Ilmoittaudu lääkisvalmennukseen – Lue miksi lääketieteen valmennuskurssillemme

1. Eniten sisäänpäässeitä

Valmennuskeskuksen lääketieteen valmennuskurssin kurssilaisista on päässyt sisään lääketieteelliseen vuosien mittaan enemmän osallistujia kuin muilta valmennuskurssijärjestäjiltä yhteensä.

Kurssilaisemme ovat saaneet 40 prosenttia kaikista Suomen lääketieteen aloituspaikoista vuosina 2018 ja 2017. Lääketieteen valmennuskurssiemme monipuolisuus selittää osallistujien erinomaiset tulokset.

2. Paras opetus

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjä 2017). 

Opettajien antama henkilökohtainen, laadukas opetus lääkiksen valmennuskursseilla erottaa meidät monista muista kurssijärjestäjistä. Meillä maksat opetuksesta ja laadukkaista materiaaleista, et omatoimisesta harjoittelusta.

Paras tapa päästä lääketieteelliseen on monipuolinen opetus opettajan johdolla. Monilla muilla lääketieteellisen valmennuskursseilla harjoitellaan pelkästään tehtävien tekoa, jolloin teorian ymmärtäminen jää vaillinaiseksi. Meillä opiskelet monipuolisesti sekä teoriaa, että teet runsaasti harjoituksia, jotta saat kaiken mahdollisen parhaan irti lääkisvalmennuksesta.

Oppimisen testaaminen tehtäviä tekemällä on erittäin tärkeää lääkiksen pääsykokeen kannalta. Luonnontieteen teorioiden ymmärtäminen onnistuu kuitenkin harvoin vain lukemalla ja tehtäviä tekemällä. Rinnalle tarvitaan asiantunteva opettaja, joka osaa selittää asiat seikkaperäisesti hyvien esimerkkitehtävien, kaavioiden ja kuvien avulla.

Lääkiksen kursseillamme pääpaino on opettajajohtoisessa opetuksessa, jossa kaikki tärkeät asiat käydään havainnollistaen läpi. Harjoitustehtävät teet pääosin itsenäisesti hyvien mallivastausten tukemana. Jos et osaa ratkaista tehtävää mallivastauksesta huolimatta, voit aina kysyä opettajilta neuvoa opetusten yhteydessä.

3. Lääketieteellisen valmennuskurssi antaa kolminkertaisen mahdollisuuden päästä lääketieteelliseen

Lääketiedettä on todella vaikea päästä opiskelemaan. Käytännössä hakijalla on oltava huippuhyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti lääketieteen valintakokeeseen on valmistauduttava erittäin huolella. Keväällä 2018 lääketieteelliseen haki yhteensä 8552 henkilöä, joista 1341 oli käynyt valmennuskurssimme. Lääkiksen kurssilaistemme sisäänpääsyprosentti oli 26,5 prosenttia, kun ilman kurssejamme todennäköisyys päästä sisään oli 8,5 %. Näin kurssilaisillamme on kolminkertainen mahdollisuus päästä sisään lääketieteelliseen.

4. Yli 60 vuoden kokemus lääketieteellisen valmennuskursseista

Valmennuskeskuksella ja yhteistyöyrityksellämme Zacharin koululla on yli 60 vuoden kokemus lääketieteellisen valmennuskursseista ja pääsykoevalmentamisesta. Olemme ylivoimaisesti kokenein valmennuskurssien järjestäjä Suomessa.

Ilmoittaudu nyt lääketieteen valmennuskurssillemme 

Aloitat valmistautumisen lääkiksen valmennuskursseja varten heti

Saat heti ilmoittautumisesi jälkeen tunnukset oppimisympäristöömme Moodleen, jossa voit aloittaa valintakokeeseen valmistautumisen katsomalla opetusvideoita (182 oppituntia). Lisäksi saat ennakkomateriaalin matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian harjoittelua varten. Oppimisympäristöstämme löydät myös opettajien luentorungot, jolloin voit tutustua tulevan oppitunnin sisältöön jo etukäteen. Oppimisympäristö on käytössäsi aina pääsykokeeseen asti.

