Maantiede etäopiskelu 2020

Viisi korjattavaa ja kommentoitavaa esseetä, harjoitustehtäviä vastauksineen, teoriatiivistelmä valintakoevaatimuksista, vanhat valintakokeet.

Maantiede etäopiskelu 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
260
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Ajankohta: Ensimmäinen etätehtävä julkaistaan helmikuun alussa oppimisympäristössä. Ensimmäisen tehtävän palautus 1.4. mennessä.

Hinta: 260€ + 15€ toimitus- ja käsittelykulut. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssi perustuu lukion maantieteen oppimäärän sisältöihin. Kurssi soveltuu pyrkijöille, jotka hakevat Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoon (Joensuuhun hakeville kurssi sisältää myös vaatimusten ulkopuolisia asioita).

Mikäli et pääse osallistumaan luentokursseillemme, Sinun kannattaa tilata tehokas etäopiskelukurssimme. Kurssiin kuuluu 5 palautettavaa esseetehtävää, joihin saat henkilökohtaisen palautteen omista vahvuuksistasi ja erityisesti kehittämistä vaativista asioista. Maantieteen valintakokeessa vastaustekniikalla on erittäin suuri merkitys. Maantieteelle tyypillisen eri tasot huomioivan ja laaja-alaisen vastauksen kirjoittamista tulee harjoitella.

Kurssin kuvaus

Materiaali sisältää viisi vaiheittain (2+3) palautettavaa esseetehtävää, joiden avulla saat ohjausta esseetehtävän rakenteeseen ja kirjoittamiseen sekä opettajan palautteen osaamisestasi. Esseet perustuvat lukion maantiedon sisältöihin ja mahdollisiin aineistoihin. Lisäksi kurssiin kuuluu materiaali joka sisältää seuraavat osat:

  • Kohti opiskelupaikkaa oppaan
  • Teoriakoosteen, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään asiakokonaisuudet ja ohjata lukeminen oikeisiin asioihin. Teoriakoosteessa kaikki lukion asiat on kerätty yhteen, joten kokonaiskuvan hahmottaminen sekä asioiden syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen on helpompaa.
  • Harjoitustehtävät mallivastauksineen
  • Vanhoja valintakokeita viimeiseltä kuudelta vuodelta.