Miksi kauppatieteen valmennuskurssille?

Kauppatiede antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

Valmennuskeskus on ”se aito ja alkuperäinen” valmennuskurssijärjestäjä. Toimintamme on alkanut jo vuonna 1975. Olemme pysyneet markkinoiden ylivoimaisesti suurimpana ja laadukkaimpana toimijana. Tämä ei ole sattumaa: kun olemme pystyneet järjestämään huippuluokan valmennuskurssit, niin sana kiirii viidakkorummun lailla. Viidakkorumpu onkin meidän paras markkinointikanavamme: kyselkää kavereiltanne ja sukulaisiltanne valmennuskurssikokemuksista.

Kun vielä muutama vuosi sitten sisäänpäässeiden nimilistat olivat julkisia, niin Valmennuskeskuksen kauppatieteiden valmennuskursseilta vuosittain 50-60 % sai opiskelupaikan kauppatieteistä.

Kauppatieteiden valintakoevaatimukset muuttuivat keväällä 2018 perusteellisesti. Tässä muutoksessa kannattaa huomioida seuraavia asioita:

1. Kauppakorkeakouluun tai yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan pääseminen vaikeutui valintakokeen kautta keväällä 2018, koska nykyään suositaan enemmän todistusvalintaa. Valintakokeen kautta keväällä 2019 haettavia opiskelupaikkoja on 734, joihin kuitenkin hakee edelleen noin 8 000 hakijaa.

2. Valintakoeuudistuksen myötä tilastomatematiikan ja todennäköisyyslaskennan merkitys valinnassa korostuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä aihe-aluetta tulee harjoitella järjestelmällisesti koko pyrkimiskevään ajan. Olemme huomioineet tämän suunnitellessamme kevään 2019 kurssejamme.

3. Valintakokeessa tulee mahdollisesti olemaan myös ns. aineistokoetehtäviä, eli tehtäviä, jotka perustuvat koetilanteessa jaettuun materiaaliin. Nämä materiaalit voivat koskea mitä valintakoealuetta tahansa. Keväällä 2018 aineistokoetehtävät käsittelivät mm. taloustiedon graafista tulkintaa, ja tehtäviin vastaaminen on edellyttänyt valintakoealueen syvällistä ymmärtämistä ja soveltamista.

4. Valintakokeeseen nimettyjen lukiokurssien sisältö pitää ymmärtää laajemmin ja syvällisemmin kokeessa mahdollisesti jaettujen aineistojen takia siitä miten ne on lukiossa käyty läpi. Kannattaa lukea useamman kustantajan kirjoja, koska eri kustantajien kirjojen sisällöissä on suuria eroja. Kurssikirjojen hyvä osaaminenkaan ei erottele hakijoita vielä tarpeeksi. Mikäli valintakoetilaisuudessa jaetaan uutta aineistomateriaalia, sinun pitää soveltaa lukion opetussuunnitelman sisältöä jaettavaan aineistoon. Saatat joudut ottamaan kantaa esim. seuraavan tyyppisiin kysymyksiin:

  • Miten Kehruu-Jennyn keksiminen 1700-luvulla tai rautateiden kehitys 1800-luvulla on verrattavissa tulevaisuuden digitalisaatioon tai robotisaatioon?
  • Mitä yhtäläisyyksiä / eroavaisuuksia vuoden 1929 pörssiromahduksella on nykypäivän pörssimaailmaan?
  • Miksi Eurooppa teollistui ensimmäisenä, mutta muut maanosat saattavat mennä taloudessa ohi tulevaisuudessa?
  • Miten EKP:n ohjauskorko, työttömyys ja inflaatio korreloivat keskenään?
  • Millaisia johtopäätöksiä yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta voidaan tehdä kannattavuuden tai omavaraisuuden näkökulmasta?

5. Valmennuskeskuksen kauppatieteiden valmennuskurssit ovat markkinoiden monipuolisimmat. Aineopetuksen lisäksi ne tarjoavat laajan tukitoimintojen verkon: pääsykoevalmentautumisen työkalut, harjoituspääsykokeet, sähköisen oppimisympäristön, kurssilaisen itseopiskelumateriaalin tehtävineen ja tutoroinnin. Ja uutena moduulina kaikkiin lähiopetuskursseihin sisältyy Koti –kurssi, jolloin voit seurata lähiopetuksen lisäksi studioluokastamme taltioituja opetusvideoita kotikoneeltasi milloin itse haluat.

6. Valmennuskeskuksen kauppatieteiden kursseilla pystyt yhdistämään kauppatieteiden valintakokeen ja ylioppilaskirjoitukset:

  • Saat valita yhden ilmaisen abikurssin tarjonnastamme mikäli ilmoittaudut ennen vuoden 2018 loppua. Abikurssi voi olla lähiopetus-, koti-, tai itseopiskelumateriaalikurssi.
  • Helsingin, Tampereen ja Turun pitkäkursseilla opetus alkaa jo ennen kirjoituksia, joten voit valmistautua samalla opetuksella sekä valintakokeeseen että käsiteltävien osa-alueiden osalta ylioppilaskirjoituksiin.


Alla video muutaman vuoden takaisesta hakijasta, jolloin kauppatieteissä oli omat viisi pääsykoekirjaa: