VAKAVA aineistokoe TAKUU + SOVELTUVUUS, Tampere 2020

kaupunki
Tampere
kurssin laajuus
62 ot
38 ot

Kurssiin sisältyvät KOTI-kurssin opetusvideot. Voit katsoa opetusvideoita rajoituksetta valintakokeeseen saakka. Videoista on suuri apu kertaamisessa sekä vaikeiden asioiden opiskelussa. Katso KOTI-videoiden tarkempi sisältö klikkaamalla kurssin tietoja.

alkaa
päättyy
kurssin hinta
650
+15 € toimitus- ja käsittelykulut
ilmoittaudu tästä

Keväällä 2020 40% yleisen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmiin sekä opettajankoulutusohjelmiin hakevista osallistuu edelleen valintakokeeseen. 60% valitaan yo-todistuspisteiden perusteella.

Opettajankoulutusohjelmiin hakevat osallistuvat lisäksi soveltuvuuskokeeseen, jonka perusteella valitaan lopulliset opiskelijat. Soveltuvuuskoe on pakollinen kaikille kyseiseen koevaiheeseen asti päässeille.

Kirjallista valintakoetta varten ei enää julkaista "Samalta viivalta" -tyylistä VAKAVA -ennakkomateriaalia vaan koe toteutetaan aineistokoemuotoisena. Aineistokokeessa testataan yliopisto-opinnoissa vaadittavia akateemisia taitoja, joita ovat mm. tieteellisen tekstin, taulukoiden ja tutkimusten lukutekniikka, sisällön sekä tutkimustulosten ymmärtäminen, taito erottaa ja poimia olennainen tieto lyhyessä ajassa epäolennaisen joukosta, kokeen ajanhallinta sekä vastaustaktiikka. 

Kurssikokonaisuutemme sisältää VAKAVA aineistokoekurssin sekä soveltuvuuskurssin. Soveltuvuuskurssi soveltuu laajasti eri opettajankoulutusohjelmiin pyrkiville (luokanopettaja, lastentarhaopettaja, erityisopettaja, kotitalousopettaja, käsityöopettaja ja opinto-ohjaaja).

Ajankohta (ajankohta ja kurssipäivät voivat muuttua valintakoepäivämäärien ilmestyttyä): 
VAKAVA -aineistokoekurssi 18.4.-16.5.2020 välisenä aikana yhteensä seitsemän kertaa. Opetus arkisin klo 17-20.30 ja muutamana viikonloppuna klo 10-15.  
Soveltuvuuskurssi 1.-9.6.2020 välisenä aikana yhteensä neljä kertaa. Opetus arkisin klo 14.30-20.30 / 17-20.15 ja yhtenä viikonloppuna klo 10-13.15. 

Aikataulun, kurssipaikan ja muut käytännön tiedot löydät noin kaksi viikkoa ennen kummankin kurssiosuuden alkua alkua Moodlen sähköisestä oppimisympäristöstä, jonka tunnukset saat sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen. 

Hinta: Yhteishinta molemmille kursseille 650 euroa + toimitus- ja käsittelykulut 15 euroa. Varausmaksun osuus hinnasta 140 euroa. Tarkemmat maksutiedot  Mikäli et pääse VAKAVA aineistokokeesta jatkoon, palautamme pakettihinnasta soveltuvuuskurssin osuuden 210 euroa. 

Kurssille ilmoittautuneet saavat lisäksi valitsemansa aineen Yo-koevalmennuksen (paikkoja rajoitetusti), Yo-koevalmennus KOTI -kurssin tai itseopiskelumateriaalin ilmaiseksi.

Kurssitakuu: Kurssimme on TAKUU –kurssi ja mikäli et saa opiskelupaikkaa, saat vastaavan kurssin ensi vuonna puoleen hintaan. 

