Oikeustieteen Online-kurssilla treenaat vastaustekniikan kuntoon ennen ennakkomateriaalin julkaisua!

Ekonomien työllisyys ja uramahdollisuudet

Ekonomit ovat työllistymisen kannalta hyvässä asemassa: opinnoissa hankittuja liike-elämän taitoja arvostetaan monilla aloilla. Ekonomit työllistyvät useimmiten yrityksiin, mutta heillä on hyvät valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat johto- ja asiantuntijatehtävät sekä tutkimustyöt.

Kauppatieteilijöiden työelämässä kansainvälisyys on arkipäivää. Liike-elämän työyhteisöt ovat tänä päivänä lähes poikkeuksetta monikansallisia, minkä vuoksi yritykset edellyttävät kauppatieteilijöiltä vankkaa kielitaitoa ja valmiuksia monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemiseen.

Ekonomien bruttopalkka vaihtelee 3200 eurosta jopa yli 5000 euroon työkokemuksesta ja työtehtävistä riippuen.

 

Työllisyystarinat

Kauppatieteissä poikkitieteellisyys valttia

— Yksi suurimmista motivaation lähteistäni on, että saan seurata läheltä oppilaideni kehittymistä. On mahtavaa, että muutkin pääsevät sisälle siihen mielenkiintoiseen maailmaan, johon olen itse saanut tutustua. Näin toteaa tunnettu osakesijoittaja ja pörssialan tietokirjailija Jarkko Aho, joka opettaa kauppatieteen valmennuskurssilla.

Jarkko Aho valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta 2006.

—  Koska olin matematiikan ja fysiikan lisäksi kiinnostunut myös taloudesta ja liiketoiminnasta, halusin opiskella kauppatieteitä. Tuotantotalouden koulutusohjelma antoi tähän hyvät mahdollisuudet.

Nykyisin hän työskentelee AEL:ssä liiketoiminnan kouluttajana.

—  Päätyöni ohella olen osa-aikainen yrittäjä liikkeenjohdon konsultointipalveluja tarjoavassa yrityksessä.

Harjoitus tekee mestarin

Valmennuskeskuksen opettajana Jarkko on toiminut vuodesta 2006.

—  Opettaminen pitää minut positiivisessa mielessä kiinni taloustieteen teorioissa, ja lisäksi se on erinomaista vaihtelua päätyölleni ja yrittämiselle. Päätyöni käytännön liike-elämän kouluttajana tukee hyvin pääsykoevalmennusta, sillä pystyn antamaan oppilaille paljon teorioita valaisevia käytännön esimerkkejä yrityselämästä.

—  Talouden suhdanteet, rahoitusmarkkinoiden toiminta, yrityksen perustaminen ja monet muut kurssillani käsiteltävät asiat ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, hän sanoo.

Jarkon opettaminen perustuu kolmeen pääperiaatteeseen.

— Ensiksikin haluan puhua oppilaiden kieltä, eli kuvata vaikealta kuulostavat teoriat ja mallit mahdollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti. Useinkaan asiat eivät ole niin monimutkaisia kuin aluksi saattaa tuntua. Toiseksi nostan kurssilla paljon esille käytännön esimerkkejä.

— Kolmanneksi uskon kliseeseen, että harjoitus tekee mestarin. Siksi teemme paljon harjoitustehtäviä, jotka tyyliltään ja tasoltaan vastaavat pääsykokeita. Kukaan ei tietenkään voi etukäteen tietää, mitä kokeissa tarkalleen kysytään, mutta osaan kokemukseni kautta tunnistaa aihealueita ja kysymystyyppejä, jotka kannattaa harjoitella erityisen hyvin. Kun oppilaat käyvät kurssilla läpi suuren määrän kysymyksiä, alkavat oikeat vastaukset putoilla lopulta lähes automaattisesti, kannustaa Jarkko.

Sijoittaminen

Jarkko kiinnostui osakemarkkinoista ja sijoittamisesta jo varhain.

— Varsinainen sijoitusharrastus alkoi vuosituhannen alkupuolella kesätyörahoilla tehdyillä sijoituksilla indeksirahastoihin. Kun osaaminen opintojen ja käytännön kokemuksen myötä pikkuhiljaa karttui, aloin ostaa rahasto-osuuksien rinnalle myös pörssiosakkeita.

— Tähänastisen sijoitusurani paras ostopaikka tarjoutui vuoden 2009 alussa, kun osakekurssit olivat romahtaneet finanssikriisin seurauksena, Jarkko kertoo.

 

Jarkko Aho

AEL, liiketoiminnan kouluttaja

Sijoittaja

Kauppalehden kolumnisti

Kirjat Laatuguru, Arvoguru, Pikkuguru