VAKAVA aineistokoe TAKUU + SOVELTUVUUS, Helsinki 2020

kaupunki
Helsinki
kurssin laajuus
66 ot
38 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
690
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
Kurssi- takuu Frendi- ale KOTI-videot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

x

Takuun sisältö riippuu kurssista. Takuu tarkoittaa joko rahojen palauttamista, mahdollisuutta osallistua seuraavana vuonna kurssille ilmaiseksi tai maksamalla kurssikohtaisen takuuhinnan.

x

Mikäli olet ilmoittautumassa kaverisi kanssa valmennuskurssille tai tilaamassa etä- / itseopiskelumateriaalia saatte molemmat alennusta 5 %. Kolmen porukka saa alennusta 10 % ja neljän tai useamman porukka 15 %.

x

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

ilmoittaudu tästä

Keväällä 2020 40% yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin sekä opettajankoulutusohjelmiin hakevista osallistuu edelleen valintakokeeseen. 60% valitaan yo-todistuspisteiden perusteella.

Opettajankoulutusohjelmiin hakevat osallistuvat lisäksi soveltuvuuskokeeseen, jonka perusteella valitaan lopulliset opiskelijat. Soveltuvuuskoe on pakollinen kaikille kyseiseen koevaiheeseen asti päässeille.

Kirjallista valintakoetta varten ei enää julkaista "Samalta viivalta" -tyylistä VAKAVA -ennakkomateriaalia vaan koe toteutetaan aineistokoemuotoisena. Aineistokokeessa testataan yliopisto-opinnoissa vaadittavia akateemisia taitoja, joita ovat mm. tieteellisen tekstin, taulukoiden ja tutkimusten lukutekniikka, sisällön sekä tutkimustulosten ymmärtäminen, taito erottaa ja poimia olennainen tieto lyhyessä ajassa epäolennaisen joukosta, kokeen ajanhallinta sekä vastaustaktiikka. 

Kurssikokonaisuutemme sisältää VAKAVA aineistokoekurssin sekä soveltuvuuskurssin. Soveltuvuuskurssi soveltuu laajasti eri opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville (luokanopettaja, lastentarhaopettaja, erityisopettaja, kotitalousopettaja, käsityöopettaja ja opinto-ohjaaja).

Ajankohta: 
VAKAVA -aineistokoekurssi 28.3.-20.4.2020 välisenä aikana yhteensä seitsemän kertaa. Opetus arkisin klo 17-20.30 ja muutamana viikonloppuna klo 10-15.  
Soveltuvuuskurssi 23.5.-6.6.2020 välisenä aikana yhteensä viisi kertaa. Opetus arkisin klo 17-20.15 ja  kahtena viikonloppuna klo 10-16. 

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kummankin kurssiosuuden alkua alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: Yhteishinta molemmille kursseille 690 euroa + toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot  Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon, palautamme pakettihinnasta soveltuvuuskurssin osuuden 250 euroa. 

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Kurssin laajuus: 66 oppituntia (VAKAVA aineistokoe 38 ot ja soveltuvuusharjoitukset 28 ot) + VAKAVA KOTI -kurssin opetusvideot ja tutorointi.  

KOTI -kurssivideot: Kaikkiin VAKAVA aineistokoekursseihimme kuuluu lisäksi VAKAVA aineistokoe KOTI –kurssi, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Opetusvideot ja materiaalit ovat käytössäsi oman kurssisi aloituspäivästä pääsykokeeseen asti.

Kurssin kuvaus

Ennakkotehtävä: Maaliskuussa, ennen kurssin alkua, saat ennakkotehtävän, jonka avulla aloitetaan aineistokoetaitojen harjoittelu. Ennakkotehtävä käydään läpi kurssin aloituskerralla.

VAKAVA -aineistokoekurssi: Kurssilla harjoittelet monipuolisesti kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoitus. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä. 

VAKAVA aineisto KOTI –kurssin opetusvideot ja VAKAVAnetti: Kurssin opetusvideoilla käydään läpi samat aihealueet ja harjoitukset kuin lähiopetuksessa. Videot ovat käytössäsi oman kurssisi aloituspäivästä pääsykokeeseen asti ja voit katsoa niitä rajattomasti. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita. VAKAVAnetissä voit tehdä harjoituksia jo ennen kurssia 1.2. alkaen.

Harjoituspääsykokeet: Aineistoharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset: Kurssisisällöt, soveltuvuuskoetilanneharjoitukset ja tehtävänannot perustuvat uuteen Moniulotteisen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP). Harjoitukset toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. pysäkkityöskentelynä, yksilöhaastatteluina, pari- ja ryhmähaastatteluina sekä -tilanteina.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

  • MAP -mallin sisältö ja mitä sillä käytännössä arvioidaan ja mitataan: 1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta, 2) Kognitiiviset taidot, 3) Sosiaaliset taidot, 4) Persoonalliset orientaatiot sekä 4) Ammatillinen hyvinvointi
  • Millaisia opettajia haetaan
  • Oma sisältötieto
  • Itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet
  • Mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen
  • Tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. 

Jokaisella kerralla tehdään soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on tärkeä osa kurssia ja omaa kehittymistä.

Tutorointi: Kurssilla apunasi on myös alaa opiskeleva tutor, jolta kuulet tärkeitä, omakohtaisia kokemuksia koetilanteesta ja valmistautumisesta. Kurssitutor motivoi ja antaa henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutor –kerrat järjestetään kurssipaikalla noin kerran viikossa pääsääntöisesti kurssipäivinä ennen opetuksen alkua.