Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Miksi logopedian valmennuskurssille?

 
Ps. videon lopussa opettajamme Veera Rosama kertoo vinkkejä kevään 2022 valintakokeeseen valmistautuville.
 

Tutustu Logopedian valmennuskursseihin

1. Parhaat tulokset 

Valmennuskeskuksen kursseilta on saatu erinomaisia tuloksia. Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kevään 2020 psykologian valintakoepaikoista 100 % meni meidän kurssilaisille. Myös syksyllä 2019 Helsingin yliopiston psykologian uusista opiskelijoista 47 % oli käynyt kurssimme edellisenä keväänä.

2. Harjoittele ja valmistaudu kaikkiin kokeen osa-alueisiin

Valintakoe edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista, mutta valintakoevaatimuksissa osaamista ja tehtävätyyppejä ei määritellä tarkasti. Pyrkijöiden onkin vaikea tietää ennalta, millaista osaamista heillä kokeessa tarkkaan ottaen vaaditaan ja kuinka valmistautua itsenäisesti. Kurssillamme varmistat, että olet valmistautunut ja osaat, olipa kokeessa sitten tilastollista ja menetelmällistä osaamista, laskemista, päättelyä, aineistotehtäviä tai valintakoeaineiston sisällöllisiä kysymyksiä.

3. Tilastollinen ja menetelmällinen pohja kuntoon

Valintakoevaatimuksiin ei kuulu enää erillistä tilastotieteen valintakoekirjaa, vaan tilastotieteen sisältö on viime vuosina ollut joko erillisenä materiaalina (2019), omana menetelmällisenä artikkelina (2021) tai sisällytettynä tilastollisten tutkimusartikkelien joukkoon (2021). Tilastot ja menetelmien perusteet on kuitenkin edelleen hallittava, koska niille tiedoille perustuu pitkälti valintakoemateriaalin osaaminen.

Kevään 2019 kokeessa yli puolet tehtävistä käsitteli tilastotiedettä tai matemaattis-loogista päättelyä ja kevään 2021 kokeessa tämän osuuden painoarvo oli 37%. Valintakoevaatimuksissa mainitaan myös, että voi olla laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoiden käyttöön annetaan nelilaskin kokeen ajaksi. Kokeessa voi olla myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. Tämän vuoksi kursseihimme kuuluu edelleen tilastot, tutkimusmenetelmät ja matemaattis-loogisen päättelyn osuudet.  

Menetelmällisellä osuudella opit tutkimuksen keskeiset sisällöt, joita tarvitset valintakoeaineistojen sisällön ymmärtämisessä. Opit mm. tutkimuksen keskeiset tunnusluvut, todennäköisyyslaskennan- ja jakaumat, tilastollisen testauksen ja merkitsevyyden, korrelaation ja sen merkityksen eri tutkimusmenetelmissä (mm. faktori-, regressio- ja varianssianalyysi). Kurssilla harjoitellaan aiheisiin liittyviä laskuja, tilastollisen tutkimusdatan, tulosten ja taulukoiden tulkintaa sekä matemaattis-loogista päättelyä.

4.  Harjoittele aineistokoetaitoja

Hyvä luku- ja muistiinpanotekniikka auttaa sekä valintakoeaineistojen opiskelussa sekä pääsykokeen mahdollisessa aineistotehtäväosuudessa. Kurssimme aineistokoeosuudella opit artikkeliluku- ja muistiinpanotekniikkaa, opit katsaus- ja tutkimusartikkelien rakenteelliset erot lukemisen kannalta ja kehität lukunopeuttasi. Harjoittelun pohjana käytetään suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita.

5. Ajanhallinta – kurssi rytmittää opiskelusi

Kurssitarjonnastamme sinun on mahdollista valita omaan aikatauluusi sopivin kurssi joko lähiopetuksena tai joustavana Koti –kurssiopetuksena. Kurssi jaksottaa valmistautumisesi tehokkaasti ja samalla varmistat, että olet käsitellyt kaikki keskeiset asiat ennen pääsykoetta. Alkuvuodesta alkavilla kursseilla opiskellaan ensin menetelmällisiä perusteita ja matemattis-loogista päättelyä. Huhtikuu keskitytään kaikilla kursseillamme valintakoemateriaalin omaksumiseen. Opetus etenee pitkillä kursseilla 1-2 kertaa viikossa, ja maaliskuun kurssilla 2-4 kertaa viikossa. 

