Kaikki kurssit vähintään -10 % vielä tämän viikon ajan!

Lääkikseen

Lääketieteen valintakoe 2021

Lääketiedettä, hammaslääketiedettä ja eläinlääketiedettä on todella vaikea päästä opiskelemaan. Käytännössä hakijalla on oltava huippuhyvä ylioppilastodistus tai vaihtoehtoisesti valintakokeeseen on valmistauduttava erittäin huolella. Lääketieteen valintakoe on haasteellinen, mutta sinulla on kaikki menestymisen avaimet käsissäsi. Onnistuminen edellyttää kuitenkin päämäärätietoista, suunnitelmallista ja kovaa työntekoa. Tarjoamme sinulle parhaan mahdollisen opetuksen ja materiaalin, joiden avulla voit varmistaa tavoitteesi toteutumisen.

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa, mutta molemmille aloille ei voi hakea samanaikaisesti. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

65% aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille.

Lääketieteen valintakoevalinta 2021

Vähintään 49% aloituspaikoista täytetään valintakokeen pisteiden perusteella. Lääketieteen pääsykoe vuonna 2021 on 25.5.2021 klo 9-14. Lääketieteen alan valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015), valintakokeessa jaettavaan aineistoon sekä ennakkomateriaaliin.

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145

Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156

Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160.

Valintakokeen ennakkomateriaali. Lääketieteellisten alojen valintakoevaatimuksiin sisältyy ennakkomateriaali, joka on maksuton ja jonka sisältö julkaistaan sähköisesti lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen materiaalin lisäksi tai asemesta englanninkielistä materiaalia. Mikäli materiaali sisältää englanninkielistä materiaalia, julkaistaan aineiston yhteydessä ydintermien käännökset. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakoetilaisuudessa. Valintakoetta varten luettava ennakkomateriaali julkaistaan 23.4.2021.

Kaikki kurssimme ja materiaalimme on päivitetty vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa ja nelilaskinvaatimuksia. Ennakkomateriaalin opetus ja materiaali kuuluvat kaikkiin lähiopetuskursseihimme.

Sallitut laskimet

Lääketieteellisen pääsykokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa, vanhat valintakokeet sekä esimerkkejä lääkiksen pääsykokeessa sallituista nelilaskimista verkkosivulla laaketieteelliset.fi

 

Lääkiksen valintakoejonon pisterajat 2021

Lääketieteellisten alojen valintaperusteisiin tuli muutoksia keväällä 2021, kun hakurajaus eläinlääketeiteen osalta poistui, eli hakijan oli mahdollista hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen. Myös ensisijaisuuspiste otettiin pois käytöstä. Alla olevissa taulukoissa on koottuna lääketieteellisten alojen pisterajat.

Lääketieteen pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto 66,75 65,69
Helsingin yliopisto (ruotsinkielinen) 60,96 60,96
Tampereen yliopisto 67,27 64,64
Turun yliopisto 64,64 63,59
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 63,07 60,96
Oulun yliopisto 63,07 61,49

 

Hammaslääketieteen pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Turun yliopisto 66,19 59,81
Helsingin yliopisto 58,07 57,48
Oulun yliopisto 63,29 55,74
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 57,48 55,74

 

Eläinlääketieteen pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Helsingin yliopisto 60,18 59,10

 

Lääkis valintakoejono pisterajat 2020

Alta löydät tiedot valintakokeella valittujen pisterajoista ja kevään 2020 valintakoevaatimukset

Lääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 128 69
Hki ruotsinkielinen 118 63
Turku 123 67
Tampere 126 66
Kuopio 118 63
Oulu 119 64

Hammaslääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 104 56
Turku 103 55
Kuopio 103 55
Oulu 101 53

Eläinlääketiede pisterajat valintakoevalinnassa

Hakukohde alin pistemäärä prosenttiosuus maksimipisteistä (max pisteet 186)
Hki 114 61


Todistusvalinta lääkikseen 2021

Aloituspaikoista enintään 51% jaetaan todistuspisteiden perustella. Alla kevään 2020 todistusvalinnan pisterajat sekä todistusvalinnan pistelaskutaulukot. 

Lääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 189,3
Hki ruotsinkiel. 178,6
Turku 179,1
Tampere 180,5
Kuopio 175,1
Oulu 173,9

Hammaslääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 154,8
Turku 158,7
Kuopio 150,4
Oulu 151,0

Eläinlääketiede pisterajat todistusvalinnassa

Hakukohde Pisteraja
Hki 159,0


Pisteitä saa seuraavasti: Yo-todistus antaa hakijalle pisteitä enintään kuudesta aineesta: Äidinkielestä, kemiasta, biologiasta, matematiikasta (pitkä tai lyhyt) sekä kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta: fysiikka, ainereaali tai kieli. Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 199 pistettä.

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Kemia 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
Biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7


Yllä olevien jälkeen parhaimmat pisteet tuottavat fysiikka, pitkä kieli, keskipitkä kieli ja psykologia. Näistä saa seuraavat pisteet:

  L E M C B A
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1


Pistetaulukot kokonaisuudessaan löytyvät Opintopolusta.

Enimmäispistemäärä ylioppilastodistuksesta on 199 pistettä.

Valmennuskurssin avulla pärjäät lääketieteellisen pääsykokeessa

Lääketieteellisen pääsykoe on sama kaikkiin tiedekuntiin. Sama valintakoe on käytössä myös kaikkiin hammaslääketieteen hakukohteisiin ja eläinlääketieteeseen. Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Hakijan tulee osallistua lääkiksen pääsykokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa. Lääketieteen valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Lääke-, hammas- ja eläinlääketieteelliseen on mahdollista päästä joko ylioppilastodistuksen pisteillä todistusvalinnalla (51% aloituspaikoista) tai pelkän valintakokeen pisteillä valintakoevalinnalla (49% aloituspaikoista).

Katso lääketieteellisen pääsykokeen videoanalyysimme täältä.