Laajat ja monipuoliset lääketieteen valmennuskurssit

Lääketieteen valmennuskurssimme perustuvat laadukkaaseen lähiopetukseen. Oppitunneillamme opetetaan lääketieteen valintakokeessa vaadittavat kemian, fysiikan ja biologian asiat. Jokaista ainetta opetetaan 41-96 oppituntia, riippuen valitsemastasi kurssista.

Lisäksi voit katsoa Lääketieteen KOTI-kurssin opetusvideot (182 oppituntia) lääketieteen oppimisympäristössämme niin monta kertaa kuin haluat. Helsingin syyskuun ja marraskuun lääketieteen valmennuskursseihin kuuluu opetuksen lisäksi fysiikan ja kemian ohjattua kotitehtävien tekoa (27-36 oppituntia / aine), jossa opetuksessa annettuja tehtäviä voi laskea ryhmän mukana opettajan opastuksella.

Kurssilla saat lisäksi ainekohtaiset, lukion kirjasarjojen pohjalta laaditut teoriakoosteet ja harjoitustehtäväkirjat, vanhat valintakokeet mallivastauksineen sekä Kohti opiskelupaikkaa -oppaan, joka sisältää tärkeät vinkit opiskelun tehostamiseen ja asioiden muistamiseen. Lääkiksen valmennuskurssien monipuolisuus takaa jaksamisen ja tuo mukavaa vaihtelua opiskeluun.

Motivoidut lukemaan ja varmistat valintakokeessa tarvittavan osaamisen tason

Valmennuskursseillamme olet muiden lääketieteelliseen hakevien joukossa. Erityisesti muiden pyrkijöiden tekemän työn määrä antaa puhtia opiskeluusi.

Harjoituspääsykokeilla seuraat jatkuvasti osaamisesi kehittymistä. Näet lääketieteen oppimisympäristössämme pistetaulukon, jossa on nimettömänä kaikkien kurssilaistemme saamat harjoituskoepisteet kustakin kokeesta. Voit seurata omaa tasoasi verrattuna muihin kurssilaisiin ja arvioida tulevan lääketieteen valintakokeen vaatimaa osaamisen tasoa.

Selätät koejännityksen

Moni jännittää tulevaa valintakoetta, eikä lukemiseen keskittyminen ja asioiden muistaminen ole silloin tehokkaimmillaan.

Lääkisvalmennuksestamme saat helpotuksen stressiin, sillä voit aina kysyä opettajalta apua epäselviin asioihin. Opettajamme kannustavat ja motivoivat sinua. Lisäksi saat tukea toisilta kurssilaisilta ja tutoreiltamme, joihin voit olla yhteydessä milloin vain.

Harjoituspääsykokeidemme (6-8 kpl / kurssi) avulla rutinoidut haastavaan koetilanteeseen, jolloin varsinainen valintakoe ei tunnu enää niin jännittävältä. Kurssimme jälkeen luotat omaan osaamiseesi ja voit marssia koesaliin itsevarmana.

Aikataulutus

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Kurssisuunnitelmasta näet jokaisen kurssikerran sisällön etukäteen, joten kaikki vaadittavat asiat tulevat käsiteltyä ennen valintakoetta.

Lääketieteellisen valmennuskurssi rytmittää lukemisesi: Voit valintasi mukaan ilmoittautua päivä- tai iltakurssille, jolloin valmennuskurssin opetukset sijoittuvat joko aamupäivään tai iltaan. Näin voit itsenäisesti lukea silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lisäksi saat tutoreiltamme tarvittaessa apua oman henkilökohtaisen lukusuunnitelmasi laatimiseen.

