Sosiaalityönetissä treenaat pääsykokeeseen omassa aikataulussasi!

Miksi logopedian valmennuskurssille?

Tutustu Logopedian valmennuskursseihin

1. Valintakokeen ja -vaatimuksien syvällinen tuntemus

Kevään 2021 valintakoe on yhteinen logopedian ja psykologian hakukohteissa. Valintakoe perustuu noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavaan ennakkomateriaaliin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa vaaditaan valintakoevaatimusten mukaan huomattavasti aiempia vuosia enemmän matemaattisia taitoja.  

Valmennuskeskuksella hyvä käsitys siitä, millainen koe on aiempina vuosina ollut logopedian ja psykologian hakukohteissa. Meillä on pitkä kokemus tilastotieteen opetuksesta ja psykologian valintakokeeseen valmentamisesta. Valintakokeiden yhdistyessä myös valmennuskurssien sisällöt yhtenäistyvät, ja meillä on erinomainen valmius opettaa myös uudentyyppiseen valintakokeeeseen vaatimusten mukaisesti. 

2. Parhaat tulokset

Valmennuskeskuksen kursseilta on saatu erinomaisia tuloksia. Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kevään 2020 psykologian valintakoepaikoista 100 % meni meidän kurssilaisille. Myös syksyllä 2019 Helsingin yliopiston psykologian uusista opiskelijoista 47 % oli käynyt kurssimme edellisenä keväänä. 

3. Tilastotieteen perusteiden opetus 

Logopedian valmennuskurssiemme tavoitteena on saavuttaa perusymmärrys tilastollisista menetelmistä, selventää, syventää ja soveltaa lukion peruskurssin tietoja todennäköisyyslaskennasta sekä tilastotieteestä laskennallisesti.

Kursseillamme opiskellaan tilastotieteen perusteita, koska: 

  • Valintakoevaatimuksissa mainitaan, että koe vaatii tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärrystä. Logopedian ja psykologian menetelmät perustuvat pääosin tilastotieteelliseen tutkimukseen
  • Kokeessa jaetaan perustaskulaskin; voidaan jakaa taulukoita, kuvia ja kaavoja; ja kokeessa voi olla laskemista vaativia tehtäviä. Nämä kaikki viittaavat siihen, että kokeessa on jonkinlaisia laskutehtäviä. 
  • Valintakokeen ennakkomateriaalin julkaisun ja valintakokeen välinen aika on vain noin kuukausi, joten on keskeistä että hakijalla on pohjalla perustiedot tilastotieteestä. Riittävät pohjataidot toimii edellytyksenä sille, että hakija kykenee omaksumaan kokeessa vaadittavalla päättelyn, tulkinnan ja soveltamisen tasolla valintakoeaineiston sisällön sekä ymmärtämään ja tulkitsemaan alan tutkimusta ja tutkimustuloksia. 

Kurssillamme opit tärkeimmät kaavat ja niiden sovelluksen, harjaannut matemaattiseen päättelyyn ja logiikkaan, sekä ratkottavien tehtävien avulla saat realistisen käsityksen valintakokeesta ja millaista valmistautumista se sinulta vaatii. Laskurutiinin voi saavuttaa vain laskemalla ja sitä kaikilla kursseillamme tehdään paljon. Kurssimme edellyttää paljon itsenäistä työskentelyä sekä laskemista opetuksen lisäksi.

4.  Ajanhallinta – kurssi rytmittää opiskelusi

Monipuolisesta kurssitarjonnasta sinun on mahdollista valita juuri omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuva kurssi. Valmennuskurssien rakenne on suunniteltu siten, että oppiminen etenee tehokkaasti ensimmäisestä kurssikerrasta asti. 

Kurssi jaksottaa valmistautumisesi tehokkaasti ja samalla varmistat, että olet käsitellyt kaikki keskeiset asiat ennen pääsykoetta. Alkuvuodesta alkavilla kursseilla opiskellaan ensin tilastotiedettä ja huhti-toukuu keskitytään kaikilla kursseillamme valintakoemateriaalin omaksumiseen. Opetus etenee pitkillä kursseilla 1-2 kertaa viikossa ja maaliskuun kursseilla 2-4 kertaa viikossa.  

Valintakoemateriaalin osalta lyhyt valmistautumisaika edellyttää tehokasta ajankäyttöä heti materiaalin julkaisusta lähtien. Kurssimme aikatauluttaa valmistautumisesi ja pääset opiskelurytmiin välittömästi materiaalin ilmestyttyä. Oppituntimäärä on mitoitettu siten, että ehdit käydä läpi kaiken olennaisen. Välipäivinä sinun tulee kerrata, tehdä kotitehtävät sekä valmistautua seuraavalle kerralle. Kurssi rytmittää opiskelusi ja pitää yllä lukumotivaation.

5. Runsas ja monipuolinen kurssimateriaali

Saat runsaan, oppimista helpottavan materiaalin kurssiopetuksen edetessä. Tilastollisen menetelmien perusteisiin kuuluu teoriakooste keskeisistä aihealueista, harjoitustehtävät ratkaisuineen sekä vanhoja valintakoetehtäviä. Valintakoemateriaalin kurssilla saat lukemista ohjaavat, ymmärtämistä ja kertausta helpottavat apukysymykset, käsitelistan ja sanaston, koosteen keskeisistä sisällöistä, joita havainnollistetaan kuvin sekä harjoitustehtäviä.

6. Asiantunteva opetus 

Valmennuskurssin yksi keskeisimmistä hyödyistä ovat asiantuntevat opettajat, jotka jäsentävät opetuskerroilla valmiiksi tilastolliset sisällöt ja artikkelit nostaen kustakin esiin keskeiset kohdat, havainnollistavat teoreettista tietoa esimerkein sekä avaavat käsitteet ja tutkimustulokset, jotta sinun on helpompi omaksua opiskeltava sisältö sekä lukea myös itsenäisesti. Opettajalta voit aina kysyä, kun jokin asia tuntuu vaikealta ja oma ymmärryksesi loppuu.

Ilmoittaudu kursseillemme  ja menesty valintakokeessa!