Maantieteen pääsykoe

Maantiede sijoittuu ihmistä tutkivien tieteiden ja luonnontieteiden välille. Se tutkii inhimillistä kulttuuria ja luonnonjärjestelmien toimintaa sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta alueellisella tasolla.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Maantieteen valintakoe

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen (Joensuu) yliopistoissa. Keväällä 2020 opiskelijavalinta järjestetään ensimmäistä kertaa yhteistyönä yliopistojen kesken eli kaikkiin on samat valintaperusteet. Todistuksella valitaan 55-57% uusista opiskelijoista.

Maantieteen valintakoe on 22.5.2020 klo 9-12. Valintakokeessa mitataan hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Koe perustuu maantieteen lukion oppimäärän kursseihin GE1-GE4 ja koetilaisuudessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Vastausten pituus on rajattu ja kokeessa ei saa olla mukana laskinta tai taulukkokirjaa.

Tietoa tulee kyetä soveltamaan, joten kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen on tärkeä tekijä kokeessa menestymisen kannalta. Eri maantieteen osa-alueiden (luonnonmaantiede, kulttuurimaantiede) yhteyksien ja niiden keskinäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ovat avainasemassa koemenestystä silmällä pitäen. Lisäksi ajankohtaisten maantieteen alan tapahtumien liittäminen vastauksiin antaa lisäarvoa valintakoepisteitä jaettaessa.

Koetehtävät ovat tavallisesti olleet essee- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa on myös karttojen, tilastojen ja erilaisten kuvien tulkintatehtäviä. Valintakokeessa tietopuolisen osaamisen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää hallita oikea vastaustekniikka pisteiden maksimoimiseksi.