Logopedia Takuu Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
44 ot
52 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
440
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Paikka: Helsinki

Ajankohta: 27.3.-10.5.2020

Hinta: 440 euroa + 15 euroa toimitus- ja käsittelykulut. Tarkemmat maksutiedot täällä.

Kurssitakuu: Kurssimme on Takuu-kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

Kurssin laajuus: 44 oppituntia + opetusvideot 51 tuntia

Kurssissa on kolme osaa: aineisto (12h), logiikka ja päättely (16h) sekä tilastot ja kuvaajat (8h). Saat käyttöösi myös sähköisen oppimisympäristön, jossa voit katsoa kurssikertojen tallenteet kotoasi käsin. Lisäksi keväällä opettajat järjestävät sähköisessä oppimisympäristössä livetutorointeja, joissa he käyvät läpi oppilaita askarruttavia tehtäviä.

Kurssimateriaaliin kuuluu loogisen päättelyn harjoituksia, aineistokoeharjoituksia sekä opiskeluteknisiä ohjeita. Kurssilla tutustutaan myös aiempien vuosien valintakokeiden tehtävätyyppeihin. Saat seuraavat painetut materiaalit: 

  • Logopedian aineistokoeoppaan, jossa on ohjeita erilaisten tekstilajien hallintaan sekä aineistoharjoituksia
  • Loogisen päättelyn oppaan, jossa on erilaisia matemaattis-loogisen ajattelun tehtäviä ratkaisuineen

Erilaiset harjoitustehtävät auttavat jäsentämään käsitteitä, kehittävät vastaustekniikkaa, auttavat arvioimaan omaa osaamistasi ja ajankäyttöäsi pääsykoetilanteessa sekä opettavat tekniikoita aineistokoetta varten.

Kurssin kuvaus

Pääsykoevalmentautumisen työkalut: Kurssilla käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita sekä lukusuunnitelmaan ja aikataulun laatimista helpottavia asioita. Tehokkaat luku- ja muistiinpanotekniikat helpottavat asiasisältöjen hallintaa sekä niiden muistamista vastausta laadittaessa.

Aineistokoekerrat: Kurssilla käsitellään aineistokoeosuutta, joka muodostaa kolmasosan valintakokeen pisteistä. Aineistokoekerroilla tutustut erityyppisiin ainekoetekstihin, harjoittelet tekstinkäsittelytaitoja, luku- ja vastaustekniikkaa sekä ajankäyttöä.

Looginen päättely: Kurssilla käydään läpi erilaisia kuvaajia ja taulukoita yhdessä tekstimuotoisen aineiston kanssa. Lisäksi harjoittelet erilaisia päättelytehtäviä.

Harjoituspääsykokeet: Kurssin aikana tehdään kaksi harjoituspääsykoetta, jonka avulla testaat osaamistasi ja harjoittelet ajankäyttöä koetilannetta varten. Lisäksi saat kaksi koetta, joilla voit harjoitella koetilannetta ja -tehtäviä itsenäisesti.

Kokeen palautus ja kertaus: Opettaja palauttaa harjoituspääsykokeet arvioituna ja pisteytettynä sekä käy kokeet läpi kokonaisuudessaan. Voit vielä kysyä ja varmistaa itsellesi epäselviä asioita ennen valintakoetta.