Yli 700 AMK-sisäänpääsijää keväällä 2021 - Liity sinäkin onnistujien joukkoon!

Miksi kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen valmennuskurssille?

"Kurssi antoi niin paljon eväitä, että kuvittelisin meillä kurssilaisilla olevan etulyöntiasema soveltavassa osiossa."

Mikä kurssi sopii sinulle?

Paras kurssi sinulle? Luokka-opetus Etä-opetus Opetus-videot: VAKAVA VAKAVA-netti Itseopiskelu-materiaali: VAKAVA Harjoitus-kokeet Opetus-videot: soveltuvuus Itseopiskelu-materiaali: soveltuvuus
VAKAVA + soveltuvuus X   X X X X X X
VAKAVA + soveltuvuus Online   X X X X X X X
VAKAVA aineistokoe X   X X X X    
VAKAVA aineistokoe Online   X X X X X    
VAKAVA Koti     X X X X    
VAKAVAnetti       X        
Soveltuvuus-harjoitukset X             X
Soveltuvuus-harjoitukset Online   X           X
Soveltuvuus Koti             X X
Koepaketti           X    

 

Lähiopetusta sisältäviä kursseja järjestetään HelsingissäTurussa ja Tampereella.

Katso kaikki kurssivaihdot

Miksi VAKAVA Aineistokoe -kurssille?

1. Vähennä epävarmuutta harjoittelemalla

Uusi koe, uusi tilanne. Mitä tuntemattomampi tilanne, sitä enemmän se voi aiheuttaa epävarmuutta.

Toisin kuin moni luulee, aineistokoetilannetta voi ja pitää harjoitella etukäteen. Kokeessa Kurssillamme harjoittelet aineistokoetaitoja, jotta voit mennä kokeeseen varmempana taidoistasi ja osaamisestasi.

Ilmoittaudu valmennuskurssille

2. Kehitä hyvät aineistokoetaidot harjoittelemalla

VAKAVA aineistokokeessa arvoidaan pyrkijän akateemisia opiskeluvalmiuksia, joita luovat perustan opinnoissa pärjäämiselle jo alkuvaiheesta asti: taitoa käsitellä tieteellistä tekstiä, tutkimuksia ja muita erilaisia tekstityyppejä, taitoa poimia lyhyessä ajassa olennainen tieto muun tekstin joukosta, taitoa tulkita tutkimustuloksia ja taulukoita, taitoa soveltaa tekstin tietoa kokeen kysymyksissä, ajankäytön hallintaa ja vastaustaktiikkaa.

Nämä taidot ja tekniikat kehittyvät ainoastaan harjoittelemalla. Kurssillamme teet noin 15-20 sähköistä aineistoharjoitusta ja opettajat ovat koonneet lisäluettavaa halukkaille. Aineistoharjoitusten ja kokeiden avulla ymmärrät valintakokeen vaatimustason, harjoittelet aineistotekstien käsittelyä, vastaustaktiikka, koetilannetta, ajankäyttöä ja seuraat miten oma osaamisesi kehittyy.

3. Harjoittele koetilanne ja ajankäyttö etukäteen

Monelta hitaammalta lukijalta loppuu usein aika kesken koetilanteessa. Kurssillamme voit harjoitella koetilanteen kahteen kertaan etukäteen. Lisäksi kurssin muut harjoitukset opettavat seuraamaan ajankäyttöä.

4. Asiantunteva opettaja ja Koti –kurssivideot apunasi

Kurssilla opiskelet asiantuntevan valmennuskurssiopettajan tuella, voit kysyä ja saada henkilökohtaisia ohjeita itsellesi haastavissa osaamisalueissa. 

Tutustu opettajiin

Kurssin opetuksen avulla ymmärrät mitä aineistokokeessa arvioidaan, millaista osaamista ja taitoja se pyrkijältä vaatii ja kuinka valmistaudut näihin kurssin aikana. Käytössäsi on myös VAKAVA aineistokoe Koti–kurssin verkko-opetusvideot, joiden avulla voit kerrata halutessasi eri aihesisältöjä. 

5. Saavuta haluamasi opiskelupaikka

Opiskelupaikan saavuttaminen vaatii kovaa motivaatiota ja työntekoa. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi.

"Olisin halunnut kiittää teitä erinomaisesta valmennuskurssista. Sain tänään tiedon, että pääsin sisään näköjään erinomaisin pistein!"

Valitse itsellesi sopiva valmennuskurssi laajasta valikoimastamme

Miksi soveltuvuuskurssille?

