Suomen parhaat AMK-kurssit: Eniten sisäänpääsijöitä ja kurssilaisia keväällä 2021!

Kasvatusalan eli kasvatustieteiden ja luokanopettajan pääsykoe

Kasvatustieteen opiskelijoista 40% valitaan pääsykokeen kautta. Opettajankoulutusohjelmien pääsykokeen osana on viimeisenä vaiheena opettajavalintojen soveltuvuuskoe, johon kaikkien tulee osallistua. Molempiin vaiheisiin voi ja kannattaa ennakkoon valmistautua hyvin.

Kasvatusalan eli kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen pääsykoe 2022

Tällä sivulla käsitellään VAKAVA-koetta ja soveltuvuuskoetta. Todistusvalinnasta voit lukea tarkemmin täältä.

Valintamenettely

Kasvatustieteen uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnalla ja 40 % pääsykoevalinnalla. Opettajankoulutusohjelmiin hakevat osallistuvat todistusvalinnan tai VAKAVA-kokeen jälkeen vielä soveltuvuuskokeeseen. 

Opettajankoulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkivien koevaihe on kaksiosainen. Ensimmäinen koevaihe on aineistopohjainen VAKAVA -koe tai todistusvalinta ja toisena vaiheena on soveltuvuuskoe. VAKAVA-kokeessa parhaiten menestyneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.

Yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin pääsykokeella pyrkiville koe on yksiosainen. He tekevät VAKAVA-kokeen.

Kevään 2022 valintakoepäivämäärät

VAKAVA -koe järjestetään yliopiston osoittamissa tiloissa perjantaina 27.5.2022 klo 9-12.

Soveltuvuuskokeet pidetään 15.-17.6.2022. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse lähetettävässä kutsussa. Koepäivää ei voi vaihtaa. 

VAKAVA-kokeella soveltuvuuskokeeseen hyväksyttävät

Hakija on mukana VAKAVA-koevalinnassa osallistumalla VAKAVA-valintakokeeseen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin kasvatusalan valintayhteistyössä mukana oleviin kohteisiin.

Mikäli hakijalla ei ole yo-tutkintoa tai vastaavaa, hän voi hakea soveltuvuuskoevaiheeseen ainoastaan VAKAVA-pääsykokeella.

Voidakseen tulla kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen perusteella, hakijan on saatava vähintään 20% VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.

VAKAVA-koe 2022

VAKAVA-koe mittaa akateemisia opiskeluvalmiuksia ja se perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Etukäteen julkaistavaa aineistoa ei ole. Kokeen tehtävät ovat monivalintoja.

Soveltuvuuskoe 2022

Soveltuvuuskokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan soveltuvuutta alalle. Soveltuvuuskokeella mitataan mm. koulutettavuutta, edellytyksiä omaksua alalla tarvittavia tietoja sekä sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Soveltuvuuskoe on haastattelu ja arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen malliin.

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Aiempien vuosien valintakokeet

Voit tutustua aiempien vuosien VAKAVA -kokeiden kysymyksiin, aineisistotehtäviin ja pisteytykseen täältä: Edellisten vuosien VAKAVA -kokeet