Kauppatieteen pääsykoe

Kauppatiede antaa valmiudet yritystalouden analysointiin ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Kauppatieteiden valintaperusteet


Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) ja 40 % pääsykokeen perusteella (koepistevalinta).

Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin:

  • Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
  • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
  • Tilastot ja todennäköisyys (lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (pitkä matematiikka)

sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Tarkemmat valintaperusteet hakemisesta löytyvät kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan nettisivuilta: kauppatieteet.fi