Opettajankoulutus: Soveltuvuusharjoitukset Koti 2022

Hyödyllinen ja edullinen valmentautumispaketti, joka sopii kaikille MAP -malliseen opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeeseen osallistuville.

Opettajankoulutus: Soveltuvuusharjoitukset Koti 2022

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
10 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
120
Frendi- ale Opetus- video
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssi sisältää opetusvideon.

ilmoittaudu tästä

Kokenut opettajamme on rakentanut opettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen valmentautumista tukevan perusteellisen kokonaisuuden, jonka avulla saat tietoa soveltuvuuskokeesta ja siinä tarvittavista taidoista. Kurssisisällöt ja harjoitukset perustuvat Moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Kokonaisuus sopii kaikkiin opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville.

Kokonaisuus toteutetaan opetusvideoina ja itsenäisinä tehtävinä, joiden avulla pääset harjoittelemaan monipuolisesti soveltuvuuskokeen haastattelussa usein esiin nousevia teemoja mm. kuinka tuot esiin ja sanallistat motivaatiotasi, perusteluja hakeutua alalle, pohdit omaa opettajuuttasi, omia vahvuuksia sekä kykyä nähdä muissa esiintyviä vahvuuksia, arvioit kuinka toimisit erilaisissa tilanteissa ja ratkot ongelmia sekä miten tulkitset erilaisia tunnetiloja. 
 

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset Koti -kurssin sisältö

Koti -kurssi koostuu viidestä kokonaisuudesta ja jokaiseen kokonaisuuteen kuuluvista harjoituksista:

1. Millainen soveltuvuuskoe on, mitkä ovat sen valintaperusteet, MAP -malli, miksi soveltuvuuskoe järjestetään.

2. Mitä soveltuvuus on ja mitä soveltuvuuskokeessa pyritään havainnoimaan, millaista opettajan työ on ja millaisia opettajia nykykoulu tarvitsee sekä millaisia opettajia haetaan, koulutettavuus alalle ja edellytykset omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja.

3. Haastattelutilanne ja pysäkit: haastattelun peruskysymyksiä ja niihin vastaaminen, vuorovaikutus ja keskustelussa vaadittavat taidot.

4. Omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen ja itsensä tunteminen, sanaton viestintä, jännityksen hallinta.

5. MAP-malliin perustuvia pysäkkitehtäviä ja niihin liittyviä pohdintoja.

 

Laajuus: 10 oppituntia, joka sisältää opetusvideot, itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja itseopiskelumateriaalin.

Sähköinen oppimisympäristö Moodle: Materiaalit löytyvät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.

Hinta: 120 euroa. Tarkemmat maksutiedot