Kasvatustiede ja opettajankoulutus - pääsykoetietoa

Kasvatustieteen opiskelijoista 40% valitaan edelleen valintakokeen kautta. Opettajavalintojen viimeisenä vaiheena on soveltuvuuskoe, johon kaikkien tulee osallistua. Molempiin vaiheisiin voi ja kannattaa ennakkoon valmistautua hyvin.

Kasvatusalan valintakokeet uudistuvat 2020

Kevät 2019 on viimeinen, kun kaikki osallistuvat kirjalliseen valintakokeeseen.

Yliopistot ottavat vuonna 2020 käyttöön suoravalinnan ylioppilastodistuksen perusteella. Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmissa 60% uusista opiskelijoista valitaan opiskelemaan suoraan yo-tutkinnon perusteella ja opettajankoulutusohjelmissa 60% valitaan yo-tutkinnon perusteella soveltuvuuskokeeseen. 40% hakijoista valitaan edelleen kirjallisen valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella. 

Pisteitä voi saada neljästä aineesta, jotka ovat: äidinkieli, matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi ainereaali ja yksi kieli. Tarkemmat pisteytystaulukot löydät Opintopolun etusivulta.

Mikä on valintakokeen merkitys jatkossa?

Valintakokeella tulee jatkossakin olemaan tärkeä merkitys. Aloituspaikoista 40% täytetään valintakoemenestyksen perusteella ja tässä kiintiössä opiskelupaikkaa tavoittelevia henkilöitä voi olla aiempaa enemmän suhteessa aloituspaikkojen määrään. 

Valintakokeeseen osallistuu henkilöt, joiden yo-todistus ei ole tarpeeksi hyvä, jotta heidät hyväksyttäisiin opiskelemaan / soveltuvuuskokeeseen todistusvalinnalla. Lisäksi valintakokeeseen osallistuu usein myös henkilöt, joidet todistusvalintapisteet ovat riittäneet opiskelupaikkaan 3-4 hakukohteessa, mutta jotka haluavat tavoitella vielä mahdollisuutta päästä opiskelemaan 1-2 hakukohteen opiskelupaikkoihin valintakokeen kautta.

Tämän hetkisten tietojen valossa, kasvatustieteen valintakoe tullaan toteuttamaan aineistokokeena ilman ennakkoon julkaistavaa luettavaa. Aineistokoe on ollut jo kaksi vuotta VAKAVA -kokeen osana, mutta nyt sen merkitys ja laajuus kasvaa. Aineistokoetilannetta voi ja kannattaakin harjoitella etukäteen. Katso tähän liittyen opettajamme tekemän valintakoeinfo-videot 2018 ja 2019, joissa opettaja analysoi myös aineistokoeosuutta.

Kaikki osallistuvat edelleen opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen

Opettajankoulutusohjelmiin todistusvalinnalla tai valintakokeella jatkoon hyväksytyt osallistuvat jatkossakin soveltuvuusosuuteen.

Soveltuvuuskoe on jatkossa vielä aiempaa merkittävämpi koulutukseen soveltuvien henkilöiden valinnassa, sillä monelle suoraan todistusvalinnalla jatkoon päässeelle se on ensimmäinen kosketus kasvatustieteisiin ja opettajuuteen. Aiemmin valintakoekirjallisuuden artikkeleissä on kuitenkin tullut jonkinlainen näkökulma aiheeseen. Siksi myös soveltuvuukokeeseen kannattaa mennä hyvin valmistautuneena, niin sisältötiedollisesti kuin taidollisestikin. 

Valintakoeanalyysit ja info-vidot

Tutustu VAKAVA ja soveltuvuusosuuden valintakoeinfovideoihin sekä opettajamme tekemiin VAKAVA -valintakoeanalyyseihin: Videot -sivustolla

Infovideoilla käydään läpi valintakoevaatimukset, soveltuvuuskokeet sekä annetaan vinkkejä mihin valmistautumisessa kannattaa kiinnittää huomiota. 2019 infovideo päivitetään sivustollemme. kun kaikki tarkat yliopistokohtaiset tiedot on julkaistu.

VAKAVA -valintakoeanalyyseissä käydään läpi eri vuosien tehtävätyyppejä, koetaktiikkaa ja millaista osaamista kokeessa on edellytetty. 

Aiempien vuosien valintakokeet

Voit tutustua aiempien vuosien VAKAVA -kokeiden kysymyksiin, aineisistotehtäviin ja pisteytykseen täältä: Edellisten vuosien VAKAVA -kokeet 

 

Valintakoetiedot 2019

Kevään 2019 VAKAVA-valintakokeen päivämäärät. 

  • VAKAVA –kokeen aineisto, Samalta viivalta 13, julkaistaan 29.3.2019
  • VAKAVA –koe pidetään 25.4.2019 klo 13-16 

VAKAVA -aineisto, Samalta viivalta 13, on tulostettavissa valintayhteistyöverkoston omalla sivustolla (linkki alla). Aineisto julkaistaan myös kirjana, jonka on mahdollista tilata ennakkoon Opettajan Tietopalvelusta.

Valtakunnalliselta kasvatusalan valintayhteistyöverkoston sivuilta löydät kaikki VAKAVA -kokeeseen keväällä 2019 osallistuvat yliopistot sekä koulutusohjelmat sekä lisätietoa kokeesta: VAKAVA valintayhteistyöverkoston sivusto

VAKAVA -yhteisvalinnassa olevat luokanopettajan koulutuksen valintakokeet yliopistoittain 2019 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Helsinki 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Jyväskylä 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Joensuu 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Oulu 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Tampere 2019 Opintopolussa 

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Turku 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Rauma 2019 Opintopolussa

Luokanopettajakoulutuksen valintakoevaatimukset Lapin yliopisto Rovaniemi 2019 Opintopolussa 


VAKAVA -yhteisvalinnassa mukana olevat yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmien valintakokeet yliopistoittain 2019

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Helsinki 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Jyväskylä 2019 Opintopolussa

Kasvatusalan koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede, mediakasvatus) valintakoevaatimukset Lapin yliopisto Rovaniemi 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Turku 2019 Opintopolussa

Kasvatustieteiden koulutus (yleinen- ja aikuiskasvatustiede) valintakoevaatimukset Oulu 2019 Opintopolussa