Miksi historian valmennuskurssille?

”Kurssilla sain sellaisia tietoja, joita ei ollut minun lainaamissani kirjoissa.”

Miksi Valmennuskeskuksen kurssille?

1. Kurssi rytmittää lukemisen

Koska valintakokeen valmistautumisaika on vain kuukausi valintakoemateriaalin julkaisusta, onnistunut ajankäyttö on ratkaisevan tärkeää. Kurssillamme pääset tehokkaaseen lukurytmiin välittömästi valintakoemateriaalin ilmestyttyä, käyt läpi koealueen keskeiset teemat, syy- ja seuraussuhteet tapahtumien välillä sekä harjoittelet vastaustekniikkaa.

Kurssikerrat ovat 2-3 kertaa viikossa, välipäivinä syvennät ja kertaat kurssilla käsitellyt asiat sekä teet harjoitusesseitä. Kurssimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

”Lukumotivaatio nousi jokaisen kurssikerran jälkeen.”  

2. Kirjavalinnat ratkaisevat tietopohjan monipuolisuuden

Helsingin pääsykoetta varten ei nimetä erillisiä kirjoja, vaan koe perustuu historialliseen ajanjaksoon ja jokainen joutuu etsimään luettavat teokset itse. Monipuolisten ja eri teemat kattavien teosten löytäminen lyhyessä ajassa on haaste. Kurssilaisenamme saat kirjallisuuslistan pääsykoealueen keskeisistä teoksista sekä ohjeet mitä ja miten lukea.

”Kurssilla sain sellaisia tietoja, joita ei ollut minun lainaamissani kirjoissa.”  

3. Rajattu vastaustila - Harjoittele oikeanlainen vastaustekniikka

Opiskelupaikan saaminen jää harvemmin kiinni tiedollisesta osaamisesta, vaan syynä on puutteellinen vastaustekniikka. Kokeessa menestymisen kannalta keskeistä onkin tietynlaisen, historianopinnoille tyypillisen vastauksen rakentaminen, jolla osoitat osaamisesi pääsykokeessa.

Oman haasteen vastaamiseen tuo myös rajattu vastaustila. Kurssillamme aikakauden päätapahtumien ja keskeisten teemojen hahmottamisen ohella pääpaino on kirjoittamisella ja koevastausrakenteen opettelemisella. Vastaustekniikan harjoittelu tuo varmuutta koetilanteeseen.

”Kirjoitimme paljon harjoitusesseitä, saimme niistä opettajalta palautetta ja kehityimme kirjoittajina. Siitähän pääsykokeessakin on kysymys: kuinka hyvin päässä olevat asiat pystyy muotoilemaan paperille.”  

4. Harjoittele pääsykoetilanne etukäteen

Kurssitehtävät sekä kaksi harjoituspääsykoetta auttavat sinua seuraamaan edistymistäsi, arvioimaan osaamisesi tasoa, sekä harjoittelemaan pääsykoetilannetta.

"Pääsin Helsingin Yliopistoon opiskelemaan historiaa! Kurssin opetus oli hyvälaatuista ja selkeää. Erityisesti minulle oli hyötyä harjoituskokeista, sillä niitä oli kurssilla monta ja opettajamme Tuomas paneutui kokeiden tarkistamiseen ja palautteen antamiseen huolella. Kiitos valtavasti kurssista, onneksi minulla oli mahdollisuus sen käymiseen."  

5. Onnistu kokeessa - asiantunteva opetus tukee oppimista

Opiskelupaikan saavuttaminen vaatii kovaa motivaatiota ja työntekoa. Kurssilla opiskelet kokeneen valmennuskurssiopettajan tuella ja varmistat, että käyt kaikki vaadittavat asiat läpi ennen pääsykoetta. Oma panoksesi yhdessä tehokkaan valmennuskurssin kanssa moninkertaistaa mahdollisuutesi.

”Minun olikin tarkoitus laittaa teille kiitosviestiä tulemaan, sillä teidän avulla saavutin juuri yhden suurimmista unelmistani. Pääsin siis Helsingin yliopistoon opiskelemaan historiaa, johon minulla onkin ollut suuri intohimo niin kauan kuin vain jaksan muistaa. Siispä haluan kiittää tuhannesti teidän loistavasta kurssista, jonka ansiosta voin onnellisena tyttönä kävellä yliopiston ovista sisään tulevana syksynä!"