratkaisevat sisäänpääsyn.

Me emme voi luvata sinulle opiskelupaikkaa emmekä voi tehdä työtä puolestasi, mutta tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen, tuen ja materiaalin. Valmennuskeskuksen kurssin avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen. Olemme tukenasi koko pyrkimisprosessin ajan.