Olethan jo ilmoittautunut oikisinfoon?

Kasvatusalan eli kasvatustieteiden ja luokanopettajan pääsykoe

Kasvatustieteen opiskelijoista 40% valitaan pääsykokeen kautta. Opettajankoulutusohjelmien pääsykokeen osana on viimeisenä vaiheena opettajavalintojen soveltuvuuskoe, johon kaikkien tulee osallistua. Molempiin vaiheisiin voi ja kannattaa ennakkoon valmistautua hyvin.

Kasvatusalan eli kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen pääsykoe 2021

Katso VAKAVA - ja soveltuvuuskokeen infovidot tästä: Valintakoeinfovideot 2021 

Valintamenettely

Kasvatustieteen opiskelijoista 60% valitaan todistusvalinnalla ja 40% valitaan pääsykokeen kautta.

Opettajankoulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkivien koevaihe on kaksiosainen. Ensimmäinen koevaihe on aineistopohjainen VAKAVA -koe ja toisena vaiheena on soveltuvuuskoe. VAKAVA -kokeessa parhaiten menestyneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Myös todistusvalinnalla opettajankoulutusohjelmiin pyrkivien tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen.

Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkiville koe on yksiosainen. He tekevät VAKAVA -kokeen.

Kevään 2021 valintakoepäivämäärät

VAKAVA -koe järjestetään digitaalisena yliopiston osoittamissa tiloissa torstaina 27.5.2021 klo 9-12. Tarvitset kokeeseen oman kannettavan tietokoneen, virtajohdon, voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen sekä QR-koodin sisältävän tunnisteen, joka lähetetään hakijoille tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Soveltuvuuskokeet pidetään 16.-18.6.2021. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä. Koepäivä ilmoitetaan koekutsun yhteydessä, joka lähetetään sähköpostitse viimeistään 9.6. Koepäivää ei voi vaihtaa. Soveltuvuuskokeet pidetään etähaastatteluina.

 

Todistusvalinta

Mikäli olet ylioppilas tai suorittanut vastaavan tutkinnon, olet automaattisesti mukana todistusvalinnassa. Voit halutessasi hakea pelkässä todistusvalinnassa suorittamatta VAKAVA-koetta. 

Todistusvalinnan perusteella yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiksi hyväksyttävien / opettajankoulututuksen soveltuvuuskokeeseen hyväksyttävien minimipisterajat vaihtelevat koulutusohjelmakohtaisesti. Minimipisterajat löydät opintopolusta jokaisen koulutusohjelman kohdalta.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada neljästä aineesta, jotka ovat:

  • äidinkieli
  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • yksi ainereaali
  • yksi kieli.

Tasapistesäännöt

Todistusvalinnassa tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti äidinkielestä ja toissijaisesti matematiikasta saatujen pisteiden perusteella. 

Todistusvalinnan lähtöpistetaulukon löydät Opintopolusta


Todistusvalinnan pisterajat 2020

Keväällä 2020 koronaviruksen vaikeuttaessa opiskelijavalintoja, todistuksella valittavien osuutta kasvatettiin poikkeuksellisesti 60 prosentista 80 prosenttiin ja todistusvalinnan kynnysehdoista luovuttiin. Näin ollen todistuvalinnan perusteella hyväksyttävien pisterajat tulee keväällä 2021 olemaan huomattavasti viime keväistä korkeammat.

Alla olevasta taulukosta löydät todistusvalinnan pisterajat. Linkin alta löydät todistusvalinnan lisäksi kasvatustieteen koulutusohjelmien ainekohtaiset tasapistekriteerit ja koepisterajat: 2020 pisterajat 
 

