VAKAVA aineistokoe + soveltuvuus, Online 2022

kaupunki
Etäopetus
kurssin laajuus
62 ot
38 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
615
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Kurssilaistemme pyynnöstä pidämme valikoimassa jatkossakin kokonaan toteutettavaan online -etäkurssikokonaisuuden! Tälle kurssille voit osallistua miltä tahansa paikkakunnalta. Samalla saat valmiiksi aikataulutetun opetuksen, opettajan ja tutorin avun sekä muiden osallistujien vertaistuen.

Kurssikokonaisuutemme sisältää VAKAVA aineistokoekurssin sekä soveltuvuuskurssin. Se on suunniteltu kaikkiin opettajankoulutusohjelmiin hakeville. 

Online -etäkurssilla seuraat ja osallistut opetukseen suorassa lähetyksessä. Lähetyksestä ei jää tallennetta katsottavaksi, joten on tärkeää osallistua jokaiselle kurssikerralle. Jos et pääse osallistumaan kaikille kerroille, voit katsoa vastaavan kokonaisuuden ja tehdä harjoitukset itsenäisesti VAKAVA Koti -kurssilta.

Käytössä olevalla, molemmin puoleisen vuorovaikutuksen mahdollistavalla Teams -verkkoalustalla, voit esittää opettajalle kysymyksiä oman mikrofonin tai chatin kautta opetuksen aikana, kuten tekisit luokkaopetuksessakin. Tutor -kerrat pidetään vastaavalla tavalla. 

Vaikka aineistopohjaiseen VAKAVA -kokeeseen ei voi suoraan valmistautua sisällöllisesti, kuitenkin aineistojen käsittelyä ja aineistokoetekniikkaa voi harjoitella monipuolisesti etukäteen. Kurssimme soveltuu kaikille VAKAVA -kokeeseen osallistuville hakijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta tieteellisten tekstinkäsittelytaitoihin.

Soveltuvuuskurssilla harjoittelet soveltuvuuskoetilannetta autenttisesti erilaisten MAP-pohjaisten tehtävien avulla moneen kertaan. Kurssilla tehdään aiempien vuosien kokeiden tyyppisiä tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia MAP -malliin pohjautuvia tilanteita. 

 

Kurssin sisältö

1. Sähköinen oppimisympäristö

Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit ja Koti -kurssin opetusvideot. Oppimisympäristön tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Aikataulu ladataan sivustolle noin kaksi viikkoa ennen kummankin kurssiosuuden alkua.

2. VAKAVAnetti (käytössä 1.2. alkaen)

Voit aloittaa harjoittelun VAKAVAnetissä jo ennen kurssia helmikuun alusta lähtien. VAKAVAnetti sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat hyvänä ennakkoharjoitteluna ennen kurssia. Harjoitusten avulla voit testata tämän hetkisiä aineistotaitojasi ja paneutua kurssilla tarkemmin niihin kohtiin, jotka kaipaavat vahvistusta.

3. VAKAVA -aineistokoekurssin opetus ja sähköiset harjoitukset (38 oppituntia)

Kurssilla harjoittelet kokeneen ja  asiantuntevan opettajamme ohjauksessa kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoituksia. Harjoitukset ovat sähköisiä. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä.

4. Koti –kurssin opetusvideot (käytössä 1.4. alkaen)

Saat käyttöösi Koti -kurssin opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin omalla kurssillasi. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan, koska katselukertojen määrää ei ole rajoitettu. Videot ovat käytössäsi pääsykokeeseen asti ja ne toimivat tietokoneella sekä mobiililaitteilla.

5. Harjoituspääsykokeet 

Aineistoharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu kaksi sähköistä harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

6. Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset (24 oppituntia)

Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. 

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. 

Jokaisella kerralla tehdään pääsykokeen tyyppisiä soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on keskeinen osa kurssia ja omaa kehittymistä.

7. Tutorointi 

Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, joka motivoi ja antaa tärkeitä ja omakohtaisia neuvoja valmistautumisen tueksi sekä koetilannetta varten. Tutor –kerrat järjestetään noin kerran viikossa.

8. Kurssitakuu

Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.


Ajankohta: 

VAKAVA -aineistokoekurssi 9.4.-21.5.2022, yhteensä seitsemän kertaa. Opetus viikonloppuisin la/su klo 10-15 ja arkisin klo 17-20.30.
Soveltuvuuskurssi 28.5.-11.6.2022. Opetus arkisin klo 17 ja viikonloppuna klo 10 alkaen. 

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: Yhteishinta molemmille kursseille 615 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot  Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon ja haluat keskeyttää kurssin tulosten tultua, hyvitämme puolet soveltuvuuskurssiosuuden hinnasta.

Kurssin laajuus: 62 oppituntia (VAKAVA aineistokoe 38 ot ja soveltuvuusharjoitukset 24 ot) + VAKAVA Koti -kurssin opetusvideot ja tutorointi sekä VAKAVAnetin 5 harjoituskoetta.