Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Maantiede - yleistä tietoa

Maantiede sijoittuu ihmistä tutkivien tieteiden ja luonnontieteiden välille. Se tutkii inhimillistä kulttuuria ja luonnonjärjestelmien toimintaa sekä niiden keskinäistä vuorovaikutusta alueellisella tasolla.

Miten opiskelemaan maantiedettä?

Helsingin, Oulun ja Turun yliopistojen maantieteen koulutusohjelman uusista opiskelijoista 55 % valitaan keväällä 2020 ylioppilastodistuksella. Itä-Suomen yliopiston maantieteen ja ympäristöpolitiikan koulutusohjelmaan todistuksella valitaan 57 %. Loput opiskelupaikat jaetaan pääsykokeen perusteella. 

Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä neljästä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Maantieteestä
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta: matematiikasta, ainereaalista tai kielestä

Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Maantiede 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7


Ainereaaleista parhaimmat pisteet antavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näitä paremmat pisteet tarjoaa pitkä kieli. 

Parhaimmat pisteet tuottavat aineet L E M C B A
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Fysiikka  26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

 

Pistetaulukot löytyvät kokonaisuudessaan Opintopolusta.

Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 131,4 pistettä. Todistusvalinnan lisäksi opiskelupaikan voi saada pääsykokeella. Pääsykokeessa menestymisen edellytyksenä ovat lukion laajan maantieteen oppimäärän tiedot. Monissa valintakoetehtävissä on aiemmin käsitelty ajankohtaisia tapahtumia, joten esim. tiedotusvälineiden seuraaminen ja harrastuneisuus maantieteessä voivat olla avuksi pääsykokeessa. Tiedon lisäksi korostuu vastaustekniikan hallinta. Vastauksissa edellytetään laaja-alaista tehtävän käsittelyä ja maantieteelle tyypillistä eri maantieteellisten tasojen huomioimista. 

Tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen ja materiaalin, joiden avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen.

Valmistaudu pääsykokeeseen valmennuskursseilla ja todistusvalintaan abikurssilla.

Maantieteen opiskelu

Maantiedettä voi opiskella Helsingin, Turun, Joensuun ja Oulun yliopistojen matemaattis-luonnontieteellisessä tai luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 300 opintopistettä. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat mm. opettajan linja sekä luonnon-, kulttuuri- ja kehitysmaantiede.

Maantieteen opinnoista valmistunut työllistyy useimmin tutkijan ja opettajan tehtäviin. Vaihtoehtoisia työtehtäviä ovat erilaiset asiantuntija- ja johtotehtävät. 

Tarkemmin alan opinnoista ja työtehtävistä voit lukea täältä.

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!