Kauppatieteen kurssit vuodelle 2022 nyt myynnissä!

Miksi maantieteen valmennuskurssille?

"Asioista oppi syvemmin kuin vain kirjojen ym. avulla on opiskellut ja tuntien jälkeen ainakin itselleni jäi aina motivoituneempi olo. Oli myös kiva, kun opetuksen välissä tehtiin tehtäviä ja esim. luentojen alussa kahootit oli hyvää kertausta."

Mikä kurssi sopii sinulle?

Kurssit -> Online Etäopiskelu Itseopiskelu
Etäopetus X    
Harjoituskokeet X X  
Henkilökohtainen palaute X X  
Tutorointi X    
Sähköinen materiaali X X  
Painettu materiaali X X X


1. Kurssin laajuus ja keskittyminen oikeisiin asioihin

Valmennuskursseilla kerrataan valintakokeen kannalta keskeisimmät ja haastavimmiksi koetut lukion maantiedon oppisisällöt sekä valintakokeiden tehtävien edellyttämät lisätiedot. Lukion periodimuotoinen opiskelutapa aiheuttaa usein sen, että eri lukiokurssien asioiden liittyminen toisiinsa jää hämäräksi. Valmennuskursseillamme saat selkeän kokonaiskuvan maantieteestä. Opit ymmärtämään syy-seuraussuhteita eri maantieteen osa-alueiden välillä sekä sen, mitkä asiat ovat oleellisia. Menestymisen pääsykokeessa takaa valmennuskurssien runsas oppituntimäärä. Valmennuskurssin oppituntimäärä on 46 oppituntia (45 min), jonka lisäksi valmennuskurssilla on simuloitu valintakoe (5 oppituntia).

2. Vastaustekniikka ja henkilökohtainen palaute

Valintakokeessa vastaustekniikalla on erittäin suuri merkitys. Maantieteelle tyypillisen eri tasot huomioivan ja laaja-alaisen vastauksen kirjoittamista tulee harjoitella. Valmennuskurssilla tehdään 4-6 esseeharjoitusta, joihin saat henkilökohtaisen palautteen omista vahvuuksistasi ja erityisesti kehittämistä vaativista asioista. Lisäksi harjoitellaan vastausten rakenteen ja sisällön suunnittelua erilaisilla käsitekartta- ym. harjoituksilla.

3. Opetuksen korkea laatu ja valmennuskurssien suunnittelu

Valmennuskeskuksen opettajat valitaan haastattelujen ja koeluentojen perusteella opettajankoulutusohjelmaan, jonka suorittaminen on edellytys opetustehtäviin pääsemiselle. Kokeneet, useita kursseja valmentaneet opettajamme ovat tärkeä apu niin uusien opettajien kouluttamisessa kuin valmennuskurssien kehittämisessäkin. Valmennuskursseja kehitetään yhdessä opettajien sekä aiempien kurssilaisten kanssa keskittymällä erityisesti sisältöjen ja aikataulujen tehokkuuteen.

4. Kurssimateriaali

Valmennuskurssiin kuuluu runsas, oppimista tukeva kurssimateriaali. Kurssi alkaa ennakkoharjoittelulla, kurssimateriaali jaetaan kurssilla. Ennakkomateriaalin saat postitse ilmoittautumisesi jälkeen(postitus aloitetaan viim. tammikuussa), jolloin maksat osan kurssimaksustasi (140 € + 10 € toimituskulut). Ennakkomateriaaliin kuuluu Kohti opiskelupaikkaa opas sekä ennakkotehtäviä vastausjäsentelyineen. Kurssimateriaali jaetaan kurssin edetessä. Kurssimateriaaliin kuuluu:

  • teoriakooste, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään asiakokonaisuudet ja ohjata lukeminen oikeisiin asioihin
  • tuntitehtäviä ja -testejä sekä esseitä, joihin saat henkilökohtaisen palautteen
  • vanhoja valintakokeita viimeiseltä kuudelta vuodelta

5. Oppimisen seuranta ja simuloitu pääsykoe

Valmennuskurssiin kuuluva simuloitu pääsykoe tarjoaa sinulle erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata osaamistasi. Lisäksi erilaisten tuntiharjoitusten avulla pystyt seuraamaan edistymistäsi.

6. Sähköinen oppimisympäristö

Sähköinen oppimisympäristö on osa valmennuskurssejamme. Palvelun alustana on Moodlen oppimisympäristö, joka on käytössä mm. useassa eri yliopistossa. Verkon kautta voit mm. tulostaa opettajien luentorungot etukäteen itsellesi. Näin voit suunnata kaiken energiasi kuuntelemiseen, eikä aika kulu muistiinpanojen kirjoittamiseen. Näet myös kurssiisi liittyviä käytännön asioita ja voit tulostaa materiaaleja ym. Sähköinen oppimisympäristö aukeaa kurssin alussa. Sähköistä oppimisympäristöä varten saat käyttöösi henkilökohtaisen salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla pääset Valmennuskeskuksen kotisivujen kautta kirjautumaan sisään omaan kurssipalveluusi. Sähköinen oppimisympäristö on käytössäsi rajoituksetta koko kurssin ajan aina pääsykokeeseen asti.

7. Ajanhallinta ja motivointi

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella (esitteessä esimerkki kurssisuunnitelmasta). Motivoivat opettajat sekä muiden kurssilaisten läsnäolo varmistavat opiskelumotivaation ylläpysymisen. Erityisesti muiden pyrkijöiden tason ja heidän tekemänsä työn määrän näkeminen antavat puhtia opiskeluun

8. Pääsykoevalmentautumisen työkalut

Kaikki valmennuskurssimme alkavat Pääsykoevalmentautumisen työkalut -luennolla. Luennon aikana tutustut myös edellisten vuosien kurssilaisistamme valittuihin tutoreihin, jotka halutessasi auttavat lukusuunnitelman teossa ja joilta saat kevään aikana tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Harjoitusten kautta etenevän päivän ohjelma sisältää muun muassa henkilökohtaisen lukusuunnitelman tekoa keväälle (lukusuunnitelma oppimisen työkaluna; ajankäyttö, suunnitelmista todeksi, jaksamisen välineitä), opiskelutekniikkaa (käytännön työkaluja omien oppimistaitojen kehittämiseen ja tehokkaan oppimisen välineet) ja lukutekniikkaa (eväitä tehokkaaseen lukemiseen).

9. Tutorointi

Opetuksen lisäksi pyrkimisprosessissa tarvitaan henkistä tukea ja kannustusta. Tätä silmällä pitäen valmennuskurssilla on mukana maantiedettä opiskeleva tutor, jolla on vielä tuoreessa muistissa oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe. Tutor on tukenasi koko valmennuskurssin ajan. Halutessasi tutor auttaa sinua tekemään lukusuunnitelman sekä vastaa pyrkimistä ja yliopisto-opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tutor päivystää sovitusti kurssipaikalla ja häneen voit olla myös yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla milloin haluat.