Koulutusohjelma Kaupunki Ensikertalaiset Kaikki hakijat
Luokanopettaja Helsinki 70,9 84,1
Luokanopettaja Helsinki, ruotsinkielinen 50,9 73,1
Luokanopettaja Joensuu 58 57,4
Luokanopettaja Jyväskylä 73 72
Luokanopettaja Oulu 68,1 67,3
Luokanopettaja Rovaniemi 55 58,1
Luokanopettaja Tampere 80,6 80,1
Luokanopettaja Turku 75,6 76,3
Luokanopettaja Turku: Rauma 65 67,3
Luokanopettaja Åbo Akademi ei pisterajaa ei pisterajaa
Varhaiskasvatus Helsinki (3v.) 34,9 54,2
Varhaiskasvatus Helsinki, ruotsinkielinen (3v.) ei pisterajaa ei pisterajaa
Varhaiskasvatus Joensuu (3v.) ei pisterajaa ei pisterajaa
Varhaiskasvatus Joensuu (3+2v.) 25,7 29,9
Varhaiskasvatus Jyväskylä (3+2v) 43,6 46,1
Varhaiskasvatus Oulu (3+2v.) 42,1 51,7
Varhaiskasvatus Tampere (3v.) 48,1 58,9
Varhaiskasvatus Turku (3v.) 31,6 48,4
Varhaiskasvatus Åbo Akademi (3+2v) ei pisterajaa ei pisterajaa
Erityispedagogiikka Helsinki 75.4 86,7
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja Joensuu 68,7 65,8
Erityisopettaja Joensuu 53,6 52,9
Erityispedagogiikka Jyväskylä 70,5 70,5
Erityispedagogiikka Oulu 72,1 74,7
Erityisopettaja Åbo Akademi 59,9 43,2
Kotitalous Helsinki 49,8 70,4
Kotitalous Joensuu 20,7 29,9
Kotitalous Åbo Akademi 54 54
Käsityö Helsinki 33,5 71,2
Käsityö Joensuu ei pisterajaa ei pisterajaa
Käsityö Turku 22,4 43
Opinto-ohjaaja Joensuu 64,2 75
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Helsinki 74,6 97,1
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Helsinki, ruotsinkielinen 58,5 68,4
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Jyväskylä 77,2 80,7
Kasvatusalan koulutus Rovaniemi 62,9 62,9
Kasvatustieteet Oulu 78,2 79,9
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus Tampere 85,3 88
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Turku   83,5 94,1
Yleinen ja aikuiskasvatustiede Åbo Akademi 33,1 25,1

 

VAKAVA -kokeella soveltuvuuskokeeseen hyväksyttävät

Hakija on mukana VAKAVA-koevalinnassa osallistumalla VAKAVA-valintakokeeseen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin kasvatusalan valintayhteistyössä mukana oleviin kohteisiin.

Mikäli hakijalla ei ole yo-tutkintoa tai vastaavaa, hän voi hakea soveltuvuuskoevaiheeseen ainoastaan VAKAVA-pääsykokeella.

Voidakseen tulla kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen perusteella, hakijan on saatava vähintään 20% VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

VAKAVAkoe 2021

VAKAVA -kokeessa arviodaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa vaadittavia akateemisia opiskelutaitoja. (Katso lisää Miksi valmennuskurssille -sivustolta mitä akateemisilla taidoilla tarkoitetaan). Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon eikä sitä varten julkaista erillistä ennakkomateriaalia. 

VAKAVA-kokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa tai erityisjärjestelyjä vamman, sairauden tai muun erityisen syyn perusteella. Esimerkiksi, jos sinulla on lukemisen tai kirjoittamisen vaikeus, voit saada lisäaikaa valintakokeeseen. Tätä varten tulee toimittaa erillinen hakemus. Lisätietoa käytännöstä ja päivämääristä löydät VAKAVA -sivulta kohdasta yksilölliset järjestelyt sekä Opintopolusta koulutusohjelmien kohdalta

Soveltuvuuskoe 2021

Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun yhteen tai useampaan hakukohteeseen ensimmäisen vaiheen menestyksestä riippuen. Kokeen suorituspaikka ja kieli määräytyy korkeimman hakuprioriteetin mukaan, johon hakija kutsutaan. Koe suoritetaan vain kerran, ja sen pisteet huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on kutsuttu.

Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–120 pistettä. Kokeessa on viisi osa-aluetta. Kokeen kukin osa pisteytetään asteikolla 0–24. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on saatava kokeesta vähintään 40 pistettä siten, että kustakin osasta tulee saada vähintään 4 pistettä. Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin.  Lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Arviointi perustuu Moniulotteisen osaamisen prosessimalliin (MAP). Tutustu malliin täältä: MAP -malli

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Valintakoeanalyysit ja info-videot

Tutustu VAKAVA ja soveltuvuusosuuden valintakoeinfovideoihin sekä opettajamme tekemiin VAKAVA -valintakoeanalyyseihin: Videot -sivustolla

VAKAVA -valintakoeanalyyseissä käydään läpi aineistokokeen tehtävätyyppejä, koetaktiikkaa, suoritustekniikkaa ja millaista osaamista kokeessa on edellytetään.

Aiempien vuosien valintakokeet

Voit tutustua aiempien vuosien VAKAVA -kokeiden kysymyksiin, aineisistotehtäviin ja pisteytykseen täältä: Edellisten vuosien VAKAVA -kokeet

Koulutusohjelmakohtaiset linkit Opintopolussa

Tästä Kasvatustieteen koulutusohjelmakohtaiset -linkistä pääset suoraan Opintopolun -sivustolle, josta löydät kootusti eri yliopistojen kasvatustieteen ja eri opettajankoulutuksen kandidaatti + maisterikoulutusohjelmat, tarkemmat haku- ja valintakoetiedot.