Sisäänpääsy valintakokeella hankaloituu

Yliopistot ottavat keväällä 2020 käyttöön todistusvalinnan. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa lääketieteellisten tiedekuntien opiskelupaikoista jaetaan hakijoille suoraan ylioppilastutkinnon todistuksen perusteella.

Uudistus lisää kilpailua valintakokeella pyrkivien keskuudessa, jolloin myös lääketieteelliseen valmentavien kurssien laadun merkitys korostuu.

Meidän kursseillamme on tyytyväisimmät asiakkaat ja Valmennuskeskuksen lääkisvalmennuksen kokemukset ovatkin hyvin positiivisia. Vuosien 2014-2019 kaikista lääketieteen kurssilaisistamme 99 prosenttia suosittelee kurssejamme!

Lääketieteen valmennuskurssien sisältö

1. Sähköinen oppimisympäristö

Oppimisympäristön materiaalit ovat käytössäsi ilmoittautumisesta pääsykokeeseen asti. Aineisto sisältää opettajien luentorunkoja, opetusvideoita, lisätehtäviä, harjoituskokeiden tulokset kaikilta kurssilaisilta nimettöminä sekä vanhoja valintakokeita vastauksineen.

2. Ainekohtainen opetus

Lukion fysiikan, kemian ja biologian sisällöissä on monia haastavia, vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen onnistuu parhaiten kokeneiden opettajiemme avulla.

3. Kurssimateriaali

Kaikkiin lääkiksen valmennuskursseihimme kuuluu runsas, oppimista tukeva ennakkomateriaali ja kurssimateriaali. Ennakkomateriaali sisältää valmistautumisohjeita sekä runsaasti ennakkotehtäviä omien fysiikan, kemian, matematiikan ja biologian tietojen harjoitteluun ja arviointiin.

Kurssimateriaaliin kuuluu ainekohtaiset lukion kirjasarjojen pohjalta tehdyt teoriakoosteet sekä harjoitustehtäviä (fysiikka noin 700, kemia noin 600, biologia noin 600) mallivastauksineen. Fysiikan, kemian ja biologian tehtävät sisältävät lukion oppimäärään perustuvia tehtäviä sekä aineita integroivia tehtäviä. Tehtävätyyppejä on useita monivalinta- ja väittämätehtävistä soveltaviin paljon aineistoa sisältäviin tehtäviin.

4. Harjoituspääsykokeet

Jokaiseen kurssiimme kuuluu 5-8 harjoituspääsykoetta. Kokeet tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata omaa osaamistasi. Lisäksi löydät oppimisympäristöstä 8 monivalintakoetta (240 tehtävää), joilla voit testata kaikkien aineiden osaamistasi.

5. Lääkisnetti

Lääkisnetti on uusi ja ainutlaatuinen tapa valmistautua lääkiksen pääsykokeeseen. Lääkisnetti on sähköinen oppimisalusta, jolla tehostat pääsykoevalmistatutumistasi. 

6. Pääsykoevalmentautumisen työkalut -päivä

Lääketieteen valmennuskurssien ensimmäisellä luennolla käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita, sekä pohditaan ajankäyttöä ja henkistä jaksamista. Saamiemme palautteiden perusteella ensimmäinen luento on ollut monille yksi tärkeimmistä luennoista, joiden avulla valmistautumisesta on tullut tehokkaampaa ja henkisesti helpompaa.

7. Tutorointi

Opetuksen lisäksi henkinen tuki ja kannustus ovat tärkeitä pyrkimisprosessissa.  Saat henkilökohtaisen tuen pyrkimiseen tutoreiltamme, jotka ovat apunasi koko kurssin ajan. He ovat lääketieteen opiskelijoita, joilla on tuoreessa muistissa vielä oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe.

Voit keskustella tutorisi kanssa kaikista pyrkimiseen, kurssiin ja valintakokeeseen liittyvistä asioista. Tutorit osaavat omien kokemustensa kautta antaa hyviä neuvoja.

Ilmoittaudu nyt lääketieteen valmennuskurssillemme