AMK-kursseille ehtii vielä mukaan - tule nettikurssille!

Miksi logopedian valmennuskurssille?

"Kurssi oli erittäin hyödyllinen logopediassa. Ilman kurssia olisin tuskin opiskellut yhtä paljon, en olisi edes tarkalleen tiennyt mitä kannattaisi opiskella aineistokoetta varten."

Tutustu Logopedian valmennuskursseihin

1. Valmistaudu aineistokokeeseen!

Logopedian pääsykokeessa vaaditaan kokeessa jaettavan aineiston erinomaista hallintaa ja nopeaa päätöksentekoa. Tehtävänannosta riippuen aineiston käsitteitä, lukuja ja kokonaisuuksia täytyy osata vertailla, soveltaa ja yhdistää. Logopedian valmennuskurssilla keskitytään erilaisten aineistojen käsittelyyn, tilastojen tulkintaan sekä loogiseen päättelyyn. Kurssilla käydään huolellisesti lävitse aiempien vuosien pääsykokeet ja tehtävätyypit. Asiantunteva opetus ja monipuoliset tehtävät tekevät opiskelusta mielekästä, jolloin motivaatio säilyy hyvänä pääsykokeeseen saakka. 

2. Harjoittele pääsykoetilanne etukäteen

Logopedian valmennuskursseihimme kuuluvilla harjoituspääsykokeilla harjoittelet koetilannetta ja vastaustekniikkaa etukäteen. Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pyrkivä arvioi osaamisensa tarkkuuden sekä ajankäytön väärin koetilanteessa. Harjoituskokeiden avulla opit käyttämään koeaikasi tehokkaasti.  

3. Runsas ja monipuolinen kurssimateriaali

Valmennuskursseihimme kuuluu painettu materiaali, joka sisältää teoriaa sekä runsaasti tehtäviä, joiden avulla harjoittelet loogista päättelyä sekä erilaisten artikkeleiden ja tilastojen tulkintaa.  

4. Asiantunteva opetus 

Osaamisemme perustuu kokemukseen ja jatkuvaan kehitystyöhön. Kurssiopetus on pääsykoelähtöistä - tavoitteena ei ole yleissivistyksen karttuminen vaan opiskelupaikka. Opettajiemme valintakriteerit ovat tarkat: opetusnäytteissä heiltä edellytetään sisällöllistä asiantuntemusta, perusteellista pääsykokeen tuntemusta, opetustaitoa sekä taitoa innostaa ja motivoida. Logopedian kokeen monipuolisuuden vuoksi kursseillamme on erikseen loogisen päättelyn sekä aineisto-osuuden opettajat. 

Tutustu tarkemmin kurssin opettajiin

5. Aikataulu rytmittää lukemisen

Valmennuskurssin rakenne on suunniteltu siten, että oppiminen etenee tehokkaasti ensimmäisestä kurssikerrasta asti. Kurssilla on vaihtelevasti loogisen päättelyn sekä artikkeliosuuden opetusta, jotta kehityt kaikissa kokeen osa-alueissa tasaisesti koko kurssin ajan. Kurssikertoja on 1-3 kertaa viikossa. Opetuksen lisäksi saat tehtäviä ja harjoituksia, jotta voit opiskella välipäivien aikana myös itsenäisesti. 

Ilmoittaudu kursseillemme  ja menesty valintakokeessa!