Kasvatusalan pääsykoe

Kasvatustieteen opiskelijoista 40% valitaan edelleen valintakokeen kautta. Opettajavalintojen viimeisenä vaiheena on soveltuvuuskoe, johon kaikkien tulee osallistua. Molempiin vaiheisiin voi ja kannattaa ennakkoon valmistautua hyvin.

Valintakoetiedot 2020


VAKAVA –koe pidetään 23.4.2020 klo 13-16.

VAKAVA -kokeessa arviodaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa vaadittavia akateemisia opiskelutaitoja. (Katso lisää Miksi valmennuskurssille -sivustolta mitä akateemisilla taidoilla tarkoitetaan). Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon eikä sitä varten julkaista erillistä ennakkomateriaalia. 

Opettajankoulutukseen hakevien soveltuvuuskoe järjestetään kaikilla paikkakunnilla 9.-11.6.2020. Soveltuvuuskokeen kutsutaan 60% yo-todistuksen ja 40% VAKAVA -kokeen perusteella. Mikäli tulet kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen, osallistut kokeeseen yhtenä päivänä. Koepäivä ilmoitetaan koekutsun yhteydessä. Kutsut soveltuvuuskokeeseen lähetetään 27.5.2020.

Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin ei ole soveltuvuuskoetta vaan 60% opiskelijoista valitaan todistuspisteiden ja 40% VAKAVA -kokeen perusteella. 

Hyväksytyiltä edellytetään vähintään 30% VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Todistusvalinnalla hyväksyttävät

Mikäli olet ylioppilas tai suorittanut vastaavan tutkinnon, voit halutessasi hakea pelkässä todistusvalinnassa suorittamatta VAKAVA-koetta. Ylioppilaskirjoitusten tulokset kuitenkin julkaistaan vasta VAKAVA-kokeen jälkeen, joten et tiedä todistusvalinnan tulostasi ennen VAKAVA-koetta.

Todistusvalinnan perusteella yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiksi hyväksyttävien / opettajankoulututuksen soveltuvuuskokeeseen hyväksyttävien minimipisterajat vaihtelevat koulutusohjelmakohtaisesti. 

Pisteitä voi saada neljästä aineesta, jotka ovat: äidinkieli, matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi ainereaali ja yksi kieli. Tarkemmat pisteytystaulukot löydät Opintopolun etusivulta.


VAKAVA -kokeella soveltuvuuskokeeseen hyväksyttävät

Hakija on mukana VAKAVA-koevalinnassa osallistumalla VAKAVA-valintakokeeseen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin kasvatusalan valintayhteistyössä mukana oleviin kohteisiin.

Mikäli hakijalla ei ole yo-tutkintoa tai vastaavaa, hän voi hakea soveltuvuuskoevaiheeseen ainoastaan VAKAVA-kokeella.

Voidakseen tulla kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen perusteella, hakijan on saatava vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

Soveltuvuuskoe

Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseen ensimmäisen vaiheen menestyksestä riippuen. Kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman hakuprioriteetin mukaan, johon hakija kutsutaan. Koe suoritetaan vain kerran, ja sen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on kutsuttu.

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–120 pistettä. Kokeessa on viisi osa-aluetta. Kokeen kukin osa pisteytetään asteikolla 0–24. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on saatava kokeesta vähintään 50 pistettä siten, että kustakin osasta tulee saada vähintään 4 pistettä. Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu Moniulotteisen osaamisen prosessimalliin (MAP). Tutustu malliin täältä: MAP -malli

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Valintakoeanalyysit ja info-vidot

Tutustu VAKAVA ja soveltuvuusosuuden valintakoeinfovideoihin sekä opettajamme tekemiin VAKAVA -valintakoeanalyyseihin: Videot -sivustolla

VAKAVA -valintakoeanalyyseissä käydään läpi eri vuosien tehtävätyyppejä, koetaktiikkaa ja millaista osaamista kokeessa on edellytetty. Kevään 2018 ja 2019 analyysivideoissa analysoidaan myös aineistokoeosiota sekä sen suoristustekniikkaa.

Aiempien vuosien valintakokeet

Voit tutustua aiempien vuosien VAKAVA -kokeiden kysymyksiin, aineisistotehtäviin ja pisteytykseen täältä: Edellisten vuosien VAKAVA -kokeet 

 

Koulutusohjelmakohtaiset linkit Opintopolussa

Tästä Kasvatustieteen koulutusohjelmakohtaiset -linkistä pääset suoraan Opintopolun -sivustolle, josta löydät kootusti eri yliopistojen kasvatustieteen ja eri opettajankoulutuksen kandidaatti + maisterikoulutusohjelmat, tarkemmat haku- ja valintakoetiedot. Tiedot päivittyvät sitä mukaa, kun kukin yliopisto päivittää sivustoa.