Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Miten opiskelemaan kauppatieteitä?

Kauppatieteiden pääsykoe - Pääsykokeella kauppikseen 2022

Opintopolun mukaan: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi.

Valintakoe pidetään tiistaina 7.6.2022 klo 12:00-15:00. Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (OPS 2016):

 • Taloustieto (YH2)
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
 • Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10)
 • sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa on monivalintatehtäviä ja oikein/väärin -väittämiä. Väärästä vastauksesta saa miinuspisteitä. 

Kauppakorkeaan 2022? Tule markkinoiden laajimmalle valmennuskurssille!

Kauppakorkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen pääsykoe järjestettiin kahdessa osassa koronaviruksen takia keväällä 2020. Kevään 2020 pisterajat eivät ole täysin vertailukelpoisia tämän vuoden kevääseen, sillä keväällä 2020 pääsykoekiintiö oli 232 paikkaa normaalia isompi ja siinä otettiin opiskelijaksi tavallista enemmän ei-ensikertalaisia. Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. 

PÄÄSYKOE PISTERAJAT 2021 Kaikki Ensikertalaiset
Turku 24,92 p. 26,96 p.
Aalto 26,45 p. 29,96 p.
Jyväskylä 22,94 p. 24,43 p.
Pori 20,96 p. 22,98 p.
Tampere 24,49 p. 25,98 p.
LUT 22,41 p. 24,43 p.
Kuopio 21,94 p. 22,96 p.
Vaasa 21,45 p. 23,92 p.
Oulu 20,96 p. 23,96 p.
Joensuu 20,47 p. 21,49 p.
Hanken 12,41 p. 18,41 p.
Åbo Akademi 9,37 p. 12,47 p.
Hanken, Vaasa 7,88 p. 10,86 p.

 

PÄÄSYKOE PISTERAJAT 2020 Kaikki Ensikertalaiset
Turku 11,96 p. 13,98 p.
Aalto 10,96 p. 14,47 p.
Jyväskylä 10,96 p. 12,98 p.
Pori 10,96 p. 11,96 p.
Tampere 10,94 p. 12,96 p.
LUT 10,45 p. 12,98 p.
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio) 9,94 p. 13,96 p.
Vaasa 9,45 p. 11,96 p.
Oulun yliopisto 8,45 p. 11,47 p.
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 8,43 p. 11,45 p.
Hanken 6,92 p. 10,45 p.
Åbo Akademi 5,94 p. 6,96 p.
Hanken, Vaasa 4,96 p. 9,45 p.

 

Kauppakorkeakoulun pääsykoe perustui kokeessa jaettavaan aineistoon sekä seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

 1. Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
 2. Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
 3. Tilastot ja todennäköisyys (lyhyen matematiikan kurssi) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkän matematiikan kurssi)

Huomaa, että kauppatieteiden valintakoe ei perustu mihinkään yksittäiseen lukion kirjaan vaan yleisesti lukion opetussuunnitelman sisältöön. Kauppiksen pääsykoe mittaa, kuinka hyvin ymmärrät talouden lainalaisuuksia. Aiemmin on ollut muun muassa sellaisia kysymyksiä, joihin ei löydy suoraan vastausta yhdestäkään lukion kirjasta.

 

Kauppatieteet ja todistusvalinta - Ylioppilastodistuksella kauppikseen 2022

Todistusvalinnalla kauppatieteitä opiskelemaan pyrkivällä tulee olla lukion pitkä tai lyhyt matematiikka hyväksytysti suoritettu. Ilman matematiikan kirjoittamista ainut vaihtoehto on osallistua pääsykokeeseen.

TODISTUSVALINNAN PISTERAJAT 2021  
Aalto 117
Tampere 109,6
Kuopio 95,7
Turku 109
Hanken 99,2
LUT 96,1
Joensuu 94,2
Jyväskylä 101,6
Pori 95
Oulu 97,7
Vaasa 95,9
Åbo Akademi 88,5
Hanken, Vaasa 83

 

TODISTUSVALINNAN PISTERAJAT 2020 Kaikki Ensikertalaiset
Aalto 123,2 114,4
Tampere 120,8 109,3
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio) 111,6 97,6
Turku 108 107,7
Hanken 102,8 95,9
LUT 98,3 97
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu) 98,2 93,7
Jyväskylä 96,1 95,1
Pori 95,9 93,6
Oulun yliopisto 95,2 95
Vaasa 94,2 93,5
Åbo Akademi 92,1 87,6
Hanken, Vaasa 87,3 84

 

Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Yhdestä kielestä
 • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Parhaat pisteet tuottava kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Reaaliaineista eniten pisteitä kauppatieteisiin pyrkivälle tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näistä aineista saa seuraavat pisteet:

Parhaimmat pisteet tuottavat reaaliaineet L E M C B A
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Uskonto / elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1


Ylioppilastodistuksesta saa enintään 154 pistettä.

Valmistaudu pääsykokeeseen kauppiskursseilla ja ylioppilaskirjoituksiin abikursseilla.