Opettajankoulutus: Soveltuvuusharjoitukset KOTI 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
8 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
120
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Frendi- ale Opetus- video
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssi sisältää opetusvideon.

ilmoittaudu tästä

Olemme valmistelleet opettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen valmentautumista tukevan kokonaisuuden. Kurssisisällöt ja harjoitukset perustuvat uuteen Moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP), jota on tutkittu ja kehitetty viime vuosina yliopistoissa ja jonka pohjalta soveltuvuuskokeita on kehitetty ja yhtenäistetty. Kokonaisuus sopii kaikkiin opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville. Kokonaisuus toteutetaan opetusvideoina ja itsenäisinä harjoituksina. Se sisältää mm. seuraavat teemat:

 • Perustietoa soveltuvuuskokeen valintaperusteista (MAP -malli)
  • Miksi soveltuvuuskoe järjestetään?
  • Mitä MAP -malli sisältää?
  • Mitä soveltuvuus on MAP -mallin mukaan?
  • Millaisia opettajia haetaan MAP -mallin avulla?
 • Soveltuvuuskokeen eri muodot: yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu / -tilanne, pysäkkityöskentely
 • Mitä soveltuvuustilanteessa arvioidaan?
 • Motivaatio ja koulutettavuus alalla
 • Mitä soveltuvuustilanteessa tapahtuu?
 • Ensivaikutelma
 • Esimerkkejä erilaisista tehtävänannoista ja kysymyksistä
 • Kysymyksiin vastaaminen ja vuorovaikutus
 • Omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen ja itsensä tunteminen
 • Sanaton viestintä
 • Itsenäisiä harjoituksia ja tehtäviä soveltuvuustilanteeseen valmistautumiseksi


Laajuus: 10 oppituntia, joka sisältää opetusvideot, itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja itseopiskelumateriaalin. Materiaalit löytyvät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä.

Hinta: 120 euroa (+ toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa). Tarkemmat maksutiedot 

Sähköisen oppimisympäristön tunnukset: Tunnukset lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.