Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

"Olen suuren kiitoksen sinulle velkaa. Olin melko vaativa läpi kurssin ja satsasit mun sisäänpääsyyn 200% ja siitä tuhannesti kiitos." - Opiskelupaikan saaneen Valmennuskeskuksen kurssilaisen kiitosviesti opettajalle.

1. Ymmärrä olennainen – kokonaisuuksien kautta yksityiskohtiin

Kurssin aikana kokeen rakenne käydään perusteellisesti läpi, keskitytään kokonaisuuksien ja yksityiskohtien jäsentämiseen sekä käsitellään keskeiset teemat ja käsitteet. Samalla harjoittelet löytämään myös itse koekysymysten paikkoja alaan liittyvästä aineistosta. Monipuoliset tehtävät tekevät opiskelusta mielekästä ja ovat tärkeitä harjoituksia.

2. Harjoittele vastaustekniikkaa ja aineistokoetaitoja

Pääsykoetilanteessa on tärkeää osata taktikoida pisteiden ja ajakäytön kanssa. Kurssillamme teet erilaisia harjoitustehtäviä ja osallistut myös harjoituskokeeseen. Näin opit käyttämään koeaikasi tehokkaasti ja löytämään itsellesi parhaat tehtävät kokeesta helposti.

Pääsykoevastauksessa vaaditaan kokeessa jaettavan aineiston hallinnan erinomaista osaamista ja nopeaa päätöksentekoa Tehtävänannosta riippuen aineiston käsitteitä, lukuja ja kokonaisuuksia täytyy osata vertailla, soveltaa ja yhdistää. Kurssilla saat kattavan materiaalin, johon on koottu keskeiset asiat aineiston hallinnasta, loogisesta ajattelusta ja tilastoista. Opettajat antavat kurssilla henkilökohtaista palautetta osaamisen ja vastaustekniikan kehittämiseksi.

3. Harjoittele pääsykoetilanne etukäteen

Kokemuksemme mukaan moni ensikertaa pyrkivä arvioi osaamisensa tarkkuuden sekä ajankäytön väärin koetilanteessa. Kurssiimme kuuluu harjoituspääsykoe, jotta kaikki kurssilaisemme voivat harjoitella koetilannetta ja ajankäyttöä. Opettaja antaa palautteen siitä, mitä asioita tulee jatkossa harjoitella. "Opettaja puuttui heti ongelmaan jos monissa vastauksissa oli samoja virheitä. Eipähän tule niitä sitten kokeessa tehtyä."

4. Asiantunteva opetus tukee oppimista

Osaamisemme perustuu kokemukseen ja järjestelmälliseen kehitystyöhön. Kurssiopetus on pääsykoelähtöistä - tavoitteena ei ole yleissivistyksen karttuminen vaan opiskelupaikka. Opettajiemme valintakriteerit ovat tarkat: opetusnäytteissä heiltä edellytetään sisällöllistä asiantuntemusta, perusteellista pääsykokeen tuntemusta, opetustaitoa sekä taitoa innostaa ja motivoida. Kaikki opettajamme ovat valmistuneita tai opintojen loppusuoralla olevia valtiotieteiden opiskelijoita. Lisätietoja löytyy sivultamme tutustu opettajiin -kohdasta, jonne on koottu opettajaesittelyjä eri aloilta.

5. Aikataulu rytmittää lukemisen

Valmennuskurssin rakenne on suunniteltu siten, että oppiminen etenee tehokkaasti ensimmäisestä tapaamisesta asti. Kurssi alkaa aineistokoeosuudella, jonka aikana harjoitellaan aineistokoetaitoja, erilaisten aineistojen käsittely-, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä. Lisäksi harjoittelet loogista ajattelua ja taulukkojen tulkintaa erilaisten tehtävien kautta. Kurssikertoja on 1-2 kertaa viikossa. Välipäivien ajaksi saat tehtäviä, harjoituksia jo käsitellyn asian kertaamiseen sekä tulevan kurssikerran asioihin perehtymiseen ja kotiesseisiin.

Ilmoittaudu kursseillemme  ja menesty valintakokeessa!