Kurssin laajuus: 62 oppituntia (VAKAVA aineistokoe 38 ot ja soveltuvuusharjoitukset 24 ot) + VAKAVA KOTI -kurssin opetusvideot ja tutorointi.  

KOTI -kurssivideot: Kaikkiin VAKAVA aineistokoekursseihimme kuuluu lisäksi VAKAVA aineistokoe KOTI –kurssi, joihin on rajaton katseluoikeus oman kurssisi ohella. Opetusvideot ja materiaalit ovat käytössäsi oman kurssisi aloituspäivästä pääsykokeeseen asti.

Kurssin kuvaus

Ennakkotehtävä: Huhtikuun alussa, ennen kurssin alkua, saat ennakkotehtävän, jonka avulla aloitetaan aineistokoetaitojen harjoittelu. Ennakkotehtävä käydään läpi kurssin aloituskerralla.

VAKAVA -aineistokoekurssi: Kurssilla harjoittelet monipuolisesti kokeessa vaadittavia aineistokoetaitoja: luku- ja muistiinpanotekniikkaa, erilaisten tekstityyppien hallintaa mm. teoria-, katsaus- ja tutkimusartikkelit, opit tekstien kautta kasvatustieteellistä sanastoa ja tilastollista peruskäsitteistöä, opit taulukoiden ja tutkimustulosten tulkintaa sekä ymmärrät aineistojen sisältöä. Jokaisella kurssikerralla käsitellään uusi aihealue ja tehdään siihen liittyen aineistokoeharjoitus. Harjoitusten avulla opit keskeiset aineistokoetaidot, opit vastaamaan erilaisiin kysymystyyppeihin ja harjoittelet ajankäyttöä. 

VAKAVA aineisto KOTI –kurssin opetusvideot: Kurssin opetusvideoilla käydään läpi samat aihealueet ja harjoitukset kuin lähiopetuksessa.  Videot ovat käytössäsi oman kurssisi aloituspäivästä pääsykokeeseen asti ja voit katsoa niitä rajattomasti. Opetusvideot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kerrata asioita.

Harjoituspääsykokeet: Aineistoharjoitusten lisäksi kurssiin kuuluu kaksi harjoituspääsykoetta. Kokeiden avulla harjoittelet koetilanteen ja ajankäytön hallintaa.

Opettajankoulutus soveltuvuusharjoitukset: Kurssisisällöt ja harjoitukset perustuvat uuteen opettajan osaamisen malliin, jota on tutkittu ja kehitetty viime vuosina yliopistossa ja jonka pohjalta valintakokeita on yhtenäistetty. Soveltuvuuskurssi koostuu monipuolisista, soveltuvuuskoetilanteessa vastaantulevien tehtävänantojen ja tilanteiden harjoittelusta (pysäkkityöskentely, yksilöhaastattelut, pari- ja ryhmähaastattelut / tilanteet). Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita: mitä soveltuvuukokeessa arvioidaan ja mitataan, millaisia opettajia haetaan, oma sisältötieto, itsearviointitaidot ja soveltuvuus alalle: kuka olen ja miten toimin, mitkä ovat vahvuuteni ja kehitettävät alueet, mistä hyvä vuorovaikutus muodostuu ja omien vuorovaikutustaitojen tiedostaminen, tilanteen ja esiintymisjännityksen hallinta. Jokaisella kerralla tehdään soveltuvuuskoeharjoituksia. Koko kurssin ajan tehtävä itsearviointi ja opettajan antama palaute, on tärkeä osa kurssia ja omaa kehittymistä. 

Tutorointi: Kurssilla apunasi on myös alaa opiskeleva tutor, jolta kuulet tärkeitä, omakohtaisia kokemuksia koetilanteesta ja valmistautumisesta. Kurssitutor motivoi ja antaa henkilökohtaisia ohjeita pääsykoekevättä varten. Tutor –kerrat järjestetään kurssipaikalla noin kerran viikossa pääsääntöisesti kurssipäivinä ennen opetuksen alkua.