Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Logopedia - Miten pääset opiskelemaan

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Miten logopediaa pääsee opiskelemaan?

 

Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen (uusi!) yliopistoissa. 

Keväällä 2021 logopedian opintoihin valitaan 70 % opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella ja 30 % pääsykokeella. Tällä sivulla keskitytään logopedian todistusvalintaan. Logopedian valintakokeesta voit lukea tarkemmin pääsykoe-sivulta.

Kaikissa yliopistoissa suurin osa todistusvalinnalla myönnettävistä opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille eli hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulusta. Kynnysehtona todistusvalinnalle on, että äidinkielestä on vähintään arvosana M. 

Toidistuspisteitä voi saada yhteensä viidestä aineesta:

1. Äidinkieli (vähintään M)
2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
3. Reaali
4. Reaali
5. Kieli

 

Eniten pisteitä tuottavat aineet:

Aine Maksimipisteet
Pitkä matematiikka 36,1
Äidinkieli (vähintään M) 33,0
Pitkä kieli ja lyhyt matematiikka 28,3
Fysiikka 26,5
Keskipitkä kieli 25,1

Maksimipistemäärä ylioppilastodistuksesta on 148,4 pistettä.Katso pistetaulukko kokonaisuudessaan Opintopolusta

Valintaperusteet yliopistottain 2021

Helsingin yliopisto
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto
Oulun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto

 

Logopedian todistusvalinta keväällä 2021

Hakukohde Pisteraja (ensikertalaiset) Pisteraja (kaikki hakijat)
Helsingin yliopisto  117,4  123,5
Turun yliopisto  113,7  114,8
Tampereen yliopisto  119,1  112,8
Oulun yliopisto  110,2  114,1
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)  109  112,4


Katso esimerkkitodistukset, joilla olisi saavuttanut logopedian opiskelupaikan keväällä 2021.

 

Logopedian todistusvalinta keväällä 2020

Logopedian opintoihin valittiin keväällä 2020 ensimmäistä kertaa suurin osa opiskelijoista suoraan yo-todistuksen perusteella. 

  Pisterajat (ensikertalaiset) Pisterajat (kaikki hakijat)
Helsingin yliopisto 110,8 119,2*
Turun yliopisto 110,9  
Tampereen yliopisto 115,5 122,9*
Oulun yliopisto 109,6  

*) Pisterajassa ei ole huomioitu mahdollisesti varasijoilta opiskelemaan päässeitä. 

Keväällä 2020 ensikertalainen hakija olisi päässyt kaikkiin yliopistoihin esimerkiksi seuraavalla yo-todistuksella (116,4 pistettä):

  • äidinkieli E
  • pitkä matematiikka E
  • psykologia E
  • yhteiskuntaoppi E
  • pitkä kieli E

Pisterajat voivat vaihdella vuosittain. On siis tärkeää valmistautua pääsykokeeseen, vaikka viime vuotisiin pisteisiin verrattuna oman todistuksen pisteet riittäisivät opiskelupaikkaan. Todistusvalinnan tiedot julkaistaan toukokuun loppuun mennessä, joten on mahdollista, että todistusvalinnan tiedot tulevat vasta pääsykokeen jälkeen.

Kilpailu logopedian opiskelupaikoista on todella kovaa. Keväällä 2020 ensisijaisia hakijoita oli yhteensä yli 1400, joista noin 140 valittiin opiskelijaksi todistus- ja pääsykoevalintojen kautta. Ensisijaisista hakijoista siis vain noin joka kymmenes sai haluamansa opiskelupaikan. 

Ilmoittaudu kurssillemme ja menesty valintakokeessa! 

Jos aiot pyrkiä todistusvalinnan kautta, tutustu abikursseihimme