AMK-kursseille ehtii vielä mukaan - tule nettikurssille!

Lääkikseen

Lääketieteen valintakoe 2021

Lääketiedettä on todella vaikea päästä opiskelemaan. Käytännössä hakijalla on oltava huippuhyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti valintakokeeseen on valmistauduttava erittäin huolella. Lääketieteen valintakoe on haasteellinen, mutta sinulla on kaikki menestymisen avaimet käsissäsi. Onnistuminen edellyttää kuitenkin päämäärätietoista, suunnitelmallista ja kovaa työntekoa. Tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen ja materiaalin, joiden avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen.

Keväällä 2020 lääketieteen, eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen opintoihin valittiin 75% opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella. Loput opiskelijat saivat opiskelupaikan pääsykokeella.

Valintakokeella lääkikseen 2021

Alta löydät tiedot valintakokeella valittujen pisterajoista ja kevään 2020 valintakoevaatimukset. Päivitämme kevään 2021 tiedot heti niiden ilmestyttyä. 

Lääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 128 69
Hki ruotsinkielinen 118 63
Turku 123 67
Tampere 126 66
Kuopio 118 63
Oulu 119 64

 

Hammaslääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 104 56
Turku 103 55
Kuopio 103 55
Oulu 101 53

 

Eläinlääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 114 61

 

Lääketieteellisen pääsykoe keväällä 2020

Lääketieteen pääsykoe vuonna 2020 on 19.5.2020 klo 9-14. Lääketieteen alan valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160

Kaikki kurssimme ja materiaalimme on päivitetty vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Sallitut laskimet

Lääketieteellisen pääsykokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa, vanhat valintakokeet sekä esimerkkejä lääkiksen pääsykokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi

Todistuksella lääkikseen 2021

Alla kevään 2020 todistusvalinnan pisterajat sekä todistusvalinnan pistelaskutaulukot. 

Lääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 189,3
Hki ruotsinkiel. 178,6
Turku 179,1
Tampere 180,5
Kuopio 175,1
Oulu 173,9

 

Hammaslääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 154,8
Turku 158,7
Kuopio 150,4
Oulu 151,0

 

Eläinlääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 159,0


Pisteitä saa seuraavasti: Yo-todistus antaa hakijalle pisteitä enintään kuudesta aineesta: Äidinkielestä, kemiasta, biologiasta, matematiikasta (pitkä tai lyhyt) sekä kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta: fysiikka, ainereaali tai kieli. Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 199 pistettä.

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Kemia 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
Biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7


Yllä olevien jälkeen parhaimmat pisteet tuottavat fysiikka, pitkä kieli, keskipitkä kieli ja psykologia. Näistä saa seuraavat pisteet:

  L E M C B A
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1


Pistetaulukot kokonaisuudessaan löytyvät Opintopolusta.

Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 199 pistettä.

Valmennuskurssin avulla pärjäät lääketieteellisen pääsykokeessa

Lääketieteellisen pääsykoe on sama kaikkiin tiedekuntiin. Sama valintakoe on käytössä myös kaikkiin hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteeseen. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Hakijan tulee osallistua lääkiksen pääsykokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Lääketieteen valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen on mahdollista päästä joko ylioppilastodistuksen pisteillä todistusvalinnalla (51% aloituspaikoista) tai pelkän valintakokeen pisteillä valintakoevalinnalla (49% aloituspaikoista).

Katso lääketieteellisen pääsykokeen videoanalyysimme täältä.