Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Maantiede pääsykoe - Viimeisimmät tiedot maantieteen pääsykokeesta

Maantiede sijoittuu ihmistä tutkivien tieteiden ja luonnontieteiden välille. Se tutkii inhimillistä kulttuuria ja luonnonjärjestelmien toimintaa sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta alueellisella tasolla. Katso alta viimeisimmät tiedot maantieteen pääsykokeesta.

Maantieteen valintakoe 2021

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Keväällä 2021 opiskelijavalinta järjestetään yhteisvalintana yliopistojen kesken eli kaikkiin on samat valintaperusteet. Todistuksella valitaan 55% uusista opiskelijoista.

Maantieteen pääsykoe eli valintakoe on 28.5.2021. Maantieteen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin GE1–GE4 sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla hakijan valitsemalla kokeen kielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi.

Maantieteen pääsykokeen ensimmäinen tehtävä on karsiva tehtävä, josta saamiensa pisteiden perusteella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Loput koetehtävät arvostellaan ainoastaan 300 karsivassa tehtävässä parhaiten menestyneeltä maantieteen yhteisvalinnan hakijalta. Hyväksytyksi voivat tulla vain hakijat, joiden kaikki tehtävät on arvosteltu. Hakijat asetetaan valintajärjestykseen muista kuin karsivasta tehtävästä laskettujen yhteispisteiden (max. 120 p.) perusteella.

Maantieteen pääsykokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen on tärkeä tekijä kokeessa menestymisen kannalta. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa koemenestystä silmällä pitäen. Lisäksi ajankohtaisten maantieteen alan tapahtumien liittäminen vastauksiin antaa lisäarvoa valintakoepisteitä jaettaessa.

Maantieteen pääsykoetehtävät ovat tavallisesti olleet essee- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa on myös karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä. Maantieteen valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi.