Seuraavaksi tulossa kauppatieteen, oikeustieteen ja psykologian hakuinfot!

Ilmoittaudu lääkiksen valmennuskurssille – Lue miksi lääketieteen valmennuskurssillemme

Miksi juuri meidän lääkiksen valmennuskursseille?

Lue kurssilaistemme kokemuksia kevään 2020 lääkiskursseilta

1. Kaikkiin lääketieteen valmennuskursseihimme sisältyy ennakkomateriaaliosuus

Meillä on ylivoimaisesti eniten kokemusta eri alojen pääsykokeiden ennakkomateriaaleista. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta ja tehokasta apua ennakkomateriaalin sisältöjen opiskeluun. Lyhyt valmistautumisaika on tärkeää hyödyntää oikeiden asioiden opiskeluun, ja siinä kokeneilla opettajilla on tärkeä rooli. Heidän avullaan et tee mitään turhaa, vaan keskityt sisäistämään kokonaisuuden vaaditulla tarkkuudella.

Tutustu uuteen, vain ennakkomateriaaliin keskittyvään kurssiimme

2. Kurssilaisillemme 58 % Oulun lääketieteellisen pääsykoepaikoista

Valmennuskeskuksen lääketieteen valmennuskurssin kurssilaisista on päässyt sisään lääketieteelliseen vuosien mittaan enemmän osallistujia kuin muilta valmennuskurssijärjestäjiltä yhteensä. Esimerkiksi vuonna 2020 Oulun lääketieteellisessä aloittaneista, pääsykokeella sisäänpäässeistä opiskelijoista 58 % oli meidän kurssilaisiamme.

3. Tutkitusti paras opetus

"Selkeä opetus ja vahva painotus valintakoetyyppisiin tehtäviin. Hyvin perusteltu kaikki tapahtumat ja asiat, että niistä ymmärtää."

"Paras opetuksen taso, opettajat, kokemus ja hinta-laatusuhde. Kokenein, luotettavin ja monipuolisin kurssijärjestäjä." (Tutkimustoimisto Innolink Research Oy:n tekemä tutkimus valmennuskurssijärjestäjistä 2017).

Opettajien antama henkilökohtainen, laadukas opetus lääkiksen valmennuskursseilla erottaa meidät monista muista kurssijärjestäjistä. Meillä maksat opetuksesta ja laadukkaista materiaaleista, et omatoimisesta harjoittelusta. Emme usko, että tehtävien teko yksin on paras tapa oppia, ja siksi panostammekin opetukseen laatuun ja monipuolisuuteen. Meillä tähdätään siihen, että ymmärrät myös teorian ja miten se linkittyy tehtäviin.

Lääkiksen kursseillamme pääpaino on opettajajohtoisessa opetuksessa, jossa kaikki tärkeät asiat käydään havainnollistaen ja seikkaperäisesti läpi hyvien esimerkkitehtävien, kaavioiden ja kuvien avulla. Harjoitustehtävät teet pääosin itsenäisesti hyvien mallivastausten tukemana. Jos et osaa ratkaista tehtävää mallivastauksesta huolimatta, voit tietysti aina kysyä opettajilta neuvoa opetusten yhteydessä.

4. Lääkiksen valmennuskurssimme antaa kolminkertaisen mahdollisuuden päästä sisään lääketietelliseen

Lääketiedettä on todella vaikea päästä opiskelemaan. Käytännössä hakijalla on oltava huippuhyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti lääketieteen pääsykokeeseen on valmistauduttava erittäin huolella. Keväällä 2018 lääketieteelliseen haki yhteensä 8552 henkilöä, joista 1341 oli käynyt valmennuskurssimme. Lääkiksen kurssilaistemme sisäänpääsyprosentti oli 26,5 prosenttia, kun ilman kurssejamme todennäköisyys päästä sisään oli 8,5 %. Näin kurssilaisillamme on kolminkertainen mahdollisuus päästä sisään lääketieteelliseen.

5. Yli 60 vuoden kokemus lääketieteellisen valmennuskursseista

Valmennuskeskuksella on yli 60 vuoden kokemus lääketieteellisen valmennuskursseista ja pääsykoevalmentamisesta. Olemme ylivoimaisesti kokenein valmennuskurssien järjestäjä Suomessa. Tämän lisäksi meidän kursseillamme on tyytyväisimmät asiakkaat ja Valmennuskeskuksen lääkiksen valmennuskurssien kokemukset ovatkin hyvin positiivisia. Vuosien 2014-2019 kaikista lääketieteen kurssilaisistamme 99 prosenttia suosittelee kurssejamme!

"Selkeys ja innostavuus huippuluokkaa, jaksoi motivoida rankkoina päivinä."

Ilmoittaudu nyt lääketieteen valmennuskurssillemme

Valmennuskurssien hyöty

Aloitat valmistautumisen lääkiksen valmennuskursseja varten heti

Saat heti ilmoittautumisesi jälkeen tunnukset oppimisympäristöömme, jossa voit aloittaa valintakokeeseen valmistautumisen katsomalla opetusvideoita (182 oppituntia). Lisäksi saat ennakkomateriaalin matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian harjoittelua varten.

