Opettajankoulutus: Soveltuvuuskoe itseopiskelumateriaali 2020

Materiaali valmentaa eri opettajankoulutusten eri soveltuvuuskokeisiin, joissa kokeen osana on haastattelu- tai ryhmätilanne.

Opettajankoulutus: Soveltuvuuskoe itseopiskelumateriaali 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
alkaa
päättyy
kurssin hinta
45
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Soveltuvuuskokeiden itseopiskelumateriaalimme valmentaa eri opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskokeisiin, mm. luokanopettajan, lastentarhaopettajan, kotitalousopettajan, erityisopettajan koulutusohjelmiin sekä kaikkiin muihin koulutusohjelmiin, joissa kokeen osana on haastattelu tai ryhmätilanne. 

Materiaalin hinta: 45 euroa + toimituskulut 15 euroa. Toimitus- ja maksutiedot  

Materiaali on saatavilla helmikuusta lähtien ja se lähetetään postitse. 

Itseopiskelumateriaalimme sisältää: 

  • tietoa ja kuvauksia eri opettajankoulutusohjelmien soveltuvuuskoetilanteista ja miksi soveltuvuuskoe järjestetään,
  • tietoa miten soveltuvuutta mitataan eri koetilanteissa ja millaisia opettajia haetaan,
  • tietoa mitä haastattelussa tapahtuu: motivaatio, koulutettavuus ja vuorovaikutus haastattelutilanteessa sekä esimerkkikysymyksiä,
  • tietoa mitä ryhmätilanteessa tapahtuu: kommunikointi ja sosiaaliset taidot ryhmätilanteessa, millainen on hyvä keskustelija ja alustaja sekä esimerkkejä ryhmätilanteista,
  • vinkkejä soveltuvuuskokeeseen valmistautumiseksi, mitä huomioida ja pyrkiä kehittämään omissa vuorovaikutustaidoissa sekä kuinka hallita jännitystä,
  • harjoituksia haastattelua ja ryhmätilannetta varten.