Maantiede etäopiskelu 2021

Viisi korjattavaa ja kommentoitavaa esseetä, harjoitustehtäviä vastauksineen, teoriatiivistelmä valintakoevaatimuksista, vanhat valintakokeet.

Maantiede etäopiskelu 2021

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
280
Frendi- ale
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Ensimmäinen etätehtävä julkaistaan helmikuun alussa oppimisympäristössä. Ensimmäisen tehtävän palautus 1.4. mennessä.

Hinta: Tarkemmat maksutiedot.

Kurssi perustuu lukion maantieteen oppimäärän sisältöihin. Kurssi soveltuu pyrkijöille, jotka hakevat Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoon (Joensuu).

Mikäli et pääse osallistumaan luentokursseillemme, Sinun kannattaa tilata tehokas etäopiskelukurssimme. Kurssiin kuuluu 5 palautettavaa esseetehtävää, joihin saat henkilökohtaisen palautteen omista vahvuuksistasi ja erityisesti kehittämistä vaativista asioista. Maantieteen valintakokeessa vastaustekniikalla on erittäin suuri merkitys. Maantieteelle tyypillisen eri tasot huomioivan ja laaja-alaisen vastauksen kirjoittamista tulee harjoitella.

Kurssin kuvaus

Materiaali sisältää viisi vaiheittain (2+3) palautettavaa esseetehtävää, joiden avulla saat ohjausta esseetehtävän rakenteeseen ja kirjoittamiseen sekä opettajan palautteen osaamisestasi. Esseet perustuvat lukion maantiedon sisältöihin ja mahdollisiin aineistoihin. Lisäksi kurssiin kuuluu materiaali joka sisältää seuraavat osat:

  • Kohti opiskelupaikkaa oppaan
  • Teoriakoosteen, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään asiakokonaisuudet ja ohjata lukeminen oikeisiin asioihin. Teoriakoosteessa kaikki lukion asiat on kerätty yhteen, joten kokonaiskuvan hahmottaminen sekä asioiden syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen on helpompaa.
  • Harjoitustehtävät mallivastauksineen
  • Vanhoja valintakokeita viimeiseltä kuudelta vuodelta.