Koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia valintakokeita ei voida järjestää normaalisti. Lue tiedot muutoksista

Miten opiskelemaan kauppatieteitä?

Keväällä 2020 kauppatieteisiin otetaan todistuksen perusteella sisälle 60 %. Loput 40 % valitaan pääsykokeella.

Pääsykokeella kauppikseen

Kauppatieteiden valtakunnallinen pääsykoe järjestetään tiistaina 2.6.2020.

Valintakoe perustuu kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon sekä seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

  • Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
  • Tilastot ja todennäköisyys (lyhyen matematiikan kurssi) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkän matematiikan kurssi)

Huomaa, että valintakoe ei perustu mihinkään yksittäiseen lukion kirjaan vaan yleisesti lukion opetussuunnitelman sisältöön. Koe mittaa, kuinka hyvin ymmärrät talouden lainalaisuuksia. Aiemmin on ollut muun muassa sellaisia kysymyksiä, joihin ei löydy suoraan vastausta yhdestäkään lukion kirjasta.

Ylioppilastodistuksella kauppikseen

Todistusvalinnalla pyrkivällä tulee olla lukion pitkä tai lyhyt matematiikka hyväksytysti suoritettu. Ilman matematiikan kirjoittamista ainut vaihtoehto on osallistua pääsykokeeseen.

Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

  • Äidinkielestä
  • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
  • Yhdestä kielestä
  • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Parhaat pisteet tuottava kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Reaaliaineista eniten pisteitä kauppatieteisiin pyrkivälle tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näistä aineista saa seuraavat pisteet:

Parhaimmat pisteet tuottavat reaaliaineet L E M C B A
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Uskonto / elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

 

Pistetaulukko kokonaisuudessaan löytyy Opintopolusta.

Ylioppilastodistuksesta saa enintään 154 pistettä.

Valmistaudu pääsykokeeseen Random Walkerin kauppiskursseilla ja ylioppilaskirjoituksiin abikursseilla.