VAKAVA aineistokoe Online 2022

kaupunki
Etäopetus
kurssin laajuus
38 ot
38 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
405
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Kurssilaistemme pyynnöstä pidämme valikoimassa jatkossakin kokonaan toteutettavaan online -etäkurssin! Tälle kurssille voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Samalla saat valmiiksi aikataulutetun opetuksen, opettajan ja tutorin avun sekä muiden osallistujien vertaistuen.

Vaikka aineistopohjaiseen VAKAVA -kokeeseen ei voi suoraan valmistautua sisällöllisesti, kuitenkin aineistojen käsittelyä ja aineistokoetekniikkaa voi harjoitella monipuolisesti etukäteen. Online -kurssimme soveltuu kaikille VAKAVA -kokeeseen osallistuville hakijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta tieteellisten tekstinkäsittelytaitoihin.

VAKAVA -aineistokokeessa testataan yliopisto-opinnoissa vaadittavia akateemisia taitoja, joita ovat mm. tieteellisen tekstin, taulukoiden ja tutkimusten lukutekniikka, sisällön sekä tutkimustulosten ymmärtäminen, taito erottaa ja poimia olennainen tieto lyhyessä ajassa epäolennaisen joukosta, kokeen ajanhallinta sekä vastaustaktiikka.
 

Online-kurssilla

  1. seuraat opetusta suorana lähetyksenä Teams -verkkoalustan kautta. Alusta mahdollistaa molemmin puoleisen vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaiden välillä kuvan, mikrofonin ja chatin välityksellä. Alustalla voit myös keskustella yhdessä pienryhmissä muiden kurssilaisten kanssa. Huomaa, että online videosta ei jää tallennetta. Jos et pääse osallistumaan livelähetykseen, voit katsoa vastaavan sisällön Koti -kurssin opetusvideoista.
  2. syvennät osaamistasi Koti -kurssin opetusvideoilla,
  3. voit kysyä opettajalta apua live -opetuksen aikana,
  4. harjoittelet sähköisiä aineistotehtäviä sekä
  5. harjoittelet aineistokoetaitojasi sähköisillä harjoituspääsykokeilla. 

Kurssin sisältö

1. Sähköinen oppimisympäristö

Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit ja Koti -kurssin opetusvideot. Oppimisympäristön tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Aikataulu ladataan sivustolle noin kaksi viikkoa ennen kummankin kurssiosuuden alkua.

2. VAKAVAnetti (käytössä 1.2. alkaen)

Voit aloittaa harjoittelun VAKAVAnetissä jo ennen kurssia helmikuun alusta lähtien. VAKAVAnetti sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat hyvänä ennakkoharjoitteluna ennen kurssia. Harjoitusten avulla voit testata tämän hetkisiä aineistotaitojasi ja paneutua kurssilla tarkemmin niihin kohtiin, jotka kaipaavat vahvistusta.

3. VAKAVA -aineistokoekurssin online -opetus ja harjoitukset (38 oppituntia)

Online -kurssilla harjoittelet asiantuntevan opettajamme ohjauksessa kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoituksia. Harjoitukset ovat sähköisiä. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä.

4. Koti –kurssin opetusvideot (käytössä 1.4. alkaen)

Saat käyttöösi Koti -kurssin opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin omalla kurssillasi. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan, koska katselukertojen määrää ei ole rajoitettu. Videot ovat käytössäsi pääsykokeeseen asti ja ne toimivat tietokoneella sekä mobiililaitteilla.

5. Harjoituspääsykokeet 

Aineistoharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu kaksi sähköistä harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

6. Tutorointi 

Online -kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten. Tutor –kerrat järjestetään noin kerran viikossa.

7. Kurssitakuu

Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.

 

Ajankohta: 9.4.-21.5.2022 välisenä aikana yhteensä seitsemän kertaa. Opetus viikonloppuisin la/su klo 10-15 ja arki-iltaisin klo 16.30/17-20.30. 

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: 405 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot 

Kurssin laajuus: 38 oppituntia + VAKAVAnetti + VAKAVA KOTI -kurssin opetusvideot ja tutorointi.