Historia - kurssilaisten kommentteja

Historia tieteenä tutkii menneisyyttä ja nykyaikaa sekä niiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuskenttä ulottuu tavallisista ihmisistä merkkihenkilöihin ja paikallisyhteisöistä valtioiden historiaan.

Valmennuskeskuksen historian valmennuskurssilaiset ovat kommentoineet opetusta seuraavasti:

"Välivuoden jälkeen etenkin kirjoitusrutiini oli hukassa, joten ilmoittauduin valmennuskurssille. Sain kurssilta opiskeluvälineitä ja vinkkejä, hyvät pohjakirjat itsenäiseen opiskeluun sekä rutiinin opiskelulle. Minulle kirjoittaminen, siitä saatu palaute ja tehtävien läpikäyminen oli kurssilla antoisinta. Meillä oli kaksi harjoituspääsykoetta, ennakkotehtävät ja vapaavalintaisia palautustehtäviä. Kirjoitusta oli siis paljon. Pyrin kirjoittamaan yhden esseen per viikko. Jokainen harjoitustehtävä kannattaa kirjoittaa kuin koetehtävä, niin itse koetilanne ei ole enää niin kovin erilainen. Kurssi antoi myös rakennetta omaan lukemiseen. Oli mukava saada ohjeita kuinka kannattaa tehdä, ja asioiden käsittely keskustelun kautta toi hyvää vaihtelua itsenäisen opiskeluun. Perustimme muutaman ryhmäläisen kanssa oman lukupiirin kurssin ulkopuolelle, joka kevensi omaa lukutaakkaa. Kolme pelkästään meidän lukupiiristämme pääsi sisään yliopistoon".

"Omaa lukemistani helpotti paljon kurssilta saadut, taidolla valitut kirjallisuuslistat. Kurssin aikana ymmärsin myös pääsykokeen vaativuuden suhteessa ylioppilaskirjoituksiin."

"Minulle tärkeimpiä ja hyödyllisimpiä asioita kurssilta olivat vastaustekniikan harjoittelu ja harjoituskokeet. Opettaja jaksoi lukea tekstejä, arvioida niitä ja antaa palautetta. Harjoituspääsykokeet taas toivat suoritusvarmuutta. Lisänä haluaisin vielä mainita, että kurssilla oli mukava tutustua moniin uusiin, historiasta kiinnostuneisiin ihmisiin, joista on tullut nykyisiä opiskelukavereitani."

"Opettaja tuntui hallitsevan alueen hyvin, antoi syventävää tietoa ja osasi kannustaa."

"Opettaja omistautui asiaansa, oli valmis tekemään enemmänkin oppilaiden eteen kuin mitä esitteessä luvattiin."

"Opettaja motivoi ja sai tajuamaan kuinka tarkkaa tietoa on omaksuttava."

"Tuntien kulku oli hyvä: sopivassa suhteessa pikakokeita, opetusta, jne..."

"Erittäin kattavaa ja monipuolista osaamista, mutta paljon myös hyvin spesifistä tietoa."

"Opettaja osasi vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin selkeästi ja hyvin."

"Kurssikokonaisuus hyvä, toi uusia näkökulmia."

"Kurssilla hyvä ilmapiiri oppimisen kannalta ja asiat esitetty peruskirjallisuutta täydentävällä tavalla."

"Opettaja auttoi joka tilanteessa, aina pystyi kysymään. Ja innosti lukemaan."

"Lukumateriaali oli hyvä."

"Jokaisen opetuskerran jälkeen lukumotivaatio nousi mahdottomasti. Opettaja pystyi myös esittämään yksityiskohtaisia tietoja ja esitti ne todella selvästi."