Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Kasvatustiede ja opettajankoulutus - tutustu opettajiin

"Opettaja sai kaivettua esiin jokaisen omat vahvuudet ja ohjasi luottamaan omaan itseen. Tämä oli yks elämäni opettavaisin viikko!"

Opettajat

Kasvatustieteen VAKAVA- ja opettajankoulutuksen soveltuvuusosuuden valmennuskurssien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa asiantuntijatiimi, johon kuuluu kurssipäällikön lisäksi valmistuneita kasvatustieteen maistereita ja kandidaatteja sekä opiskelijatutoreita niin yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmasta kuin eri opettajankoulutuksen puolelta.  Eri kaupunkien opettajat toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Koska monet opettajamme ovat seuranneet valintakokeiden kehittymistä useita vuosia ja opettaneet pitkään kursseilla, näin meillä on aina tuorein tieto valintakokeen vaatimuksista, tehtävätyypeistä, vaadittavasta osaamistasosta sekä mahdollisista tulevista muutoksista. Kurssillamme opetuksen avainsana on pääsykoelähtöisyys, joten opetus pohjautuu pääsykoemateriaalin selventämiseen, pääsykoetyyppisten tehtävien työstämiseen sekä kokeessa vaadittavien taitojen kehittämiseen.  

Kaikki opettajamme ovat suorittaneet ylemmän akateemisen loppututkinnon tai ovat opintojensa loppuvaiheessa. Opettajamme ovat opiskelleet pääaineenaan kurssilla opettamaansa ainetta, opettaneet kyseistä ainetta tai työskennelleet alalla. Opettajillemme on ehtinyt kertyä opiskeluvuosinaan laaja-alainen näkökulma omaan oppiaineeseensa sekä työtehtäviin. Tämä lisää opettajiemme asiantuntijuutta sekä mahdollisuutta avata pääsykoemateriaalin teorioita esimerkkien sekä käytännön kokemuksen avulla. Kurssillamme opettavat asiantuntevat, innostavat ja valmennuskurssiopetuksessa tarvittavat opetustaidot hallitsevat opettajat.

Tällä hetkellä kasvatustieteiden kurssitiimiimme kuuluu 9 henkilöä: Noora, Niina, Eeva ja Anni (Helsinki), Hanna ja Meri (Online/Turku) sekä Riina, Jessica ja Veera (Tampere).

Tältä sivulta voit lukea lisää tarkempia opettajakohtaisia esittelyjä.

 

Helsinki

Noora Sarjamo

Opettaja
Olen Noora Sarjamo (ent. Kaartti) ja olen valmistunut kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta. Minulla on sekä kotitalousopettajan...
Lue lisää

Tampere

Riina Hanhikoski

Olen opiskellut Tampereen yliopistossa terveystiedon aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi suorittaen sekä terveystieteiden että...
Lue lisää

Jessica Taipale

Olen valmistunut luokanopettajaksi Helsingin yliopistosta ja minulla laaja kokemus sekä luokanopettajana että aikuisopetuksessa...
Lue lisää

Online-kurssit

Hanna Turta

Olen maisterivaiheen opiskelija Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja loppusuoralla luokanopettajaopinnoissani. Sivuaineinani...
Lue lisää

Meri Soittila

Opettaja
Meri on energinen ja innostunut opettaja ja on valmistunut luokanopettajaksi sekä terveystiedon aineenopettajaksi Turun...
Lue lisää