6. Asiantuntevan opettajan johdolla opit

Psykologian/logopedian valmennuskurssin yksi keskeisimmistä hyödyistä ovat asiantuntevat opettajat, jotka jäsentävät opetuskerroilla valmiiksi menetelmälliset sisällöt ja artikkelit nostaen kustakin esiin keskeiset kohdat, havainnollistavat teoreettista tietoa esimerkein sekä avaavat käsitteet ja tutkimustulokset, jotta sinun on helpompi omaksua opiskeltava sisältö sekä lukea myös itsenäisesti. Opettajalta voit aina kysyä, kun jokin asia tuntuu vaikealta ja oma ymmärryksesi loppuu.

7. Oppimista ja kertausta tukeva materiaali

Saat runsaan, oppimista helpottavan materiaalin kurssiopetuksen edetessä. Tilastot ja menetelmien perusteet -osuuteen kuuluu teoriakooste keskeisistä aihealueista, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä vanhoja valintakoetehtäviä. Valintakoemateriaalin kurssilla saat lukemista ohjaavat, ymmärtämistä ja kertausta helpottavat apukysymykset, käsitelistan ja sanaston, koosteen keskeisistä sisällöistä, joita havainnollistetaan kuvin sekä harjoitustehtäviä.

8. Motivaatio: Kurssilla ylität itsesi

Valintakoemateriaalissa olevat artikkelit on suunnattu psykologian/logopedian ammattilaisille sekä tiedeyhteisölle ja siksi alalle vasta hakeutuvan saattaa olla haastavaa ymmärtää erityisalueita käsitteleviä tutkimuksia, niiden tuloksia ja käsitteistöä. Näistä syistä psykologian valmennuskurssilta saatava opetus, monipuolisten tehtävien harjoittelu ja kannustus tulevat entistä merkittävämmäksi. Opettajan lisäksi kursseilla apuna ovat tutorit, joiden omat esimerkit, kokemukset ja neuvot pyrkimisestä sekä koetilanteesta motivoivat yrittämään enemmän. Myös muut kurssin opiskelijat toimivat merkittävänä vertaistukena ja mahdollistavat tehtävien ratkomisen yhdessä. Kurssilla et jää yksin!

9. Koti –kurssivideot kertauksen apuna

Kurssivalinnastasi riippuen kursseihimme kuuluu opetuksen lisäksi Tilastot ja menetelmät Koti –kurssin ja / tai Psykologian/Logopedian Valintakoeaineisto Koti –kurssin opetusvideot, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Tilastot ja menetelmät Koti -kurssin opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden aloittaa valmistautuminen välittömästi. Molempien Koti –kurssikokonaisuuksien avulla voit kerrata ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan. Videoihin liittyvä luento- ja tehtävämateriaali on saatavilla Psykologian/logopedian oppimisympäristöstämme.

10. Harjoittele pääsykoetilanne ja ajankäyttö etukäteen

Kokeessa aika loppuu hakijoilta usein kesken, eikä kaikkia tehtäviä ehdi välttämättä ratkoa. Kokeessa keskeistä onkin tiedollisen osaamisen lisäksi, myös hakijan paineensieto- ja ajanhallintakyky sekä taito valita tehtävien joukosta ne, jotka varmasti osaa sekä ehtii tehdä. Kurssivalinnastasi riippuen, teet 1-5 harjoituspääsykoetta kurssin aikana, jotka vastaavat pääsykokeen vaatimustasoa.  Koti–kurssilaiset ja Psyka/logonettiläiset tekevät kokeen itsenäisesti kotona ja saavat Moodlessa malliratkaisut tehtäviin.

Harjoituskoe on arvokas oppimistilanne, jonka avulla saat tietoa sen hetkisestä osaamisestasi, harjoittelet etukäteen koetaktiikkaa sekä ajankäytön ja jännityksen hallintaa.

11. Kurssitakuu

Kaikkiin kursseihimme kuuluu kurssitakuu. Mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat seuraavana vuonna vastaavan kurssin puoleen hintaan.

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!

 

Ota yhteyttä

Tytti Luuri
Valmennusjohtaja, KM
Puhelin: 020 7280 363
Vastuualueet: oikeustiede, logopedia, valtiotieteet, kielten abikurssit, opinto-ohjaajien palvelut, stipendit, laskutus, asiakaspalvelu
tytti.luuri@valmennuskeskus.fi