Kauppatiede - Miten pääset opiskelemaan

Kauppatiede antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Miten opiskelemaan kauppatieteitä?

Kauppatieteisiin otetaan todistuksen perusteella sisälle 60 % opiskelijoista keväällä 2020. Loput 40 % valitaan pääsykokeella. Todistusvalinnalla pyrkivällä tulee olla lukion pitkä tai lyhyt matematiikka hyväksytysti suoritettu. 

Ylioppilastodistuksesta saa pisteitä viidestä aineesta:

 • Äidinkielestä
 • Matematiikasta (pitkä tai lyhyt)
 • Yhdestä kielestä
 • Kahdesta parhaat pisteet tuottavasta aineesta

Pisteitä saa seuraavasti:

  L E M C B A
Äidinkieli 33 27,5 22 16,5 11 5,5

 

Matematiikka L E M C B A
Pitkä oppimäärä 36,1 30 24 18 12 6
Lyhyt oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Parhaat pisteet tuottava kieli L E M C B A
Pitkä oppimäärä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä oppimäärä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt oppimäärä 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

Reaaliaineista eniten pisteitä kauppatieteisiin pyrkivälle tuottavat fysiikka, historia ja uskonto/elämänkatsomustieto. Näistä aineista saa seuraavat pisteet:

Parhaimmat pisteet tuottavat reaaliaineet L E M C B A
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
Uskonto / elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1

 

Pistetaulukko kokonaisuudessaan löytyy Opintopolusta.

Ylioppilastodistuksesta saa enintään 154 pistettä. Todistusvalinnan lisäksi voit tulla valituksi pääsykokeellaPääsykokeessa menestyminen vaatii monen eri lukion kurssin osaamista. Matematiikan lisäksi valintakoetehtävissä voi tarvita historian ja yhteiskuntaopin kurssien tietoja. 

Valmistaudu pääsykokeeseen valmennuskursseilla ja ylioppilaskirjoituksiin Yo-koevalmennuksilla.

Kauppatieteiden opiskelu

Kauppatieteitä voi opiskella seuraavissa kaupungeissa:

 • Helsingissä
 • Jyväskylässä
 • Joensuussa
 • Kuopiossa
 • Lappeenrannassa
 • Mikkelissä (Aallon kauppakorkeakoulu)
 • Turussa
 • Oulussa
 • Porissa (Turun yliopisto)
 • Vaasassa

Kauppatieteiden opiskelijalla on monia suuntautumisvaihtoehtoja. Oman valinnan mukaisesti opinnoissa voi keskittyä muun muassa markkinointiin, henkilöstöasioihin, rahoitukseen, taloushallintoon tai yritysjuridiikkaan. Kauppatieteiden opiskelu antaa monipuolisuutensa ansiosta monia vaihtoehtoja myös työllistymiseen. 

Kauppatieteen tutkintoja on kolme: kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, kauppatieteiden maisterin tutkinto ja kauppatieteiden tohtorin tutkinto. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin kolme vuotta, maisterin kaksi vuotta ja tohtorin kolmesta neljään vuoteen. 

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!