Laajat ja monipuoliset lääketieteen valmennuskurssit

Lääketieteen valmennuskurssimme perustuvat laadukkaaseen lähiopetukseen. Oppitunneillamme opetetaan lääketieteen valintakokeessa vaadittavat kemian, fysiikan ja biologian asiat. Jokaista ainetta opetetaan 41-96 oppituntia, riippuen valitsemastasi kurssista.

Lisäksi voit katsoa Lääketieteen KOTI-kurssin opetusvideot (182 oppituntia) lääketieteen oppimisympäristössämme niin monta kertaa kuin haluat. Helsingin syyskuun ja marraskuun lääketieteen valmennuskursseihin kuuluu opetuksen lisäksi fysiikan ja kemian ohjattua kotitehtävien tekoa (27-36 oppituntia / aine), jossa opetuksessa annettuja tehtäviä voi laskea ryhmän mukana opettajan opastuksella.

Motivoidut lukemaan ja varmistat valintakokeessa tarvittavan osaamisen tason

Valmennuskursseillamme olet muiden lääketieteelliseen hakevien joukossa. Erityisesti muiden pyrkijöiden tekemän työn määrä antaa puhtia opiskeluusi.

Harjoituspääsykokeilla seuraat jatkuvasti osaamisesi kehittymistä. Näet lääketieteen oppimisympäristössämme pistetaulukon, jossa on nimettömänä kaikkien kurssilaistemme saamat harjoituskoepisteet kustakin kokeesta. Voit seurata omaa tasoasi verrattuna muihin kurssilaisiin ja arvioida tulevan lääketieteen valintakokeen vaatimaa osaamisen tasoa.

Selätät koejännityksen

Moni jännittää tulevaa valintakoetta, eikä lukemiseen keskittyminen ja asioiden muistaminen ole silloin tehokkaimmillaan.

Lääkiksen valmennuskurssiltamme saat helpotuksen stressiin, sillä voit aina kysyä opettajalta apua epäselviin asioihin. Opettajamme kannustavat ja motivoivat sinua. Lisäksi saat tukea toisilta kurssilaisilta ja tutoreiltamme, joihin voit olla yhteydessä milloin vain.

Harjoituspääsykokeidemme (6-8 kpl / kurssi) avulla rutinoidut haastavaan koetilanteeseen, jolloin varsinainen valintakoe ei tunnu enää niin jännittävältä. Kurssimme jälkeen luotat omaan osaamiseesi ja voit marssia koesaliin itsevarmana.

Aikataulutus

Valmennuskursseillamme pyrkimisprosessisi aikataulu syntyy automaattisesti opettajan opastuksella. Kurssisuunnitelmasta näet jokaisen kurssikerran sisällön etukäteen, joten kaikki vaadittavat asiat tulevat käsiteltyä ennen valintakoetta.

Lääketieteellisen valmennuskurssi rytmittää lukemisesi: Voit valintasi mukaan ilmoittautua päivä- tai iltakurssille, jolloin valmennuskurssin opetukset sijoittuvat joko aamupäivään tai iltaan. Näin voit itsenäisesti lukea silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lisäksi saat tutoreiltamme tarvittaessa apua oman henkilökohtaisen lukusuunnitelmasi laatimiseen.

Sisäänpääsy valintakokeella hankaloituu

Yliopistot ottavat keväällä 2020 käyttöön todistusvalinnan. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa lääketieteellisten tiedekuntien opiskelupaikoista jaetaan hakijoille suoraan ylioppilastutkinnon todistuksen perusteella.

Uudistus lisää kilpailua valintakokeella pyrkivien keskuudessa, jolloin myös lääketieteelliseen valmentavien kurssien laadun merkitys korostuu.

Mitä lääketieteen valmennuskurssit pitävät sisällään?

1. Lääkisnetti-oppimisalusta

Lääkisnetti on uusi ja ainutlaatuinen tapa valmistautua lääkiksen pääsykokeeseen! Lääkisnetti on oppimisalusta, jossa harjoittelet pääsykoetehtäviä sähköisesti. Opiskelet pääsykokeisiin tehokkaasti oman aikataulusi mukaan. Edistymiskäyrä kertoo sinulle reaaliaikaisesti, kuinka etenet tavoitteesi saavuttamisessa. Voit seurata reaaliajassa, kuinka myös muut pyrkijät ovat onnistuneet tehtävien teossa. Näin tiedät koko ajan, kuinka oma oppimisesi etenee suhteessa muihin pyrkijöihin.

Voit lähettää tehtävistä kysymyksiä opettajillemme, jotka vastaavat sinulle henkilökohtaisesti. Laadukkaiden, vaiheittaisten mallivastausten ansiosta näet helposti, miten tehtävä sujui. Lääkisnetti ohjaa sinut kertaamaan aiemmin opiskelemasi asiat. Kirjautuessasi Lääkisnettiin näet tehtävät, joita et edellisellä kerralla osannut ja jotka kaipaavat kertaamista.

