Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Online 2022

Kurssisisällöt ja pääsykoetyyppiset pysäkkihaastattelut valmistavat sinut perusteellisesti opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeen haastatteluun, jonka arviointi perustuu MAP -malliin.

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Online 2022

kaupunki
Etäopetus
kurssin laajuus
24 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
275
Frendi- ale
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

ilmoittaudu tästä

Toivottu soveltuvuusharjoitusten online -etämahdollisuus säilyy edelleen valikoimassamme! Pääset harjoittelemaan soveltuvuuskokeessa vaadittavia taitoja ja pysäkkihaastatteluja kokeneen opettajamme ohjauksessa mistä tahansa paikkakunnalta.

Kaikki todistusvalinnalla tai VAKAVA -kokeella 2. vaiheeseen valitut, eri opettajankoulutusohjelmiin hakevat, osallistuvat soveltuvuuskokeen. 

Tämä soveltuvuusosuuteen valmistava kurssikokonaisuus toteutetaan online -etäopetuksena. Käytössä olevalla, molemmin puoleisen vuorovaikutuksen mahdollistavalla Teams -verkkoalustalla harjoittelet MAP -mallin mukaisia haastattelutilanteita sekä aiempien vuosien kokeiden tyyppisiä tehtävänantoja ja saat palautetta opettajalta. Voit osallistua opetukseen oman laitteesi mikrofonin ja kameran välityksellä ja esittää lisäksi kysymyksiä chatin kautta.

Online -etäkurssilla seuraat ja osallistut opetukseen suorassa lähetyksessä. Lähetyksestä ei jää tallennetta katsottavaksi, joten on tärkeää osallistua jokaiselle kurssikerralle.

Itsearvioinnin sekä opettajan antaman palautteen avulla kehität ja löydät eri tilanteisiin sopivia uusia toimintatapoja, tuot esiin ja opit sanallistamaan motivaatiotasi, hakeutumista alalle, omia toimintamalleja sekä oman opettajuuden pohdintaa. Ennen soveltuvuuskoetta teet jo monta vastaavaa harjoitusta, joiden aikana tulee tutuksi pysäkkityöskentely ja sen aikarajat.


Kurssin sisältö

1. MAP -malli

Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. 

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi 
  • Millaisia opettajia haetaan 
  • Oma sisältötieto 
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet 
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen 
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. 

2. Käytönnönharjoitukset

Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

3. Tutorointi 

Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten.

Ajankohta: 28.5.-11.6.2022 välisenä aikana. Opetus arkisin klo 16/17 alkaen sekä viikonloppuna klo 10 alkaen. Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: 275 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon ja haluat keskeyttää kurssin tulosten tultua, hyvitämme puolet soveltuvuuskurssiosuuden hinnasta.

Kurssin laajuus: 24 ot