1. Soveltuvuustilanne tutuksi ja mitä arvioidaan

Soveltuvuuskoe on monelle täysin uusi ja vieras tilanne, koska siinä ei arvioida pelkästään tiedon sisällöllistä hallintaa vaan henkilöä; sinun ominaisuuksiasi ja niiden sopivuutta koulutukseen sekä opettajan tehtävään.

Hakijan tulee saada arvioijat vakuuttuneiksi omasta motivaatiosta, sopivuudesta sekä koulutettavuudesta alalle. Mutta mitä soveltuvuus, motivaatio ja koulutettavuus oikeastaan ovat? Miten näitä arvioidaan konkreettisesti eri tilanteissa ja erilaisilla tehtävillä? Miten opettajan osaamisen mallin osa-alueita, 1) opetuksen ja oppimisen tietoperustaa, 2) kognitiivisia taitoja, 3) sosiaalisia taitoja, 4) persoonalliset orientaatiot ja 5) ammatillinen hyvinvointi arvioidaan jo soveltuvuuskokeessa? Kurssilla opit mitä näillä tarkoitetaan ja miten voit tuoda omat ominaisuutesi parhaiten esiin.

2. Soveltuvuuskoetilanne ja pysäkit haltuun harjoittelemalla

”Tuntui, että aika paljon vaadittiin jo ennakko tietämystä opettajan työstä ja opetustilanteissa toimimisesta. Minulla aika meinasi loppua kesken pysäkeillä”

Mitä teet jos haastattelija esittää vaikean kysymyksen tai kyseenalaistaa mielipiteesi? Tai miten luulet kokeessa mitattavan seuraavia opettajan ominaisuuksia: Metakognitiiviset taidot, resilienssi, kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen tai omien uskomuksien tiedostaminen?

Kurssilla harjoittelet autenttisesti erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja haastattelijoiden kanssa soveltuvuuskoetilannetta moneen kertaan. Apunasi ovat aiempina vuosien kokeiden tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia tilanteita.

Itsearvioinnin sekä opettajan antaman palautteen avulla kehität ja löydät eri tilanteisiin sopivia uusia toimintatapoja sekä tuot esiin oman opettajuutesi pohdintaa. Tutuksi tulevat soveltuvuuskokeen eri työskentelytavat mm. pysäkkityöskentely ja sen aikarajat.

Etsi itsellesi sopiva valmennuskurssi

3. Tiedosta omien vuorovaikutustaitojen merkitys

Opettajan työ perustuu mitä suuremmassa määrin ihmistuntemukselle, sosiaalisuudelle ja vuorovaikutustaidoille. Niinpä näillä ominaisuuksilla ja sanattomalla viestinnällä, on suuri merkitys millaisen vaikutelman luot itsestäsi ja vahvuuksistasi lyhyessä ajassa soveltuvuuskoetilanteessa.

Kurssilla opit tiedostamaan omat roolisi ryhmässä, harjoittelet vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta sekä kuinka tuot omat mielipiteesi esiin vakuuttavasti ja perusteellisesti.

4. Itsevarmuus – hallitse tilanne ja jännitys

Jokainen tuntee tilanteen, jolloin jännitys on kasvanut niin suureksi, ettei ole saanut tuotua osaamistaan esiin tai saanut sanottua mitä olisi halunnut.

Kurssilla et saa valmiita vastauksia suuhusi, joita toistaisit soveltuvuustilanteessa. Sen sijaan sinulle esitetään paljon kysymyksiä, joita mietit ja joihin etsit vastauksia itsestäsi, opettajan antamista alan liittyvistä ajankohtaisista lähteistä ja joita täydennetään yhdessä pohtien. Oma itsevarmuus syntyy tiedostamisesta sekä esiintymistilanteiden harjoittelusta, joihin kurssi perustuu.

”Soveltuvuuskurssin suurin hyöty oli varmuus. Kurssilla vahvistettiin ja varmistettiin ajatusta vahvuuksistani ja siitä, missä juuri minä olen hyvä. Tulin kurssille arkana ja pelokkaana, nyt lähden täältä itsevarmuutta uhkuen. Oma rohkeus kasvoi harjoitustilanteiden ja saamani palautteen avulla.”

Ilmoittaudu kursseillemme ja menesty valintakokeessa!

 

Ota yhteyttä

Tytti Luuri
Valmennusjohtaja, KM
Puhelin: 020 7280 363
Vastuualueet: oikeustiede, logopedia, valtiotieteet, kielten abikurssit, opinto-ohjaajien palvelut, stipendit, laskutus, asiakaspalvelu
tytti.luuri@valmennuskeskus.fi