Ilmoittaudu lääkiksen valmennuskurssille ja saat Lääkisnetin käyttöösi!

Näin käytät Lääkisnettiä!

 

2. Ainekohtainen opetus

Lukion fysiikan, kemian ja biologian sisällöissä on monia haastavia, vaikeasti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Näihin kohtiin paneutuminen ja ongelmakohtien selvittäminen onnistuu parhaiten kokeneiden opettajiemme avulla.

"Opettajan asiantuntevuus ja esiintymistaito tempasivat mukaansa ja motivoivat opiskelemaan."

3. Kurssimateriaali

Kaikkiin lääkiksen valmennuskursseihimme kuuluu runsas, oppimista tukeva ennakkomateriaali ja kurssimateriaali. Ennakkomateriaali sisältää valmistautumisohjeita sekä runsaasti ennakkotehtäviä omien fysiikan, kemian, matematiikan ja biologian tietojen harjoitteluun ja arviointiin.

Kurssimateriaaliin kuuluu ainekohtaiset lukion kirjasarjojen pohjalta tehdyt teoriakoosteet sekä yli 4500 tehtävää: fysiikka yli 2100, kemia yli 1100 ja biologia yli 1300 tehtävää, lääkis matematiikka yli 150 tehtävää mallivastauksineen. Fysiikan, kemian ja biologian tehtävät sisältävät lukion oppimäärään perustuvia tehtäviä sekä aineita integroivia tehtäviä. Tehtävätyyppejä on useita monivalinta- ja väittämätehtävistä soveltaviin paljon aineistoa sisältäviin tehtäviin.

Fysiikan ja kemian materiaalit (ennakkomateriaali ja kurssimateriaali) on kaikki tehty niin, että tehtävät voidaan ratkaista nelilaskimella. Materiaaleissa on runsaasti lääketieteellisen pääsykokeessa mahdollisesti vastaan tulevia erilaisia tehtävätyyppejä monipuolisen harjoittelun varmistamiseksi.

4. Harjoituspääsykokeet

Jokaiseen kurssiimme kuuluu 5-8 harjoituspääsykoetta. Kokeet tarjoavat erinomaisen tilaisuuden harjoitella pääsykoetilannetta ja testata omaa osaamistasi.

5. Opetusvideot

Kursseihin kuuluu laadukkaat opetusvideot, jotka voit katsoa vaikkapa kotisohvalta!

6. Pääsykoevalmentautumisen työkalut -päivä

Lääketieteen valmennuskurssien ensimmäisellä luennolla käydään läpi erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita, sekä pohditaan ajankäyttöä ja henkistä jaksamista. Saamiemme palautteiden perusteella ensimmäinen luento on ollut monille yksi tärkeimmistä luennoista, joiden avulla valmistautumisesta on tullut tehokkaampaa ja henkisesti helpompaa.

7. Tutorointi

Opetuksen lisäksi henkinen tuki ja kannustus ovat tärkeitä pyrkimisprosessissa. Saat henkilökohtaisen tuen pyrkimiseen tutoreiltamme, jotka ovat apunasi koko kurssin ajan. He ovat lääketieteen opiskelijoita, joilla on tuoreessa muistissa vielä oma pyrkiminen ja onnistunut pääsykoe.

Voit keskustella tutorisi kanssa kaikista pyrkimiseen, kurssiin ja valintakokeeseen liittyvistä asioista. Tutorit osaavat omien kokemustensa kautta antaa hyviä neuvoja.

Ilmoittaudu nyt lääketieteen valmennuskurssillemme 

Oppilaiden kurssipalautteissaan antamia kommentteja sekä sisään päässeiden pyrkijöiden mielipiteitä valmennuskursseilta.

"Tunnit olivat mielenkiintoisia ja jälkeenpäin huomasi oppineensa taas paljon uutta."

"Kysymyksiin sai aina vastauksen. Esitti asiat hauskalla ja rennolla tavalla. Ei ollut tylsää, sai nauraakkin välillä."

"Asiat esitettiin loogisesti ja ymmärrettävällä tavalla, joten epäselvyyttä ei jäänyt."

"Opetustaito ylitti odotukseni."

"Mukava, pätevä ja kannustava opettaja."

"Opetus oli tosi hyvä. Aikaa asioiden läpikäymiseen oli sopivasti."

"Painotti tärkeisiin asioihin panostamista, osasi vastata kattavasti epäselviin asioihin."

"Antoi paljon vinkkejä ja kokonaisuus todella hyvä kaikinpuolin."

"Erittäin hyvin selitetty, ei vaikeaa fysikaalista kieltä, maallikon järjelle sopivat esimerkit ja demot."

"Asiat on esitetty selkeästi ja vaikeatkin asiat on saatu kuulostamaan yksinkertaisemmalta."