Kasvatustiede ja opettajankoulutus - kurssilaisten kommentteja

"Opettaja antoi todella paljon hyvää ja yksityiskohtaista palautetta, jonka ansiosta pystyi oikeasti kehittämään itseään."

Opiskelijoiden kommentteja Helsingin kurssilta:

"Opettaja oli perehtynyt pääsykoemateriaaliin hyvin, pystyi vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Hyvin jäsennetyt muistiinpanot."

"Selkeä, rauhallinen ja monipuolinen opetustyyli."

"Opettaja toi keskeiset ja tärkeät asiat hyvin esille ja opetti hyvin. Hyvät slaidit ja paljon monipuolisia tehtäviä."

"Vaikeiden käsitteiden avaaminen, käsitekartat oikein hyvää, Alias -peli oikein hyvä!"

"Diat oli loistavia!"

"Oli todella hyvä, rakentavaa palautetta antava, motivoiva ja eteenpäin vievä kurssi. Kiitos!"

"Kurssi antoi niin paljon eväitä, että kuvittelisin meillä kurssilaisilla olevan etulyöntiasema soveltavassa osiossa."

"Paljon käytännön harjoituksia."

"Todella asiallinen ja empaattinen opetustyyli, osasi hyvin samaistua kurssilaisten mahdollisiin jännitystiloihin tulevaa koetta kohtaan ja antoi todella hyviä vinkkejä!"

"Opettaja antoi todella paljon hyvää ja yksityiskohtaista palautetta, jonka ansiosta pystyi oikeasti kehittämään itseään."

"Opettaja puhui hyvin ja selkeästi, keskitti minua oleellisiin asioihin." 


Opiskelijoiden kommentteja Turun kursseilta:  

"Opettaja loi luokkaan rennon, mutta samalla ahkeran ilmapiirin. Tiesi paljon ja osasi kannustaa."

"Kurssilla tosi monipuoliset tehtävät, harjoitukset, perusteellinen palautteenanto ja kannustus."

"Opettaja osasi opettaa hyvin miten soveltuvuuskokeessa tulisi toimia ja miten "heikkouksia" voisi harjoitella."

"Opettaja oli kannustava eikä yrittänyt olla suuri auktoriteetti vaan keskittyi olennaiseen eli kurssilaisten ohjaamiseen."

"Materiaaleissa oli paljon mielenkiintoisia ja hyödyllisiä asioita; erityisesti matikkalaskut auttoivat."


Opiskelijoiden kommentteja Tampereen kursseilta:  

"Tulin joka kerta hyvällä mielellä ja innostuneena kurssille"

"Opettajan muistiinpanot olivat aina hyviä ja selkeitä. Opettaja kysyi aina onko meillä jotain kysyttävää ja häneltä uskalsi kysyä. Innosti kun opetus oli vaihtelevaa."

"Vaikeat asiat käytiin perusteellisesti läpi ja kysymyksiin sai aina vastauksen."

"Opettaja oli suunnitellut hyvät harjoitukset. Mikään ei tuntunut "turhalta"."

"Osaava ja kannustava. Huomasi, että ope tietää mistä puhuu."


Opiskelijoiden kommentteja Jyväskylän kursseilta:  

"Perusteellinen ongelmien ja vaikeiden asioiden selvitys, innostaminen, panostus ja omistautuminen auttamiseen."

"Opettaja oli oikeasti kiinnostunut siitä, että oppilaat ymmärtää asiat."

"Opetus oli tosi innostavaa ja tarjosi monipuolisia tehtäviä ja materiaaleja."

"Opettaja oli valmistautunut jokaiseen tuntiin hyvin ja hän osasi selittää asiat selkeästi ja kiinnostavasti."