Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Helsinki 2021

Täynnä! Tutustu Soveltuvuusharjoitukset koti -kurssiimme. Voit ilmoittautua myös varapaikalle, mikäli kurssille tulee peruutuksia.
Kurssisisällöt ja harjoitukset perustuvat uuteen opettajan osaamisen malliin, jonka pohjalta soveltuvuuskokeita on yhtenäistetty ja uudistettu.

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset, Helsinki 2021

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
28 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
320
Frendi- ale
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

Lue tästä: Näin huolehdimme turvallisuudesta lähiopetuskursseillamme!

Kaikki todistusvalinnalla tai VAKAVA -kokeella 2. vaiheeseen valitut, eri opettajankoulutusohjelmiin hakevat, osallistuvat soveltuvuuskokeen. 

Kurssilla harjoittelet autenttisesti erilaisten ryhmäkokoonpanojen ja haastattelijoiden kanssa soveltuvuuskoetilannetta moneen kertaan. Apunasi ovat aiempina vuosien kokeiden tyyppisiä tehtävänantoja, haastattelukysymyksiä ja opettajiemme kehittämiä vastaavia MAP -malliin pohjautuvia tilanteita.

Itsearvioinnin sekä opettajan antaman palautteen avulla kehität ja löydät eri tilanteisiin sopivia uusia toimintatapoja, tuot esiin ja opit sanallistamaan motivaatiotasi, hakeutumista alalle, omia toimintamalleja sekä oman opettajuuden pohdintaa. Ennen soveltuvuuskoetta teet jo monta vastaavaa harjoitusta, joiden aikana tulee tutuksi pysäkkityöskentely ja sen aikarajat.

Kurssin sisältö

1. MAP -malli

Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina. 

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi 
  • Millaisia opettajia haetaan 
  • Oma sisältötieto 
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet 
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen 
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. 

2. Käytönnönharjoitukset

Jokaisella kerralla tehdään soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on tärkeä osa kurssia ja omaa kehittymistä.

3. Tutorointi 

Kurssilla on myös alaa opiskeleva tutor, jolta kuulet tärkeitä, omakohtaisia kokemuksia koetilanteesta ja valmistautumisesta. Kurssitutor motivoi ja antaa henkilökohtaisia ohjeita soveltuvuuskoetta varten.

Ajankohta: 29.5.-12.6.2021 välisenä aikana. Opetus arkisin klo 17 alkaen sekä viikonloppuna klo 10 alkaen. Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kurssin alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

HUOM! Aikataulu on alustava ja se tarkentuu valintakoevaatimusten, -sisällön ja valintakoepäivämäärän julkaisun jälkeen.

Hinta: 320 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot HUOM! Voit perua kurssin maksutta, mikäli et tule kutsutuksi VAKAVA -kokeen jälkeen soveltuvuusosuuteen.

Kurssin laajuus: 28 ot