Logopedia - Miten pääset opiskelemaan

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta.

Miten logopediaa pääsee opiskelemaan?

Keväällä 2020 logopedian opintoihin valitaan noin 70 % opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella ja noin 30 % pääsykokeella. Lisäksi opiskelemaan voi päästä aiempien yliopisto-opintojen perusteella. Kaikissa yliopistoissa suurin osa todistusvalinnalla myönnettävistä opiskelupaikoista on varattu ensikertalaisille, eli hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa opiskelupaikkaa korkeakoulussa. Kynnysehtona valinnalle on, että äidinkielestä on vähintään arvosana M. 

Pisteitä voi saada yhteensä viidestä aineesta:

1. Äidinkieli (vähintään M)
2. Matematiikka
3. Reaali
4. Reaali
5. Kieli

 

Eniten pisteitä tuottavat aineet:

Aine Maksimipisteet
Pitkä matematiikka 36,1
Äidinkieli (vähintään M) 33,0
Pitkä kieli ja lyhyt matematiikka 28,3
Fysiikka 26,5
Keskipitkä kieli 25,1

 Katso koko pistetaulukko Opintopolusta

Valintaperusteet yliopistottain 2020

Helsingin yliopiston valintaperusteet
Tampereen yliopiston valintaperusteet
Turun yliopiston valintaperusteet
Oulun yliopiston valintaperusteet

Logopedian opiskelupaikoista käydään kovaa kilpailua. Hakijoita on keskimäärin noin 31 yhtä aloituspaikkaa kohti. Keväällä 2019 eniten hakijoita yhteen opiskelupaikkaan oli Tampereella, jossa samaa paikkaa tavoitteli 51 hakijaa.

Mitä on logopedia?

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta. Opinto-ohjelmaan kuuluu mm. lääketieteen, neurologian ja psykologian opintoja. Maisterintutkinnon suorittaneet työllistyvät usein puheterapeuteiksi, jotka työskentelevät erilaisten puheen, kielen ja kommunikaation ongelmien parissa. Logopedian koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä puheterapeutin lisäksi esimerkiksi tutkijana tai asiantuntijana.

Missä logopediaa voi opiskella?

Logopediaa voi opiskella Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa. 

Mitä opintoihin kuuluu?

Filosofian maisterin opintojen (300 op) suunniteltu kesto on viisi vuotta. Ensimmäisenä kolmena vuonna opiskelija suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), johon kuuluvat logopedian perusopinnot ja aineopinnot sekä muita pakollisia ja valinnaisia opintoja mukaan lukien kieli- ja viestintäopinnot. Maisterivaiheen opintoihin (120op) kuuluu mm. metodiopintoja sekä käytännönharjoittelua, minkä lisäksi tehdään pro gradu- tutkielma. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa! 

Jos aiot pyrkiä todistusvalinnan kautta, tutustu abikursseihimme