Kaikki kurssit vähintään -10 % vielä tämän viikon ajan!

Lääkärin työ

Työelämä – Lääkärin työ opiskelujen jälkeen

Lääkärin työ opintojen jälkeen voi olla hyvin monipuolista. Lääketiedettä opiskelleet sijoittuvat työelämässä pääosin lääkäreiksi terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja yksityisille lääkäriasemille. Lääkärin työ voi myös sijoittua kouluihin ja vanhainkoteihin tai muihin vastaaviin erikoistuneisiin laitoksiin. Osa päätyy tutkijan tai opettajan tehtäviin. Lisäksi valmiit lääkärit voivat erikoistua myös jonkin verran erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin muun muassa valtionhallinnossa. Lääkäriksi opiskelu kannattaa, sillä lääkäreiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset.

Lääkärin työssä päättelykyky tärkeää 

 Lääketieteen lisensiaatti Jarkko Kettunen työskentelee radiologiaan erikoistuvana lääkärinä. Hänen matkansa lääketieteelliseen osoittautui melko karikkoiseksi, mutta lopulta lapsuuden haave toteutui.  
 
Jarkko Kettunen oli jo lapsuudessa kiinnostunut ihmiselimistön toiminnasta.  
— Aivan pienestä asti olen vastannut kysyjille, että isona minusta tulee lääkäri, Jarkko muistelee. 
Tie lääketieteelliseen ei ollut kuitenkaan helppo. Jarkko valmistui ylioppilaaksi keväällä 2003, mutta lääketieteelliseen hän pääsi vasta vuonna 2006. Välivuodet hän oli töissä lähinnä metalli- ja rakennusalalla ja keskittyi keväisin pääsykokeeseen. Pitkä urakointi kuitenkin kannatti.

 — Lääkäriopintojen aikana työskentelin perushoitajana, vuodeosaston lääkärinä, päivystäjänä ja työterveydessä. Valmistumisen jälkeen olin aluksi työterveydessä ja terveyskeskuksessa sekä päivystämässä. Keväästä 2017 olen työskennellyt Porissa, Satakunnan keskussairaalan kuvantamisyksikössä radiologiaan erikoistuvana lääkärinä. 2019 lopussa siirryn Tampereelle jatkamaan radiologian opintojani. 
 
Lääkärin päivä 
Terveyskeskuksessa lääkärin työpäivään kuului potilaiden tapaamisen lisäksi mm. potilaskäyntien tilastoiminen ja reseptien uusiminen. Päivystyksessä lääkärin toimenkuvaan kuuluun kiireellisten sairastapausten arvioiminen ja hoitaminen.  
Kun terveyskeskuksessa työtä tehdään yleensä arkisin aamulla ja iltapäivällä, niin päivystyksessä on yleensä töitä kaikkina vuorokaudenaikoina seitsemänä päivänä viikossa. 

— Vastaanotolle tulevien potilaiden tautikirjo vaihtelee normaalista flunssasta henkeä uhkaaviin sairauksiin. 
Nykyisessä Jarkon työpaikassa, kuvantamisyksikössä, työnkuvaan kuuluu erilaisilla kuvantamistekniikoilla tuotettujen kuvien tulkinta. Kuvista annetaan lausunto, jota hoitava lääkäri käyttää potilaan hoidossa.  
 
Ihmisläheistä työtä 
Lääkärin työssä hyvä päättelykyky ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ovat keskeisessä asemassa.  

— Kannattaakin muistaa, että lääkärin työ saattaa välillä olla todella rankkaa, Jarkko painottaa. 
Vaikka kuvantamisessa ollaan paljon yksinään ja katsotaan kuvia tietokoneen näytöltä, niin yleensä lääkärin työ on ihmisläheistä. Jarkko suosittelee muillekin ihmiselimistön toiminnasta kiinnostuneille lääkärin uraa.  

— Ala on jatkuvasti kehittyvä, ja valmistumisen jälkeen on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa lääkärin ammattia. 
 
Jarkko Kettunen 
Satakunnan keskussairaala, kuvantamisyksikkö 
lääketieteen lisensiaatti