Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatiede antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Kauppatieteiden valintaperusteet


Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) ja 40 % pääsykokeen perusteella (koepistevalinta).

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

  • Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
  • Tilastot ja todennäköisyys (lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkä matematiikka)

sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Tarkemmat valintaperusteet hakemisesta löytyvät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan nettisivuilta: kauppatieteet.fi 

Tärkeää huomata: Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman sisältöön. Ei siis mihinkään yksittäiseen kirjaan.

  • Taloustieto: Tähän kurssiin on olemassa kolmella eri kustantajalla kirja. Kirjoissa on suuria asiasisältöeroja. Valintakokeessa on vuosittan useita kysymyksiä, joissa vastaus löytyy vain yhdestä kirjasta.
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa: Tähänkin kurssiin on olemassa kolmella eri kustantajalla kirja. Asiaerot eivät ole kovin suuria, mutta oppiminen kuitenkin tehostuu, kun lukee samaa asiaa eri tavoin kirjoitettuna.
  • Tilastot ja todennäköisyys (lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkä matematiikka): Lyhyessä matematiikassa on enemmän tilasto-osuutta kuin pitkässä matematiikassa ja pitkässä on taas enemmän todennäköisyyslaskentaa kuin lyhyessä. Jotta ymmärtää asioita paremmin, kannatta lukea sekä lyhyt että pitkä matematiikka kokonaisuudessaan. Vuonna 2019 oli binomijakaumatehtävä, jonka pystyi ratkaisemaan vain pitkän matematiikan tiedoilla ja yksi regressioanalyysitehtävä, jonka pystyi ratkaisemaan vain lyhyen matematiikan tiedoilla.

Valintakokeessa on ollut myös sellaisia kysymyksiä, joiden vastausta ei löydy minkään lukiokirjan sisällöistä (ja siitä huolimatta ollaan lukion opetussuunnitelman sisällä). Näissä mitataan sitä, miten hyvin hakija yleensä ymmärtää talouden lainalaisuuksia.