VAKAVA aineistokoe + soveltuvuus, Tampere 2021

kaupunki
Tampere
kurssin laajuus
62 ot
38 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
665
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Lue tästä: Näin huolehdimme turvallisuudesta lähiopetuskursseillamme!

Kurssikokonaisuutemme sisältää VAKAVA aineistokoekurssin sekä soveltuvuuskurssin. Kokonaisuus on suunniteltu kaikille opettajankoulutusohjelmiin hakeville, jotka tarvitsevat vahvistusta tieteellisten tekstinkäsittelytaitoihin VAKAVA -koetta varten sekä harjoitusta soveltuvuuskoetilanteeseen.

Vaikka aineistopohjaiseen VAKAVA -kokeeseen ei voi suoraan valmistautua sisällöllisesti, kuitenkin aineistojen käsittelyä ja aineistokoetekniikkaa voi harjoitella monipuolisesti etukäteen. Kurssimme soveltuu kaikille VAKAVA -kokeeseen osallistuville hakijoille, jotka tarvitsevat vahvistusta tieteellisten tekstinkäsittelytaitoihin. Kevään 2020 kurssimme harjoitukset ja kysymystyypit olivat hyvin samankaltaisia kuin VAKAVA -aineistokokeessa. Koronakevään muutoksista huolimatta tämän kurssikokonaisuuden käyneistä Tampereen kurssilaisistamme 40% sai opiskelupaikan!

Soveltuvuuskurssilla harjoittelet soveltuvuuskoetilannetta autenttisesti erilaisten ryhmäkokoonpanojen kanssa moneen kertaan. Apunasi ovat aiempina vuosien kokeiden tyyppisiä tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia MAP -malliin pohjautuvia tilanteita.
 

Kurssin sisältö

1. Sähköinen oppimisympäristö

Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä löydät kurssin käytännöntiedot, aikataulun, materiaalit ja opetusvideot. Oppimisympäristön tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisen jälkeen. Aikataulun ladataan sivustolle noin kaksi viikkoa ennen kummankin kurssiosuuden alkua.

2. VAKAVAnetti

Voit aloittaa harjoittelun VAKAVAnetissä jo ennen kurssia helmikuusta lähtien. VAKAVAnetti sisältää 5 aineistoharjoitusta, jotka toimivat hyvänä ennakkoharjoitteluna ennen kurssia.

3. VAKAVA -aineistokoekurssin opetus ja harjoitukset (38 oppituntia)

Kurssilla harjoittelet asiantuntevan opettajamme ohjauksessa kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoitus. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä. 

4. Koti –kurssin opetusvideot 

Saat käyttöösi Koti -kurssin opetusvideot, joilla käydään läpi samat aihealueet kuin lähiopetuksessa. Videot tarjoavat mahdollisuuden kerrata asioita ja katsoa vaikeimmilta tuntuvien asioiden opetusta useampaan kertaan, koska katselukertojen määrää ei ole rajoitettu. Videot ovat käytössäsi pääsykokeeseen asti ja ne toimivat tietokoneella sekä mobiililaitteilla.

5. Harjoituspääsykokeet 

Aineistoharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

6. Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset (24 oppituntia)

Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. 

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. 

Jokaisella kerralla tehdään soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on tärkeä osa kurssia ja omaa kehittymistä.

7. Tutorointi 

Kurssilla on mukana alaa opiskeleva tutor, jolta kuulet tärkeitä, omakohtaisia kokemuksia koetilanteesta ja valmistautumisesta. Kurssitutor motivoi ja antaa henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutor –kerrat järjestetään kurssipaikalla noin kerran viikossa pääsääntöisesti kurssipäivinä ennen opetuksen alkua. 

8. Kurssitakuu

Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan.


Ajankohta: 

VAKAVA -aineistokoekurssi 17.4.-22.5.2021, yhteensä seitsemän kertaa. Opetus arkisin klo 17-20.30 ja muutamana viikonloppuna klo 10-15.  
Soveltuvuuskurssi 29.5.-12.6.2021. Opetus arkisin klo 17 ja viikonloppuna klo 10 alkaen. 

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: Yhteishinta molemmille kursseille 665 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot  Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon, palautamme pakettihinnasta soveltuvuuskurssin osuuden. 

Kurssin laajuus: 62 oppituntia (VAKAVA aineistokoe 38 ot ja soveltuvuusharjoitukset 24 ot) + VAKAVA KOTI -kurssin opetusvideot ja tutorointi sekä VAKAVAnetin 5 harjoituskoetta.