Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Opiskelijoiden haastatteluja

Diplomi-insinööristä luokanopettajaksi

— Luokanopettajana pystyn yhdistämään luovan soveltamiskyvyn ja uteliaisuuteni monia eri asioita kohtaan, pohtii Ossi Airaksinen.

Ossi Airaksinen opiskelee toista vuotta luokanopettajaksi Turussa. Aikaisemmin hän opiskeli tietotekniikan diplomi-insinööriksi, mutta huomasi pian, ettei ala sopinut hänelle, ja haki luokanopettajakoulutukseen.

— Tämä on ihmisläheinen ammatti, jossa lasten oppimisen ilo tarttuu myös itseen ja antaa työlle merkityksen.

Valmennuskurssilta varmuutta

— Kun olin tehnyt päätöksen, että haen luokanopettajaksi, tuntui luontevalta hakeutua valmennuskurssille. Olen sitä tyyppiä, joka haluaa yrittää parhaansa itselle tärkeissä asioissa ja arvelin, että valmennuskurssista olisi apua tavoitteeni saavuttamisessa, Ossi kertoo.

Hän osallistui sekä soveltuvuuskokeen kurssille että aineistokoekurssille.

— Koetilanteeseen liittyvät harjoitukset ja niistä selviäminen kasvattivat luottamusta omaan tekemiseen ja purkivat jännitystä tositilanteesta. Ja muiden kurssilaisten kanssa verkostoituminen kannusti yrittämään parhaansa.

— Itse koepäivänä valmistauduinkin kokeeseen syömällä hyvin hyvässä seurassa, ja kokeessa oli helppo luottaa omaan suoritukseen.

VAKAVA-aineistokokeen suurin haaste oli Ossin mukaan aika.

— Aineistokokeessa mitataan kykyä käsitellä tietoa nopeasti, ja siinä tietenkin auttaa harjoittelu ja kyky tehdä lennosta muistiinpanoja ja merkintöjä aineistoista.

Luovuus tarpeen

Ossin ensimmäisen vuoden opinnot ovat sisältäneet kasvatustieteen perusopintoja, monialaisia opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä kolmen viikon opetusharjoittelun Turun normaalikoulussa.

— Mielestäni ala sopii luoville ja monipuolisille osaajille, jotka pystyvät itse ohjaamaan työskentelyään. Opettajan työ ei tapahdu akvaariossa, vaan hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.

Ossi Airaksinen, 22

Turun yliopisto, luokanopettajakoulutus

 

Harjoittele pääsykokeeseen VAKAVAnetin avulla

Opiskelijavaihtoon Taiwaniin

— Syyskuun ensimmäisenä päivänä pakkasin passini sekä hammasharjani ja lähdin kohti uutta ja tuntematonta. Tässä tapauksessa tuntematon tarkoittaa vaihtovuottani Taiwanissa, kertoo yleistä kasvatustiedettä opiskeleva Hilla Kivelä.

Hilla Kivelä opiskelee neljättä vuotta kasvatustieteitä Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän on opiskelijavaihdossa, ja keväällä hän tekee kandin tutkielmansa.  

— Ensimmäisinä vuosina kannattaa suorittaa pakolliset opinnot. Itse opiskelen pääaineenani yleistä ja aikuiskasvatustiedettä. Mietin kauan, minkä valitsen pitkäksi sivuaineekseni ja päädyin lopulta erityispedagogiikkaan. Koen, että erityispedagogista tuntemusta on hyvä olla millä tahansa kasvatustieteen alalla.

Kokemuksia Taiwanista

Hilla halusi vaihtoon kiinankieliseen Taiwaniin, koska on opiskellut kieltä.

— Valitsin vaihtomaan, joka eroaa Suomesta ja Euroopasta, jotta vaihto-opiskelusta saa kaiken mahdollisen irti, kulttuurishokkeineen kaikkineen.

Taiwanissa Hilla asuu Hsinchun kaupungissa, parin tunnin matkan päässä pääkaupunki Taipeista.

— Opiskelen pääasiassa paikallista kasvatustiedettä, mutta myös kiinaa ja joitain kansainvälisiä kursseja, hän kertoo.

Opettajan sijaisuuksia

Hillasta parasta opinnoissa on, että voi rakentaa oman opintopolkunsa pääaineen lisäksi vapaavalintaisilla opinnoilla.

— Suuntautumis- ja työllistymisvaihtoehtoja on paljon. Tämä voi tuntua joistakin myös haastavalta, sillä valmiiksi luotua reittiä ei ole ja monien vaihtoehtojen määrä voi tuntua hämmentävältä.

Hilla on saanut jo jonkin verran työkokemusta opiskelun ohella. Hän on tehnyt satunnaisia opettajan ja kerhonvetäjän sijaisuuksia alakouluissa.

— Olen myös ohjannut kirjastoissa työpajoja, ja Valmennuskeskuksessa toimin parina keväänä tutorina.

Hillan mukaan monet kasvatustieteilijät kokevat, että opinnot tuntuvat etäisiltä ennen kuin he pääsevät tekemään käytännön työtä.

— Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnot ovat niin laajat, että etenkin alussa saattaa tuntua hankalalta yhdistää luennoilla oppimia asioita käytäntöön. Itselläni oli tilaisuus jo opintojen alkuvaiheessa päästä kokeilemaan minua kiinnostavaa työtä. Koin, että se helpotti navigointia kattavan opintotarjonnan kanssa.

 

Hilla Kivelä, 22

Helsingin yliopisto, yleinen kasvatustiede