Paikka: Koko Suomi

Ajankohta: 1.2.2020-pääsykoepäivään asti. Saat käyttöösi sähköisen oppimisympäristön ja materiaalit helmikuussa 2020. Kurssiin kuuluvat kyselytunnit järjestetään huhti-toukokuussa.

Hinta: 325 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Voit maksaa kurssin 1-6 erässä tai verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmat maksutiedot.

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu–kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 52 oppituntia

Kurssissa on kolme osaa: aineisto (16h), logiikka ja päättely (24h) sekä tilastot ja kuvaajat (12h). Saat käyttöösi sähköisen oppimisympäristön, jossa voit katsoa kurssikerrat tallenteina kotoasi käsin. Lisäksi keväällä opettajat järjestävät livenä kuvattavia kyselutunteja, joissa he käyvät läpi kurssilaisia askarruttavia tehtäviä ja kysymyksiä. Kurssimateriaaliin kuuluu loogisen päättelyn harjoituksia, aineistokoeharjoituksia sekä opiskeluteknisiä ohjeita. Kurssilla tutustutaan myös aiempien vuosien valintakokeiden tehtävätyyppeihin. Saat postitse kotiisi:

  • Logopedian aineistokoeoppaan, jossa on ohjeita erilaisten tekstilajien hallintaan sekä aineistoharjoituksia
  • Loogisen päättelyn oppaan, jossa on erilaisia matemaattis-loogisen ajattelun tehtäviä ratkaisuineen

Erilaiset harjoitustehtävät auttavat jäsentämään käsitteitä, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat tekniikoita aineistokoetta varten.

Kurssin kuvaus

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Kurssilla käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Aineistokoekerrat: Aineistokoekerroilla tutustut erityyppisiin aineistokoeteksteihin, harjoittelet tekstinkäsittelytaitoja, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä.

Looginen päättely: Kurssilla käydään läpi erilaisia kuvaajia ja taulukoita yhdessä tekstimuotoisen aineiston kanssa. Lisäksi harjoittelet erilaisia päättelytehtäviä ja matemaattis-loogista ajattelua.

Harjoituspääsykokeet: Kurssin aikana tehdään neljä harjoituspääsykoetta, jonka avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöä koetilannetta varten.

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja käy kokeen läpi kokonaisuudessaan videolla. Voit kysyä tutoroinnissa kokeen tehtävistä ja varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen varsinaista valintakoetta.