Opettajankoulutus: Soveltuvuusharjoitukset KOTI 2020

kaupunki
Itseopiskelu
kurssin laajuus
8 ot
alkaa
päättyy
kurssin hinta
120
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Frendi- ale Opetus- video
x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssi sisältää opetusvideon.

ilmoittaudu tästä

Olemme valmistelleet opettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen valmentautumista tukevan kokonaisuuden. Kurssisisällöt ja harjoitukset perustuvat uuteen opettajan osaamisen malliin, jota on tutkittu ja kehitetty viime vuosina yliopistoissa ja jonka pohjalta soveltuvuuskokeita on kehitetty ja yhtenäistetty. Kokonaisuus sopii eri paikkakunnille pyrkiville ja se on käytössäsi pääsykokeeseen saakka. Kokonaisuus toteutetaan opetusvideoina ja itsenäisinä harjoituksina. Se sisältää mm. seuraavat teemat:

 • Perustietoa soveltuvuuskokeen valintaperusteista
  • Mitä soveltuvuuskoe sisältää?
  • Miksi soveltuvuuskoe järjestetään?
  • Mitä soveltuvuus on?
  • Millaisia opettajia haetaan?
 • Soveltuvuuskokeen eri muodot: yksilöhaastattelu, ryhmähaastattelu / -tilanne, pysäkkityöskentely
 • Miksi haastattelu on osana soveltuvuusosuutta?
 • Mitä haastattelussa arvioidaan?
 • Motivaatio ja koulutettavuus alalla
 • Mitä haastattelutilanteessa tapahtuu?
 • Ensivaikutelma
 • Haastattelukysymykset / esimerkkejä erilaisista hastattelutilanteista
 • Kysymyksiin vastaaminen, vuorovaikutus haastattelutilanteessa
 • Omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen ja itsensä tunteminen haastattelussa
 • Sanaton viestintä
 • Itsenäisiä harjoituksia ja tehtäviä haastattelutilanteeseen valmistautumiseksi


Laajuus: 10 oppituntia, joka sisältää opetusvideot, itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja itseopiskelumateriaalin. Materiaalit löytyvät Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä.

Hinta: 120 euroa (+ toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa). Tarkemmat maksutiedot 

Sähköisen oppimisympäristön tunnukset: Tunnukset lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen.