Maantiede - pääsykoetietoa

Maantiede sijoittuu ihmistä tutkivien tieteiden ja luonnontieteiden välille. Se tutkii inhimillistä kulttuuria ja luonnonjärjestelmien toimintaa sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta alueellisella tasolla.

Pääsykoetietoa

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Valintakoevaatimukset ja pisteiden laskutavat vaihtelevat yliopistoittain, joten yliopistojen valintakriteerit kannattaa tutkia huolella.

Alla on eriteltynä Helsingin yliopiston pääsykoevaatimukset. Muihin yliopistoihin valintakoevaatimuksena on myös lukion maantiedon laaja oppimäärä. Katso tarkemmat tiedot yliopistojen kotisivuilta tai opintopolusta.

Valintakoevaatimukset 2019 Helsinki

Valintakoe on 26.4.2019. Valintakokeessa mitataan hakijan maantieteen tietojen ja taitojen hallintaa ja erityisesti niiden soveltamiskykyä sekä soveltuvuutta alalle. Koe perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon sekä maantieteen lukion oppimäärän kursseihin GE1, GE2, GE3 ja GE4. Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa

Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen on tärkeä tekijä kokeessa menestymisen kannalta. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa koemenestystä silmällä pitäen. Lisäksi ajankohtaisten maantieteen alan tapahtumien liittäminen vastauksiin antaa lisäarvoa valintakoepisteitä jaettaessa.

Koetehtävät ovat tavallisesti olleet essee- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa on myös karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä. Valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi.